03 жовтня 2017

«Гідна праця – продуктивна зайнятість, достойна зарплата, сучасні безпечні робочі місця»

4 жовтня 2017 р. з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю Федерація профспілок України (ФПУ) проводить круглий стіл: «Гідна праця – продуктивна зайнятість, достойна зарплата, сучасні безпечні робочі місця».

 

До участі у заході запрошено народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного координатора Міжнародної організації праці в Україні, Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, представників центральних органів виконавчої влади, організацій роботодавців, міжнародних експертів, науковців, керівників членських організацій ФПУ.

 

Під час дискусії обговорюватимуться питання:

-         Політика щодо заробітної плати

-         Кваліфіковані кадри, сучасні робочі місця – умова конкурентоздатності економіки

-         Трудові права працівників та права профспілок у проекті Трудового кодексу України (реєстр.№ 1658)

-         Актуальність удосконалення політики управління охороною праці в Україні

-         Негативний вплив політики і практики дерегуляції на безпеку праці і державний нагляд у цій сфері та ін.

 

Початок о 14:30 (орієнтовний час завершення -17:30)

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Р. Окіпної, 2, готель «Турист», зала «Святкова»

 

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні зазначеного заходу!

 

Вхід за редакційними посвідченнями

 

Контактний телефон:

067-788-99-41,

050-383-97-29 Керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа

 

 Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

«Гідна праця – продуктивна зайнятість, достойна зарплата, сучасні безпечні робочі місця»

1381068683

 

Сьогодні з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю, який щорічно відзначається 7 жовтня, Федерація профспілок України проводить круглий стіл: «Гідна праця – продуктивна зайнятість, достойна зарплата, сучасні безпечні робочі місця».

 

До участі у заході запрошено народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного координатора Міжнародної організації праці в Україні, Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, представників центральних органів виконавчої влади, організацій роботодавців, міжнародних експертів, науковців, керівників членських організацій ФПУ.

 

Під час дискусії обговорюватимуться питання:

-         Політика щодо заробітної плати

-         Кваліфіковані кадри, сучасні робочі місця – умова конкурентоздатності економіки

-         Трудові права працівників та права профспілок у проекті Трудового кодексу України (реєстр.№ 1658)

-         Актуальність удосконалення політики управління охороною праці в Україні

-         Негативний вплив політики і практики дерегуляції на безпеку праці і державний нагляд у цій сфері та ін.

 

Початок о 14:30 (орієнтовний час завершення -17:30)

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Р. Окіпної, 2, готель «Турист», зала «Святкова»

 

Запрошуємо до участі у круглому столі!

 


 

 Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Заявление МКП в ответ на одобрение стандарта ISO 45001 «Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью»

0FOu1FEk

 

23 сентября 2017 года Проектный комитет (PC283) Международной организации по стандартизации (ИСО) повторно одобрил проект международного стандарта по системам управления охраной труда (45001). Соответственно, ИСО в скором времени примет решение, принять стандарт немедленно или же подготовить новый проект для окончательного голосования среди национальных органов стандартизации. Решению Проектного комитета предшествовали несколько лет переговоров и голосований, завершившихся заседаниями Рабочей группы и Проектного комитета, на которых в течение шести дней были рассмотрены замечания к проекту стандарта. Эти встречи прошли 18-23 сентября 2017 года в Айер-Керохе. Малайзия.

Представители МКП принимали участие в этих заседаниях, вместе с представителями национальных профсоюзов, в том числе Канадского конгресса труда (CLC), Аргентинского профсоюза строителей (UOCRA - CGT RA). Австралийского совета профсоюзов (ACTU) и шведского Unionen. Также в заседаниях приняли участие представители Международной организации труда. Участниками заседаний были преимущественно представители промышленности, работодателей, частные консультанты, аудиторы и члены национальных органов по стандартизации.

Несмотря на несбалансированное представительство, профсоюзам удалось добиться значительных успехов в изменении проекта стандарта на благо работников, а также в сохранении тяжело завоеванных ранее достижений в условиях сильной оппозиции со стороны представителей промышленности и организаций по стандартизации. В частности, было принято решение включить в стандарт:

- Требования относительно консультирования и участия работников в системах управления охраной труда:

- Требования соблюдать положения коллективных соглашений об охране труда;

- Требования содействовать созданию и функционированию комитетов по охране труда;

- Те же требования к охране труда подрядчиков, работников на нерегулярных контрактах и аутсорсинговых работников, что и к охране труда обычных работников;

- Усиление мер по устранению опасных факторов и минимизации рисков;

- Включение психосоциальных рисков в перечень вопросов, которые необходимо решать посредством систем управления охраной труда;

- Требования относительно предоставления соответствующей информации работникам и их представителям;

- Защита работников от преследований после сообщения ими о рисках для здоровья и безопасности труда.

Несмотря на эти достижения, МКП по-прежнему имеет несколько критически важных замечаний к стандарту, поскольку в нем все еще отсутствуют ключевые гарантии безопасности труда работников. МКП также отмечает, что текст проекта не полностью отвечает существующим международным трудовым нормам, а именно Конвенции МОТ №155 и Рекомендации №164, а также руководящим принципам МОТ по управлению охраной труда. МКП сожалеет, что члены рабочей группы проголосовали против даже обсуждения нескольких комментариев, которые МОТ и представители трудящихся обозначили в качестве приоритетных, несмотря на то, что работники являются основными бенефициарами систем управления охраной труда. Эти комментарии предлагали включить в стандарт:

- требование предоставлять работникам бесплатно средства индивидуальной защиты;

- требование относительно обучения персонала по вопросам охраны труда бесплатно для работников и в рабочее времени;

- обеспечить право работников покинуть опасные ситуации и при этом не подвергаться преследованиям (поскольку стандарт предусматривает только, что работников уведомляют о таких мерах).

МКП также выражает свое недовольство тем, что Рабочая группа и Проектный комитет ИСО отказались рассматривать несколько комментариев редакционного характера, которые внес секретариат ИСО, что ослабило текст в ущерб работникам, в частности, из него удалено положение о том, что работодатель должен обеспечить средства индивидуальной защиты и их применение. Тем не менее, представителям трудящихся удалось отстоять требование о применении иерархии мер по борьбе с опасными факторами, которая требует использовать средства защиты тогда, когда опасность невозможно устранить или контролировать с помощью более эффективных мер.

Комментарии представителей профсоюзов, принимавших участие в переговорах по стандарту:

«Мы тяжело боролись на протяжении шести заседаний проектного комитета, чтобы защитить права работников на безопасные и здоровые условия на рабочих местах, и обеспечить всестороннее участие работников во всех аспектах систем управления охраной труда и безопасностью. Мы работали в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из МОТ и другими профсоюзными участниками, настаивая на том, чтобы международные трудовые стандарты, закрепленные в конвенциях и рекомендациях МОТ, соблюдались и были включены в проект стандарта. У нас неплохо получилось, несмотря на структуру ИСО и процедурные правила, ограничивающие способность профсоюзов, представителей работников и других делегатов принимать полноценное участие в обсуждении этих вопросов», - Ларри Стоффман из Канадского конгресса труда.

«АСП рада, что удалось достичь значительного прогресса по вопросам поддержки создания и функционирования комитетов по охране труда и обеспечения того, чтобы рабочие процессы, отданные на аутсорсинг, оставались частью основной системы управления охраной труда работодателя. Разочаровывает отсутствие прогресса по другим приоритетным вопросам, определенным МКП, но АСП по-прежнему будет отстаивать обеспечение прав работников при внедрении стандарта ISO 45001», - Шон Маршалл, Австралийский совет профсоюзов.

«Мы довольны тем, чего удалось добиться на сегодняшний день, особенно в части участия работников, но разочарованы процессами на последнем заседании. Мы не смогли надлежащим образом обсудить важные вопросы, которые, по нашему мнению, улучшили бы стандарт», - Мартин Сирьянен Стольберг, шведского Unionen.

МКП хотела бы обратить внимание на завоеванные в тяжелой борьбе достижения и на остающиеся проблемы, а также на процесс разработки стандарта. Хотя этот стандарт может предоставить некоторые важные преимущества для работников, особенно тех, кто недостаточно защищен от производственных рисков через национальное законодательство или коллективные соглашения, стандарт все еще остается слабо проработанным по ряду важных вопросов для защиты работников и не учитывает некоторые аспекты, необходимые для эффективного управления системой охраны труда.

Если окончательный проект стандарта будет вынесен на голосование членов ИСО, МКП рекомендует профсоюзам внимательно изучить его, чтобы определиться, должны ли их национальные органы по стандартизации поддержать его. Если же он будет принят без дальнейшего голосования, поскольку у национальных органов по стандартизации все еще будет возможность внести изменения в стандарт перед тем как имплементировать его в своем национальном контексте, будет желательно чтобы профсоюзы рассмотрели вышеупомянутые проблемные вопросы и отстаивали внесение необходимых изменений. Кроме того, МКП призывает профсоюзы во всем мире проявлять активность в обеспечении того, чтобы позитивные положения стандарта, после его принятия, соблюдались и интерпретировались таким образом, как это имелось ввиду при их обсуждении представителями работников.

МКП будет и далее призывать ИСО воздерживаться от односторонней разработки стандартов, касающихся трудовых вопросов, которые не согласуются с международными трудовыми стандартами и являются результатом непрозрачных и нерепрезентативных процессов.

[ Детальніше... ]

До уваги членських організацій ФПУ та членів профспілок!

9 жовтня 2017 року в рамках заходів з нагоди відзначення 10-ї річниці Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю у 2017 році на офіційному веб-порталі ФПУ буде проводитись інтернет-конференція з питань застосування трудового законодавства України.

         Чекаємо на запитання, які просимо направляти на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

 

Департамент правового захисту ФПУ

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Жовтень 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
            1
2 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31