13 березня 2018

Дефіцит Пенсійного фонду України поступово зменшується

prizvali-khranit-sberezheniya-v-grivne

 

У різних джерелах інформації часто зазначається про те, що зберігається значний дефіцит коштів Пенсійного фонду України – понад 140 млрд. грн., а у зв’язку з цим неможливе в подальшому належним чином підвищення пенсій. Що солідарна пенсійна система не може забезпечити гідні розміри пенсій і ситуацію можна виправити лише запровадженням накопичувальної пенсійної системи. Так який же фактичний розмір дефіциту Пенсійного фонду? За офіційними статистичними даними дефіцит бюджету Пенсійного фонду становив:

у 2015 р. – 31,8 млрд грн,

у 2016 р. – 85,6 млрд грн,

у 2017 р. – 56,1 млрд грн.

У 2018 р. дефіцит бюджету Пенсійного фонду очікується на рівні 21,4 млрд грн (згідно із затвердженим бюджетом Пенсійного фонду на 2018 рік), а у 2019 році Пенсійний фонд має бути бездефіцитним.

Причин дефіциту коштів в Пенсійному фонду багато, про що неодноразово надавалась інформація у ЗМІ. У 2017 році Рахунковою палатою було проведено аналіз причин утворення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та його покриття за рахунок коштів державного бюджету. Зокрема було зазначено, що зменшення у 2016 році майже вдвічі розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 22% і скасування його утримань із заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, проведене з метою легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати, призвело до недоотримання бюджетом Пенсійного фонду, за його розрахунками, 96,4 млрд грн, у т. ч. 18,7 млрд грн внаслідок скасування утримань із заробітної плати. На зменшення сум власних надходжень також вплинули пільги зі сплати ЄСВ. Серед інших причин дефіциту бюджету ПФУ – невисокий розмір заробітної плати, певне скорочення кількості застрахованих осіб і страхувальників, щорічне здійснення невластивих видатків, передбачених законодавством (50,4 млрд грн), зростання боргів із сплати ЄСВ та інших платежів до ПФУ.

Нещодавно, 3 березня ц.р., проведено засідання правління Пенсійного фонду України, під час якого було презентовано громадськості звіт про роботу Фонду в 2017 році. Нижче наведемо окремі показники із цього Звіту.

Стосовно бюджету Пенсійного фонду 2017 року. Протягом 2017 року загальні доходи бюджету Пенсійного фонду становили 293,2 млрд грн (з врахуванням залишку на початок року). У структурі загальних доходів 158,9 млрд грн (54,5 %) – власні (у порівнянні з 2016 роком зросли на 47,2 млрд грн, або 42,3%), 133,5 млрд грн (45,5 %) – кошти Державного бюджету (у порівнянні з 2016 роком зменшились на 9,1 млрд грн).

За рахунок виділених асигнувань з Державного бюджету України профінансовано:

- виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (підвищення ветеранам війни, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю та інші видатки, які мають фінансуватися за рахунок державних коштів) – 64,8 млрд грн;

- сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб – 12,6 млрд грн.

- покриття дефіциту Пенсійного фонду України – 56,1 млрд грн.

На жаль, протягом 2017 року загальна заборгованість з платежів до Пен­сійного фонду зросла на 2,1 млрд грн і загальна заборгованість перед ним станом на 1 січня 2018 року становила 21,0 млрд грн, у тому числі:

- заборгованість зі сплати ЄСВ – 8,7 млрд грн (41,4% загальної суми боргу);

- з відшкодування пільгових пенсій – 10,7 млрд грн (50,9%);

- з відшкодування наукових пенсій – 0,1 млрд грн (0,5%);

- фінансових санкцій та пені – 0,5 млрд грн (2,4%);

- регресних вимог – 24,8 млн грн (0,1%);

- недоїмка зі сплати страхових внесків попередніх періодів – 1,0 млрд грн (4,7%).

Платники ЄСВ та застраховані особи.

За даними Державної фіскальної служби України станом на 01.01.2018 на обліку перебувало 2 504,6 тис платників ЄСВ, з них: юридичних осіб – 546,6 тис (21,8%); фізичних осіб-підприємців – 1 958,0 тис (78,2%).

Загальна кількість застрахованих осіб на 1 січня 2018 року склала 12 871,4 тис осіб, з яких найманих працівників – 10 159,5 тис осіб. Із загальної кількості найманих працівників у грудні 2017 року 1008,3 тис. застрахованим особам, або 9,9% від їх загальної кількості, нараховано заробітну плату менше мінімального розміру. Кількість осіб, рівень оплати праці яких у грудні не перевищує 3200 грн., зменшилась на 658,5 тис осіб, або на 39,5% порівняно із січ­нем.

За даними Державної служби статистики України 3,7 млн осіб, або кожен третій працівник працює без оформлення трудових відносин (показник неформальної зайнятості населення становить 23,1%). Найбільше таких працівників у сільському господарстві (42,7%), тор­гівлі (19,6%), будівництві (15,7%), промисловості (5,3%) та транспорті (3,3%). Внаслідок неформальної зайнятості втрати Пенсійного фонду на рік розрахунково складають понад 30 млрд грн. За результатами проведеної роботи у 2017 році легалізовано 99,5 тис робочих місць (що на 95,2 тис робочих місць менше, ніж у 2016 році), в результаті чого мобілізовано 120,2 млн грн ЄСВ.

Чисельність пенсіонерів, пенсійне забезпечення. Станом на 1 січня 2018 року на обліку в Пенсійному фонді України перебувало 11 711,3 тис пенсіонерів, що на 244,9 тис осіб менше порівняно з 1 січня 2017 року

Середній розмір пенсії по Україні на 1 січня 2018 р. становив 2 480,46 грн, проти 1 828,31 грн на 1 січня 2017 р., тобто зріс на 652,15 грн, або 35,7%. Мінімальна пенсія за віком зросла на 16,4% 1 247 грн на 01.01.2017 до 1 452 грн на 01.01.2018)

Протягом 2017 року збільшилася чисельність одержувачів пенсій через банківські установи, що уповноважені на здійснення пенсійних виплат. Так, якщо на 1 січня 2017 року їх кількість становила 6,9 млн осіб, або 58% загальної чисельності пенсіонерів, то на 1 січня 2018 року – 7 млн осіб, або 60%. Через по­штові підприємства одержують пенсійні виплати 4,7 млн пенсіонерів (40%).

Протягом 2017 року органами Пенсійного фонду України призначено пенсії 384,3 тис особам, що на 13,2 тис менше порівняно з 2016 роком.

5150 особам, яким призначено пенсію за віком вперше, виплачено гро­шову допомогу у розмірі їх десяти місячних пенсій (для осіб, які не скористалися правом на пенсію за вислугу років).

581,2 тис працюючим пенсіонерам проведені перерахунки пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення або попере­днього перерахунку пенсії (у 2016 році – 464,1 тис осіб).

Бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік.

Загальні доходи бюджету Пенсійного фонду на 2018 рік затверджено у сумі 352,8 млрд грн. Порівняно з 2017 роком загальні доходи мають збільшитись на 60,4 млрд грн, або 120,7%.

У структурі загальних доходів 213,5 млрд грн (60,5%) – власні, 139,3 млрд грн (39,5%) – кошти державного бюджету.

Порівняно з 2017 роком власні доходи Пенсійного фонду мають зрос­ти на 54,6 млрд грн (34,4%). Зростання надходжень власних коштів відбувається як за рахунок за­планованого зростання обсягу ЄСВ так і за рахунок норм Закону, зокрема:

- зміна максимальної величини бази нарахування ЄСВ (з 25 розмі­рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 15 розмірів міні­мальної заробітної плати),

- скасування пільгової ставки ЄСВ (0,5 розміру мінімального стра­хового внеску) для 1 групи платників єдиного податку,

- зміна механізму фінансування наукових пенсій,

- запровадження сплати ЄСВ для членів фермерських господарств тощо.

У 2018 році передбачено асигнування 139,3 млрд грн Пенсійному фонду з Державного бюджету України. Проте, це не дефіцит Пенсійного фонду. Зазначені кошти спрямовуються на:

– виплати, призначені за різними пенсійними програмами – 60,9 млрд грн,

– компенсацію внесків за деякі категорії осіб та покриття пільго­вого розміру ЄСВ– 20,5 млрд грн,

– фінансування невластивих видатків – 36,5 млрд грн,

– покриття дефіциту Пенсійного фонду – 21,4 млрд грн.

Більш детальну інформацію про роботу Пенсійного фонду в 2017 році, а також фінансові та статистичні показники можна отримати за електронною адресою: http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=317218

 

Управління соціального страхування і

пенсійного забезпечення апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

ДИНАМІКА ТА СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СІЧНІ 2018 РОКУ1455873023 top-photo
 

Динаміка заборгованості з виплати зарплати

за даними Держкомстату
(таблиця додається)

 

Динаміка середньої заробітної плати

за даними Держкомстату
(таблиця додається)

 

                                         Департамент з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ
[ Детальніше... ]

ДОПОМОГА З-ЗА ОКЕАНУ

Изображение 10865

 

З перших днів бойових дій на Сході України, у важкий період для Збройних сил держави, профспілки Дніпропетровщини, яка одразу стала прифронтовим регіоном, почали надавати різноманітну допомогу військовим частинам та пораненим бійцям – членам профспілок.

За рішенням президії облпрофцентру профорганізації усіх рівнів та трудові колективи підприємств збирали кошти на обладнання та медикаменти для обласного військового шпиталю, обласної клінічної лікарні ім. Мечникова та медсанчастин військових підрозділів, задіяних в АТО.

Посприяло також облпрофоб’єднання наданню нашій країні зарубіжної допомоги. Так, було встановлено зв’язки з нашими співвітчизниками, які мешкають та працюють у Сполучених Штатах Америки, і висловили готовність взяти участь у відправці гуманітарного медичного вантажу до України. Особлива роль у цій справі належить засновникам гуманітарного проекту «Підтримка лікарень України» - Віталію Дубілю-молодшому (він також є керівником проекту), його другові Павлу Федоренку та громадянці США Дженні Мартін.

За останні роки з-за океану в нашу країну вже надійшли три контейнери загальною вартістю 1,6 млн. доларів з медичним обладнанням для лікування поранених в медзакладах Дніпра, Києва та Запоріжжя, що дозволило також значно оновити їхню матеріальну базу.

Незабаром в Дніпро від наших співвітчизників та закордонних друзів із п’яти американських штатів надійде вже четвертий гуманітарний вантаж з медобладнанням вартістю 600 тис. доларів.

Днями один з співорганізаторів цього проекту волонтерка з Техасу Дженні Мартін з робочим візитом відвідала Україну. ЇЇ дуже тепло приймали у Дніпропетровській обласній Раді, лікарні ім. Мечникова.

Відбулась також її зустріч з керівниками облпрофоб’єднання. Зазначимо, що Д.Мартін два роки тому за значний внесок у розвиток благодійницького руху допомоги Україні була відзначена, як і згаданий вище Павло Федоренко, найвищою нагородою профцентру – нагрудним знаком «Профспілкова пошана».

Під час зустрічі в Будинку профспілок, в якій взяли участь голова обкому профспілки медиків Людмила Валевська, радник голови облпрофцентру з питань санаторно-курортного лікування трудящих, генеральний директор санаторія «Курорт Орлівщина» Олександр Андрієнко та представники обласної Ради, голова облпрофцентру Віталій Дубіль подякував Дженні Мартін за її самовіддану та безкорисливу роботу, яка допомогла врятувати життя тисяч українських воїнів.

«Я – тільки представник тих багатьох людей в Америці, які допомагають збирати кошти для благодійної допомоги, - сказала Д.Мартін. – А ваші співвітчизники, мої колеги по проекту ніколи не забувають, що вони вихідці з України, це – справжні її патріоти, які всією душею переживають біди Батьківщини і які в силу своїх можливостей допомагають їй вистояти.

Усі ми - і українці, і американці не жаліємо своїх сил, часу і особистих коштів для цієї благородної справи. На днях до України прибуде наш черговий вантаж для українських лікарень, в тому числі, - дніпропетровських. І цю роботу ми обов’язково будемо продовжувати за участю мешканців й інших штатів Америки. А дружній Україні бажаю миру, стабільності та процвітання, тому що ваша нація - сильна, мудра, працьовита і надзвичайно красива. Слава Україні».

 

Изображение 10868

 

Изображение 10883

 

В.Коврига, зав.прес-центром

Дніпропетровського облпрофоб’єднання

[ Детальніше... ]

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ БЕРЕ УЧАСТЬ У РОБОТІ 62-Й СЕСІЇ КОМІСІЇ ООН ЗІ СТАНОВИЩА ЖІНОК

IMG 20180312 120345

 

12 березня 2017 року у штаб-квартирі ООН у м. Нью-Йорк розпочала роботу 62-а сесія Комісії ООН зі становища жінок.

Відповідно до спеціального консультативного статусу ФПУ при Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) у цьому важливому міжнародному форумі традиційно бере участь делегація Федерації профспілок України у складі представників її галузевих організацій.

Пріоритетна тема сесії: «Виклики та можливості досягнення гендерної рівності та розширення можливостей сільських жінок та дівчат». Комісія також здійснить оцінку прогрес у реалізації узгоджених висновків своєї 47-ї сесії 2003 року «Участь та доступ жінок до засобів масової інформації, інформаційних та комунікаційних технологій, їх вплив на них та використання у якості інструменту просування та розширення можливостей жінок».

Відкриваючи пленарне засідання сесії Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив: «Ми живемо у світі, де все ще панує культура переваги чоловіків. Патріархат і дискримінація, які століттями панували у суспільстві, залишили важку спадщину. Сексизм і стереотипи широко поширені у владних структурах, приватному секторі, наукових колах, мистецтві, науці, і навіть у громадянському суспільстві та міжнародних організаціях, таких як ООН».

Очільник ООН зазначив, що сьогодні багато дівчат з бідних сімей все ще не мають можливості закінчити школу, в тому числі і тому, що виходять заміж у ранньому віці і занадто рано народжують дітей. Саме вони, в першу чергу, страждають від насильства і позбавлені багатьох прав. В особливо скрутному становищі опиняються вдови, жінки-інваліди та жінки корінних народів.

Підкресливши, що всі жінки і дівчата мають право на гідне життя, Генеральний секретар нагадав, що ООН і Євросоюз виступили з ініціативою щодо боротьби з насильством по відношенню до жінок.

Генеральний секретар ООН також підкреслив, що гендерна нерівність підживлює дискримінацію і насильство, підриває функціонування організацій, компаній і суспільства в цілому. Він закликав домагатися поліпшення становища жінок і прислухатися до їхніх думок, зазначивши, що сьогодні жінки ініціюють важливі і необхідні дискусії в селах і містах, залах засідань і на кухнях, на вулицях і в коридорах влади.

Сесія триватиме до 23 березня. У заході беруть участь представники системи ООН, держав-членів та громадянського суспільства з усіх країн світу.

Сесія включатиме міністерський сегмент з круглих столів та інтерактивних діалогів на високому рівні,  а також загальні, інтерактивні та експертні панельні дискусії.

 

Довідково

 

Комісія зі становища жінок – функціональна комісія ЕКОСОР, яка є глобальним директивним органом, який займається виключно просуванням гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Комісія була створена ЕКОСОР у 1946 році з повноваженнями щодо підготовки рекомендацій із захисту прав жінок у політичній, економічній, громадській, соціальній та освітній сферах. Комісія також відповідає за моніторинг, огляд і оцінку досягнутого прогресу та проблеми, що виникають у ході здійснення Пекінської декларації та Платформи дій 1995 року і підсумків 23-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 2000 року на всіх рівнях, а також підтримку гендерної проблематики. Крім того, Комісія робить внесок у подальшу діяльність за підсумками Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року, з тим щоб прискорити реалізацію гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат.

логотип сесії

 

IMG 20180312 120921

 

 

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ 

[ Детальніше... ]

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ БЕРЕ УЧАСТЬ У РОБОТІ 62-Й СЕСІЇ КОМІСІЇ ООН ЗІ СТАНОВИЩА ЖІНОК

IMG 20180312 120345

 

12 березня 2017 року у штаб-квартирі ООН у м. Нью-Йорк розпочала роботу 62-а сесія Комісії ООН зі становища жінок.

Відповідно до спеціального консультативного статусу ФПУ при Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) у цьому важливому міжнародному форумі традиційно бере участь делегація Федерації профспілок України у складі представників її галузевих організацій.

Пріоритетна тема сесії: «Виклики та можливості досягнення гендерної рівності та розширення можливостей сільських жінок та дівчат». Комісія також здійснить оцінку прогрес у реалізації узгоджених висновків своєї 47-ї сесії 2003 року «Участь та доступ жінок до засобів масової інформації, інформаційних та комунікаційних технологій, їх вплив на них та використання у якості інструменту просування та розширення можливостей жінок».

Відкриваючи пленарне засідання сесії Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив: «Ми живемо у світі, де все ще панує культура переваги чоловіків. Патріархат і дискримінація, які століттями панували у суспільстві, залишили важку спадщину. Сексизм і стереотипи широко поширені у владних структурах, приватному секторі, наукових колах, мистецтві, науці, і навіть у громадянському суспільстві та міжнародних організаціях, таких як ООН».

Очільник ООН зазначив, що сьогодні багато дівчат з бідних сімей все ще не мають можливості закінчити школу, в тому числі і тому, що виходять заміж у ранньому віці і занадто рано народжують дітей. Саме вони, в першу чергу, страждають від насильства і позбавлені багатьох прав. В особливо скрутному становищі опиняються вдови, жінки-інваліди та жінки корінних народів.

Підкресливши, що всі жінки і дівчата мають право на гідне життя, Генеральний секретар нагадав, що ООН і Євросоюз виступили з ініціативою щодо боротьби з насильством по відношенню до жінок.

Генеральний секретар ООН також підкреслив, що гендерна нерівність підживлює дискримінацію і насильство, підриває функціонування організацій, компаній і суспільства в цілому. Він закликав домагатися поліпшення становища жінок і прислухатися до їхніх думок, зазначивши, що сьогодні жінки ініціюють важливі і необхідні дискусії в селах і містах, залах засідань і на кухнях, на вулицях і в коридорах влади.

Сесія триватиме до 23 березня. У заході беруть участь представники системи ООН, держав-членів та громадянського суспільства з усіх країн світу.

Сесія включатиме міністерський сегмент з круглих столів та інтерактивних діалогів на високому рівні,  а також загальні, інтерактивні та експертні панельні дискусії.

 

Довідково

 

Комісія зі становища жінок – функціональна комісія ЕКОСОР, яка є глобальним директивним органом, який займається виключно просуванням гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Комісія була створена ЕКОСОР у 1946 році з повноваженнями щодо підготовки рекомендацій із захисту прав жінок у політичній, економічній, громадській, соціальній та освітній сферах. Комісія також відповідає за моніторинг, огляд і оцінку досягнутого прогресу та проблеми, що виникають у ході здійснення Пекінської декларації та Платформи дій 1995 року і підсумків 23-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 2000 року на всіх рівнях, а також підтримку гендерної проблематики. Крім того, Комісія робить внесок у подальшу діяльність за підсумками Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року, з тим щоб прискорити реалізацію гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат.

логотип сесії

 

IMG 20180312 120921

 

 

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ 

[ Детальніше... ]

Мінюст створив антирейтинг роботодавців, які не платять заробітну плату

minimalnaja-zarplata-ukraina

Міністерством юстиції України створено антирейтинг підприємств-роботодавців, відповідно до якого з 1 квітня 2018 року розпочнеться стягнення заборгованості заробітної плати на користь працівників.

Про це заявила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко. Вона відзначила, що до так званого антирейтингу увійшли підприємства усіх форм власності.

"Робота Міністерства юстиції зі стягнення заборгованості полягатиме в рамках виконавчого провадження судових рішень. Будуть створені мобільні штаби і групи, які виїжджатимуть в конкретні підприємства, що є на вершині антирейтингу. У нас на сьогодні сформований такий антирейтинг відповідних підприємств", - наголосила заступник міністра юстиції.

Також Глущенко зазначила, що наразі у судових виконавців перебуває понад 500 тисяч проваджень з примусового стягнення заборгованості, тому міністерство обрало цей напрямок одним з пріоритетів у роботі відомства.

"Ми зобов’язані реагувати на таке ганебне явище і показувати всім, що не платити заробітну плату – це злочин", - відзначила юрист, уточнивши, що у минулому році органами ДВС було стягнуто 2 мільярди 100 мільйонів гривень із заборгованості по зарплаті.

За словами Глущенко, паралельно з організаційними діями, Міністерство юстиції проводить активну інформаційну кампанію, яка чітко роз’яснює громадянам, особливо працівникам, як забезпечити своє право на стягнення заборгованості із заробітної плати.

Нагадаємо, Служба зайнятості оприлюднила список найбільш затребуваних спеціальностей.

Економічна правда

[ Детальніше... ]

АПСВТ: зустріч з народним депутатом – допомога навчальному процесу

ДЕП1

 

12 березня 2018 року в стінах Академії праці, соціальних відносин і туризму (https://www.socosvita.kiev.ua/) відбулася зустріч студентів юридичного факультету з народним депутатом України Веселовою Наталією Василівною. В межах програми навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» було розглянуто положення законопроекту #6677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування», співавтором якого є поважна гостя.

Веселова Н.В. представила головну мету, завдання та очікувані результати запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. За словами народного депутата, змінами до базових пенсійних законів встановлюється, що застраховані особи, яким на дату впровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування виповнилося не більше 35 років, сплачують внески із своєї заробітної плати (доходу) від 2 відсотків із щорічним збільшенням до 7 відсотків. Інші особи (які не досягли пенсійного віку або ті, кому виповнилося більше 35 років) мають право брати добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування.

Також передбачена можливість успадкування накопичених пенсійних заощаджень та їх повного або часткового використання до настання пенсійного віку у разі: лікування від тяжких захворювань, настання критичних життєвих ситуацій, необхідності оплати освіти дітей чи придбання нерухомого майна тощо.

Презентація поданого Веселовою Н.В. матеріалу супроводжувалася активним обговоренням можливих ризиків і проблемних питань, які виникатимуть за умови прийняття і реалізації запропонованої пенсійної реформи.

Студенти сміло висловлювали як позитивне, так і негативне відношення до окремих положень законопроекту.

За результатами зустрічі студенти-правники отримали належний досвід обговорення законопроектів, поглибили свої знання у питанні пенсійної реформи, а також отримали можливість на волонтерських засадах долучитися до роботи щодо інформування населення про реформування пенсійного законодавства.

 

Прес-служба Академії праці, соціальних
відносин і туризму [2]

 

ДЕП3

 

ДЕП2

 

 

[ Детальніше... ]

Пришло время предоставить больше прав женщинам: ДА директиве о балансе работы и семейной жизни!

6206d49e

 

 

В Международный женский день 8 марта профсоюзные активисты по всей Европе призвали к скорейшему принятию предлагаемой Директивы ЕС о балансе работы и семейной жизни.

 

Принятие законодательного акта ЕС в этой области значительно бы расширило возможности занятости женщин и позволило бы обеспечить более равномерное предоставление супругам отпусков по семейным обстоятельствам.

 

В случае принятия новой Директивы будут усилены права во многих государствах-членах, как показало исследование*, проведенное по заказу ЕКП:

 

•        10-дневный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком: будет новым в Австрии, Кипре, Чехии, Германии, Хорватии и Словакии;

•        4-месячный оплачиваемый и непередаваемый отпуск по уходу за ребенком: улучшит права в Болгарии, Ирландии, Италии, Нидерландах и Великобритании;

•        5-дневный оплачиваемый отпуск по уходу: облегчит жизнь работникам, осуществляющим уход за зависимыми родственниками в таких странах, как Франция, Румыния и Мальта.

•        право запросить гибкое рабочее время: будет усилено в большинстве стран-членов ЕС, особенно на Кипре, в Эстонии и Румынии.

 

«Принятие Директивы принесет реальные улучшения в жизни работающих женщин и лиц, осуществляющих уход», - говорит генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) Лука Висентини. «Но некоторые правительства сопротивляются этому. Мы настоятельно призываем государства-члены не ставить бюджетные проблемы и вопросы субсидиарности выше гендерного равенства и прав трудящихся».

 

«Новые права позволят многим женщинам продолжать работать, сократят расходы на уход, ложащиеся на медицинские и социальные службы, дадут работающим отцам возможность нести справедливую долю ответственности и будут содействовать гендерному равенству», - заявила конфедеративный секретарь ЕКП Монтсеррат Мир. «Правительства и компании должны протянуть руку помощи работающим родителям и лицам, осуществляющим уход, а не препятствовать согласованию работы и семейной жизни».

 

В апреле 2017 года Европейская комиссия опубликовала проект Директивы о балансе работы и семейной жизни после того, как правительства стран ЕС с 2008 по 2015 год не смогли договориться о продлении отпуска по беременности и родам. Проект будет обсужден министрами занятости 15 марта.

 

Согласно данным Евростата, в Европе главной причиной того, что неработающие женщины не работают является то, что они должны заботиться о своих детях и родственниках с продолжительными заболеваниями. Исследования показывают, что женщины в Европе тратят в два раза больше времени на домашние дела, чем мужчины – даже в том случае, если мужчина является безработным, а женщина работает.

 

* «Краткий обзор мер, связанных с балансом работы и семейной жизни, в ЕС» Европейской социальной обсерватории – https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/circular/files/etuc_wlb_country_sheets_ose_final_19_01_2018.pdf

 

Национальные и европейские профсоюзные лидеры продемонстрировали свою поддержку Директивы о балансе работы и семейной жизни в Международный женский день 8 марта, выйдя в 13:00 с плакатами и баннерами на улицу возле Международного дома профсоюзов в Брюсселе по адресу Boulevard du Roi Albert II, 1210.

 

Видео ЕКП о Директиве: https://www.youtube.com/watch?v=L5SNVD03SRU

 

[ Детальніше... ]

Охорона життя і безпека людини очима дитини

DSC 0939

 

В управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області визначили кращі роботи учасників конкурсу Охорона праці очима дітей

 

 

Щорічно в нашій державі з нагоди відзначення Дня охорони праці редакцією журналу “Охорона праці” проводиться Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка “Охорона праці очима дітей”, одним із учасників якого є Фонд соціального страхування України.

Головною метою конкурсу є формування свідомої позиції молоді щодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя;акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівників на виробничих небезпеках і ризиках;профілактика виробничого травматизму за допомогою наголошення на важливості формування високої культури безпеки праці та оцінювання ризиків, що супроводжують трудову діяльність дорослих;привернення уваги суспільства, зокрема дітей і молоді, до наявних проблем у сфері охорони праці та ін.

З листопада 2017 року по лютий 2018 року тривав перший відбірковий тур конкурсу.

07 березня 2018 року в приміщенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області відбулася виставка кращих малюнків дітей, які надіслали з усіх регіонів Полтавщини, за участю начальника управління Артема Вернигори, заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань будівництва, житлово-комунального господарства, соціальних питань, освіти, науки та охорони здоров’я Олега Пругла, начальника управління Держпраці у Полтавській області Сергія Щербака, заступника голови Полтавської обласної ради професійних спілок Ганни Таргаєва та виконавчого  директора  Полтавського обласного об’єднання роботодавців Володимира Псєхи,  з метою розгляду дитячих малюнків для подальшого направлення до участі в  другому відбірковому турі конкурсу. Присутні є представниками трьох партнерських сторін: органів державної влади, роботодавців та застрахованих осіб.

Учасники заходу уважно розглянули кожен малюнок, обговорили його зміст та визначили кращі роботи. Переможцями стали:

І місце – Катерина Дорофєєва (15 років, ДПТНЗ “Професійний аграрний ліцей” м. Кобеляки);

ІІ місце – Станіслав Колісниченко (11 років,  Великокринківська ЗОШ І-ІІІ ст.);

ІІІ місце – Таїсія Козодавлева (16 років ЗОШ № 24 м. Кременчука).

Підтримка постійного діалогу, тісна співпраця між сторонами соціального партнерства та Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області великою мірою сприяє уникненню протиріч, досягненню спільних домовленостей та прийняттю узгоджених рішень, що забезпечує в області належний соціальний захист населення.

DSC 0954

 

 Полтавська обласна рада профспілок

[ Детальніше... ]

Про Звернення президії Дніпропетровського облпрофоб’єднання

doop

 

У зв’язку  з посиленням напруги в суспільстві, викликаній подальшим зростанням цін, а також підвищенням з 1 квітня п.р. тарифів на електроенергію, що призведе до подальшого зростання вартості життя працюючих та всього населення, президія Дніпропетровського облпрофоб’єднання прийняла Звернення до керівників держави з цього питання (додається).

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБЄДНАННЯ

П Р О Ф С П І Л О К

(Міжгалузева рада профспілок)

 

49000, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 93

тел.745-24-31т/ф, 370-49-30 т/ф, 

                     E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

р/р 26004000078541 в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ

МФО 300023 , код 02657827

 

_______________ г.  № 01-__________                

       Президенту України

                                                                                  ПОРОШЕНКУ П.О.

 

                                                                                  Прем’єр-міністру

        ГРОЙСМАНУ В.Б.

                                                                                 

                                                                                  Голові Верховної Ради

                                                                                  ПАРУБІЮ А.В.

 

                                                                                  Голові ФПУ

                                                                                  ОСОВОМУ Г.В.

 

                                                                                  До відома

                                                                                  Голові облдержадміністрації

                                                                                  РЕЗНІЧЕНКУ В.М.

 

                                                                                  Голові обласної ради

                                                                                  ПРИГУНОВУ Г.О.

                                                                      

ЗВЕРНЕННЯ

президії  Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок з приводу

подальшого зростання вартості життя і падіння життєвого рівня трудящих

 

Незважаючи на запевнення керівників держави про вжиття ними дієвих заходів для стримування зростання цін, інфляції та подальшого знецінення доходів трудящих, - ситуація в країні з початком року не покращується.

Як свідчать дані Держстату України, у січні п.р. продовжувалось зростання цін на все найнеобхідніше з одночасним зменшенням реальної зарплати трудящих та існуванням суттєвих боргів з її виплати. Цьому сприяє також непродумане рішення Уряду про відміну державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, проти чого виступали профспілки.

Все зазначене викликає занепокоєність працюючих та загострення соціальної напруги в трудових колективах, про що свідчать численні звернення до профорганів трудових колективів та профорганізацій  Придніпров’я.

На цьому фоні велику стурбованість викликає рішення НКРЕКУ про перехід з 1 квітня п.р. українських обленерго на так звані RАВ-тарифи, внаслідок чого відбудеться підвищення вартості електроенергії для промисловості та бюджетних установ.

При цьому нас запевняють, що це начебто ніяким чином не торкнеться населення. Однак, на думку багатьох незалежних експертів, перехід на RАВ-тарифи неминуче потягне за собою зростання собівартості продукції та послуг (особливо в житлово-комунальній сфері, де вартість енергоносіїв складає від 40 до 60%).

Відверто цинічними тому виглядають посилання керівництва НКРЕКУ на необхідність даного кроку начебто для отримання додаткових коштів з метою модернізації енергосистеми, яка в більшості своїй знаходиться у власності олігархів, котрі приватизували її свого часу за безцінь і не подбали про своєчасне оновлення основних фондів енергопідприємств.

Профспілки Дніпропетровщини вимагають відновлення державного регулювання цін на соціально значущі продукти та відміни рішення про перехід на нові тарифи енергозабезпечення.

 

За дорученням президії, 

Голова обласного

об’єднання профспілок                                                                          В.П.Дубіль

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Березень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31