01 березня 2019

КРУГЛИЙ СТІЛ. Григорій Осовий: "Україні потрібен ефективний суспільний договір"

А5

 

По прикладу європейських структур ми в Україні маємо створити не просто соціальний діалог, а підписати справжній суспільний договір. Про це заявив Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий у своєму виступі на круглому столі «Перспективи імплементації в Україні положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію Україна - ЄС щодо розвитку публічних комунікацій та соціального діалогу», що відбувся у Києві 1 березня.

Голова ФПУ зазначив, що мова йде про суспільний договір між владою та громадянським суспільством. При цьому права та обов’язки для вирішення актуальних та важливих питань соціально-економічного розвитку держави, ефективного захисту законних прав та інтересів держави, роботодавців і працівників мають всі сторони такого договору. Тому що зараз, підкреслив він, соціальні партнери обмежені в рамках своїх дій. А такий суспільний договір буде сприяти як розвитку соціального діалогу, так і вирішенню актуальних проблем на самому високому рівні. Виступ Голови ФПУ Григорія Осового можно подивитися на сторінці ФПУ у Facebook.

Захід відбувся за фінансової підтримки МФ «Відродження», в рамках діяльності Робочої групи 5 «Соціальний діалог та соціально-трудова політика» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Ключові теми для обговорення:

•          стан та перспективи імплементації Глави ХХІ Угоди;

•          можливості впливу сторін соціального діалогу на державну політику на національному та територіальному рівнях;

•          здатність чинної моделі соціального діалогу сприяти застосуванню європейських практик публічного діалогу в українських реаліях;

•          подальші кроки з посилення публічних комунікацій в царині соціального (публічного) діалогу в Україні;

•          шляхи удосконалення публічних комунікацій та соціального діалогу за участі громадськості та посилення його ролі в державному  управлінні на національному та територіальному рівнях.

 

У роботі Круглого столу взяли участь парламентарі, представники ЦОВ, сторін соціального діалогу, міжнародних організацій, іноземних експертів та представників дипломатичних місій.

 

В рамках круглого столу презентовано проект дорожньої карти «Стратегія модернізації соціального діалогу в Україні».

 

Прес-центр ФПУ

 

 

 

А7

 

 А6

[ Детальніше... ]

Голова ФПУ Григорій Осовий взяв участь у Колегії Мінсоцполітики

DSC 0150

 

28 лютого 2019 року в Києві відбулось засідання колегії Міністерства соціальної політики України на тему „Основні досягнення у соціальній сфері та перспективи розвитку”.

 

Як член Колегії Мінсоцполітики у її роботі взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Засідання пройшло за участі Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Міністра соціальної політики Андрія Реви, керівників центральних органів виконавчої влади, представників органів соціального захисту населення з усіх регіонів країни, представників місцевого самоврядування.

Під час заходу були обговорені нагальні питання соціальної сфери, підбиті підсумки роботи за минулі період та окреслені завдання на перспективу, відбувся обмін думок між учасниками заходу щодо різних соціальних проектів, які впроваджуються в різних регіонах України.

За оцінкою Григорія Осового, виступи міністра соціальної політики та керівників служб, підпорядкованих Міністерству, засвідчили, що в державі динамічно реалізуються поставлені у соціальній сфері завдання. Це ілюструють показники скорочення рівня безробіття, збільшення кількості офіційно зайнятих осіб, що означає, що економічне зростання на 3,2%, яке мало місце минулого року, дозволило розширити сферу зайнятості. Позитивним є зростання заробітної плати, як номінальної, так і середньої, за що відповідають соціальні партнери через систему колективних договорів і угод, стимулюючи бізнес і роботодавців до підвищення зарплат. За статистичними даними, протягом останніх трьох років мінімальна зарплата зросла в 2,6 рази, а середньомісячна - в 1,7 раз.

В сфері пенсійного забезпечення завдяки постійному соціальному діалогу і пошуку найбільш прийнятних рішень здійснено ряд кроків на відновлення соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні. При визначенні розміру пенсії домінуючим критерієм стає розмір зарплати, з якої сплачені страхові внески, та страховий стаж працівника. З 1 березня 2019 року розпочинається щорічна індексація пенсій з метою підвищення її купівельної спроможності, цей процес охопить практично усіх пенсіонерів. Таким чином, вже у березні ц.р. підвищення пенсій відбудеться на 17%. Велика робота проводиться по захисту інвалідів, учасників АТО, розвитку центрів соціальних послуг у новостворених територіальних громадах та ін..

У той же час гостро постають питання масової трудової міграції та відтоку кваліфікованих працівників з України, зростання заборгованості із заробітної плати, проблеми у системі загальнообов'язкового соціального страхування, низький рівень заробітної плати   та значної диференціації рівня доходів працюючих. Шляхи вирішення цих та інших актуальних питань мають бути визначені у рішенні Колегії.

Прем’єр-міністр України В.Гройсман дав позитивну оцінку роботі працівників соціальної сфери та зазначив, що праця в Україні є недооціненою. За його словами, у середньостроковій перспективі, мінімальна зарплата має збільшитись принаймні вдвічі і досягти 300 дол. США, відповідно повинна збільшитись і середня зарплата, що є не тільки вимогою часу для подолання бідності в крані, а й цього від нас вимагають умови жорсткої конкуренції за робочу силу.

Голова ФПУ Г.Осовий передав до проекту рішення Колегії пропозиції від профспілок, які стосуються:

- необхідності відновлення роботи Міжвідомчої комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- доопрацювання законопроекту щодо посилення економічного захисту працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати, а також внесення змін до постанови КМУ від 19.05.1999 № 859 в частині упорядкування оплати праці керівників підприємств, що мають заборгованість із виплати заробітної плати,

- забезпечення фінансової стабільності Фонду соціального страхування та погашення існуючої заборгованості з виплат застрахованим особам та ін.

 

DSC 0336 

 

Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Інформаційний лист про доповнення Класифікатора професій за пропозиціями профспілок

1430296280 1252565310 of

 

Керівникам членських організацій

 

         Інформаційний лист

 

Для використання в роботі доводимо до вашого відома, що наказом Мінекономрозвитку від 15 лютого 2019 року № 259 «Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», розділ 2 «Професіонали» Класифікатора за пропозицією профспілок доповнено новою назвою професії «Фахівець з профспілкової діяльності» за кодом 2490 (професійне угрупування «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угрупування»).

Зазначена професійна назва роботи може застосовуватися для працівників, які займаються профспілковою діяльністю, зокрема пов’язаною з організацією такої роботи.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

         Фахівець з діяльності професійних спілок

 

Завдання та обовязки. Розробляє або бере участь у розробленні програмних документів профспілок, організовує їх втілення в життя. Аналізує проблеми профспілкового руху та надає пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Здійснює заходи із залучення працівників до профспілкового членства, веде облік членів профспілки та видачу профспілкових квитків. Організовує забезпечення діяльності виборних органів профспілок проведення виборів. Веде протоколи засідань виборних профспілкових органів, забезпечує їх зберігання. Готує інструктивні матеріали з питань діяльності профспілки. Організовує та бере участь у проведенні заходів та дій, передбачених законодавством, угодою, колективним договором та іншими спільними документами роботодавця та профспілок. Вивчає, узагальнює, організовує поширення досвіду роботи організацій профспілок. Виконує роботи зі складання періодичної статистичної звітності та одноразових звітів організацій профспілок за формами і в строки, встановлені профспілковими та відповідними державними органами. Проводить збір статистичних даних та їх аналіз. Надає кваліфіковану допомогу з питань діяльності профспілок. Організовує і бере участь у проведенні семінарів, нарад, круглих столів для обміну інформацією, повідомлень. Збирає пропозиції членських організацій профспілки, членів профспілки з питань діяльності профспілки. Проводить роботу з організації навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових працівників. Готує подання до нагородження профспілкових активістів та працівників державними чи профспілковими нагородами.

Повинен знати: положення національних та міжнародних нормативно-правових актів щодо діяльності профспілок; норми статутів та інші локальні нормативні акти профспілок; правила ведення документообігу і оформлення протоколів засідань виборних профспілкових органів; нормативно-правові акти з питань державної реєстрації юридичної особи, зокрема організації профспілки та об’єднання профспілок, порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення мирних зібрань; форми документів зі статистичного обліку і звітності профспілок та інструкції щодо їх заповнення; вітчизняний і світовий досвід діяльності профспілок.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з діяльності професійних спілок: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з діяльності професійних спілок I категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з діяльності професійних спілок I категорії: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з діяльності професійних спілок ІІ категорії - не менше ніж 2 роки.

Фахівець з діяльності професійних спілок II категорії: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з діяльності професійних спілок - не менше ніж 1 рік.

Фахівець з діяльності професійних спілок: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

 

 

Департамент правового захисту

[ Детальніше... ]

Громадські об’єднання та підприємницька діяльність, Мінфін висловив свою позицію.

 

А4 

 

Міністерство фінансів України як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової політики, з метою правильності застосування норм податкового законодавства, висловило свою позицію стосовно можливості здійснення громадськими об’єднаннями підприємницької діяльності і включення таких об’єднань до Реєстру неприбуткових установ та організацій (лист від 6 лютого 2019 року № 11210-09-5/3214).

Як зазначає Мінфін, положення Податкового кодексу України не обмежують можливість здійснення громадськими об’єднаннями, які є неприбутковими організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для досягнення мети, заради якої вони були створені, а саме виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У листі  від 6 лютого 2019 року № 11210-09-5/3214 зазначено, що результати підприємницької діяльності громадські об’єднання відображають у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року № 553, та відповідно до пункту 46.2 Податкового кодексу України подають його разом із фінансовою звітністю контролюючому органу за місцем реєстрації громадського об’єднання як платника податків.

 

З листом Мінфіну від 6 лютого 2019 року № 11210-09-5/3214 можна ознайомитися за посиланням  http://sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/73251/11210.pdf).

 

 

                                               Департамент правового захисту апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

На старті змагань з гірськолижного спорту – медики Закарпаття

Б

 

На базі гірськолижного комплексу «Ведмежа» с. Поляна Свалявського району відбулися змагання з гірськолижного спорту серед працівників медичних закладів Закарпаття. Їх організаторами  були Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (т.в.о. директора Тетяна Міцьо) та обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я (голова  Володимир Турок), а допомагала галузевій профспілці в проведенні обласна організація ФСТ «Спартак» (голова Микола Щадей).

На старт змагань вийшли 17 команд медичних закладів області – усього близько 60 учасників. На урочистому відкритті учасників та численних уболівальників привітали  голова оргкомітету змагань, голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Турок та головний суддя - суддя Національної категорії Анатолій Плєханов.

В особистих змаганнях серед жінок віком до 35 років перше місце зайняла Вікторія Борисенко (КНП Мукачівська ЦРЛ). У категорії 35-50 років найкращий час показала Тетяна Реблян (Воловецький центр первинної медико -  санітарної допомоги). У спортсменок віком понад 50 років перемогла  Ганна Катеринюк (Рахівська районна лікарня). 

 

Б1

 

У чоловіків  віком до 35 років найшвидше подолав трасу  Ігор Гам з Обласної стоматполіклініки. У категорії  35-50 років перемогу здобув Богдан Колодій  (КНП Мукачівська ЦРЛ). Серед чоловіків віком понад 50 років найсильнішим виявився  його колега по команді Андрій Новиков.

У загальнокомандному заліку перше місце завоювала команда КНП Мукачівська ЦРЛ. Друге місце зайняла  команда Рахівської районної лікарні,  третє – обласної  дитячої  лікарні. 

Переможці спартакіади у командному та індивідуальному заліку нагороджені кубками, медалями та  дипломами організаторів. Їх вручили голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Турок та головний суддя спартакіади Анатолій Плеханов. 

Масовість змагань з гірськолижного спорту, високі  спортивні результати, показані учасниками, ще раз підвердили, що медики Закарпаття - за здоровий спосіб життя!

На фото:

- нагородження переможців змагань з гірськолижного спорту.

- кращі гірськолижники – медики разом з організаторами змагань  

 

Сергій Баранчиков,

завідувач відділу організаційно-

гуманітарної роботи

Закарпатської облпрофради

[ Детальніше... ]

Відбулася інформаційна зустріч

 

В 

 

Федерація профспілок Вінніцької області 28 лютого 2018 року провела інформаційну зустріч з головами профспілкових комітетів м.Вінниці. Відкрив та вів зустріч Голова Федерації профспілок області Микола  Колесник.

 

В інформзустрічі взяли участь: керівники членських організацій Федерації профспілок області; голови первинних профспілкових організацій  м.Вінниці, профспілковий актив.

 

В ході зустрічі виступили:

 

1. З інформацією ”Про основні завдання колдоговірної роботи на 2019 рік” виступила  Ірина Степанець  – головний спеціаліст з питань соціально-економічної роботи Апарату ФПО.

 

2. З інформацією ”Про порядок перерахування пенсій у 2019 році” виступила   Алла Лоба   – начальник управління Пенсійного фонду України у м. Вінниці. 

 

3. З інформацією ”Про порядок призначення субсидій та переведення їх на грошові розрахунки у готівковій формі” виступила  Наталія Паламарчук –  перший заступник директора  Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.                                                       

 

4. З інформацією ”Про особливості здійснення реєстрації профспілкових організацій” виступила Аліна Єрохіна – начальник відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного управління юстиції у Вінницькій області.

 

5. З інформацією ”Про актуальні питання трудового законодавства” виступив   Вадим Шевчук –  головний правовий інспектор Апарату ФПО.

 

В ході зустрічі було дано відповіді на багаточисельні запитання присутніх в залі.

 

Федерація профспілок Вінніцької області

 

В1

 

[ Детальніше... ]

Профспілковим юристам. Початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) відтерміновується!

sozdan-reestr-subsidiantov  211988-620x0-620x433

 

Про підстави та причини відтермінування офіційно повідомила Державна судова адміністрація України в газеті «Голос України» від 1 березня 2019 року.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за посиланням: http://www.golos.com.ua/article/314339

 

Департамент правового захисту

[ Детальніше... ]

Відбулося засідання правління Фонду соціального страхування

pretenzija1

 

26 лютого 2019 року відбулося позачергове засідання правління Фонду соціального страхування України, на розгляд якого вносились питання: звіти про результати роботи в.о. директора, заступників директора Виконавчої дирекції Фонду та поточний фінансовий стан Фонду.

Як відомо, на 2018 рік бюджети фондів соціального страхування були затверджені бездефіцитними і навіть передбачалися залишки на кінець року. Проте, на жаль, починаючи з другого півріччя стали зменшуватися обсяги надходження сум єдиного соціального внеску до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду і у зв’язку з цим виникла проблема невиконання планових показників доходної частини бюджетів. Загалом, сума недоїмки із сплати ЄСВ на кінець року становила вже більше 16 млрд.грн. Це призвело до заборгованості Фонду соціального страхування перед застрахованими особами з виплат допомоги з тимчасової непрацездатності, які затримувались більше ніж на місяць.

У представленому звіті в.о. директора Виконавчої дирекції Фонду Нестеров С.В. зазначив, що у 2018 році Фонд недоотримав по факту 872 млн.грн. від передбачених плановими показниками бюджету. При цьому сума витрат на матеріальне забезпечення за 2018 рік зросла на 2,2 млрд.грн. або на 22,7% порівняно із 2017 роком, з них витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності збільшились на 1,7 млрд.грн. або на 27,7%, хоча загальна кількість днів тимчасової непрацездатності збільшилась лише на 6,5%. Тобто головною причиною росту цих видатків став ріст середньої зарплати у 2018 році, внаслідок чого середньоденний розмір зазначеної страхової допомоги зріс на 31%.

На засіданні правління відзвітували за своїми напрямками роботи перед правлінням Фонду також заступники директора Виконавчої дирекції.

Виконавча дирекція Фонду проводила перевірки з метою контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності та виявила більше 15 тис. листків непрацездатності, виданих із порушенням передбачених чинним законодавством норм.

У результаті станом на 1 січня 2019 року загальна кредиторська заборгованість за поданими заявами-розрахунками за період з 5 по 29 грудня 2018 року становила 1 042,2 млн.грн.

Крім цього, при схваленні на початку грудня 2018 року правлінням Фонду соціального страхування України проекту бюджету на 2019 рік профспілки звертали увагу, що адміністративні видатки, видатки на допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, витрати на оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань, заплановані в ньому на рівні 2018 року, без врахування зростання середньомісячної заробітної плати працівників у 2019 році. А розрахунок страхових допомог тощо згідно із чинною нормативною базою у будь-якому випадку буде розраховано із фактичних показників середньоденних зарплат працівників. До цього на бюджет цього року лягають борги по виплатам минулого року.

Тоді профспілкова сторона погодилась із запропонованим проектом до перерозподілу єдиного соціального внеску, який мав забезпечити покращення фінансової ситуації у Фонді, після якого планувалось внести зміни до бюджету на 2019 рік. Розподіл єдиного внеску із збільшенням частки єдиного внеску для Фонду соціального страхування України (з 9,1472 до 9,3759 відсотка) ті відповідним зменшенням частки Фонду соціального страхування на випадок безробіття, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2018 року № 1142. Проте, минулий час засвідчив, що це не вирішує зазначеної проблеми.

На жаль, досі сторони соціального діалогу, представлені у правлінні не дійшли згоди стосовно таких змін та шляхів виходу із скрутної фінансової ситуації Фонду.

Виконавча дирекція Фонду проінформувала правління Фонду, що станом на 26.02.2019р. отримано 98,1% від запланованих на цей рік надходжень страхових коштів та залишається не профінансованою заборгованість перед застрахованими особами за період з 28 січня по 22 лютого ц.р. у загальній сумі 1,3 млрд.грн.

Правління Фонду прийняло до відома звіти про результати роботи в.о. директора, заступників директора Виконавчої дирекції Фонду і поточний фінансовий стан Фонду та прийняло рішення на чергове засідання, яке заплановане на березень ц.р., внести питання про зміни до бюджету Фонду на 2019 рік, а також про призначення директора Виконавчої дирекції Фонду.

Протягом часу між засіданнями правління Фонду сторони домовились провести низку нарад з метою віднайдення спільних шляхів виходу із скрутного фінансового становища Фонду та узгодження кандидатури на посаду директора Виконавчої дирекції Фонду.

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

 

 

[ Детальніше... ]

В УКРАЇНІ РОЗПОЧАЛАСЯ МАСШТАБНА МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ

 

З березня 2019 року Уряд розпочав виплату субсидій готівкою тим громадянам, яким субсидію призначено у 2018 році.

Першими «живі» кошти для оплати комунальних рахунків за лютий отримають пенсіонери, які отримують пенсію 4 березня. Тим, у кого є пенсійна картка, субсидія буде зарахована туди. Тим, у кого немає, додому принесе листоноша.

Усі НЕ пенсіонери зможуть отримати свою монетизовану субсидію з 12 березня у будь-якому відділені Ощадбанку.

У платіжках за лютий субсидії відображено не буде – її видадуть на руки

Комунальні рахунки за лютий 2019 року субсидіантам надійдуть без відображення субсидії. Її у березні видадуть грошима  тим, кому допомогу призначено з 2018 року. Ними субсидіант має самостійно розрахуватися за лютневі комунальні платежі. Гроші, які залишаться після оплати комуналки, домогосподарство може використати на власні потреби.Новый рисунок

Обов’язковий платіж скасовується

З березня таке поняття як обов’язковий платіж скасовується. Субсидіанти отримуватимуть всю суму допомоги на руки і мають самостійно розрахуватися за спожитий у лютому газ, електроенергію, воду та тепло. Монетизована субсидія, яка залишиться після оплати комуналки, може бути використана на власний розсуд домогосподарства.Новый рисунок (1)

За оплату комуналки після 25 числа субсидії не відмінятимуть

Є громадяни, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня – у їхній пенсійний день. У переважній більшості це працюючі пенсіонери. Виникає запитання – як встигнути оплатити комунальні платежі за лютий і чи не відмінять субсидію якщо оплата відбудеться після 25 числа?

Субсидію не відмінять! Допомога готівкою наступного місяця так само прийде у день виплати пенсії. Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 – тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік.Новый рисунок (2)

НЕ пенсіонери зможуть отримати свою субсидію у будь-якому відділені Ощадбанку

Усі одержувачі житлових субсидій, які НЕ є пенсіонерами та користуються допомогою з 2018 року, з 12 березня зможуть забрати свою монетизовану субсидію у будь-якому відділені Ощадбанку. Потрібен лише паспорт та ідентифікаціний код. Немає жодної прив’язки до місця реєстрації громадянина, якому призначено державну допомогу для оплати комунальних платежів.Новый рисунок (3)

На SMS-повідомлення від Ощадбанку чекати не потрібно

З 12 березня монетизована субсидія чекатиме в Ощадбанку усіх тих, хто не є пенсіонером. У березні субсидія прийде грошовим переказом “Швидка копійка”, у квітні вже на картку, яку банк одразу видасть під час березневого візиту в Ощадбанк.

Для зручності субсидіантам, які не є пенсіонерами, запропоновано перед відвідуванням банку ПРОЙТИ РЕЄСТРАЦІЮ на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua/ua/sb або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України). Це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний час та дату для отримання субсидії без черг.Новый рисунок (4)

За інформацією Міністерства соціальної політики України

 
 
З березня 2019 року Уряд розпочав виплату субсидій готівкою тим громадянам, яким субсидію призначено у 2018 році.
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 

Першими «живі» кошти для оплати комунальних рахунків за лютий отримають пенсіонери, які отримують пенсію 4 березня. Тим, у кого є пенсійна картка, субсидія буде зарахована туди. Тим, у кого немає, додому принесе листоноша.

Усі НЕ пенсіонери зможуть отримати свою монетизовану субсидію з 12 березня у будь-якому відділені Ощадбанку.

У платіжках за лютий субсидії відображено не буде – її видадуть на руки

Комунальні рахунки за лютий 2019 року субсидіантам надійдуть без відображення субсидії. Її у березні видадуть грошима тим, кому допомогу призначено з 2018 року. Ними субсидіант має самостійно розрахуватися за лютневі комунальні платежі. Гроші, які залишаться після оплати комуналки, домогосподарство може використати на власні потреби.

Обов'язковий платіж скасовується

З березня таке поняття як обов'язковий платіж скасовується. Субсидіанти отримуватимуть всю суму допомоги на руки і мають самостійно розрахуватися за спожитий у лютому газ, електроенергію, воду та тепло. Монетизована субсидія, яка залишиться після оплати комуналки, може бути використана на власний розсуд домогосподарства.

За оплату комуналки після 25 числа субсидії не відмінятимуть

Є громадяни, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня - у їхній пенсійний день. У переважній більшості це працюючі пенсіонери. Виникає запитання - як встигнути оплатити комунальні платежі за лютий і чи не відмінять субсидію якщо оплата відбудеться після 25 числа?

Субсидію не відмінять! Допомога готівкою наступного місяця так само прийде у день виплати пенсії. Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 - тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік.

НЕ пенсіонери зможуть отримати свою субсидію у будь-якому відділені Ощадбанку

Усі одержувачі житлових субсидій, які НЕ є пенсіонерами та користуються допомогою з 2018 року, з 12 березня зможуть забрати свою монетизовану субсидію у будь-якому відділені Ощадбанку. Потрібен лише паспорт та ідентифікаціний код. Немає жодної прив'язки до місця реєстрації громадянина, якому призначено державну допомогу для оплати комунальних платежів.

На SMS-повідомлення від Ощадбанку чекати не потрібно

З 12 березня монетизована субсидія чекатиме в Ощадбанку усіх тих, хто не є пенсіонером. У березні субсидія прийде грошовим переказом "Швидка копійка", у квітні вже на картку, яку банк одразу видасть під час березневого візиту в Ощадбанк.

Для зручності субсидіантам, які не є пенсіонерами, запропоновано перед відвідуванням банку ПРОЙТИ РЕЄСТРАЦІЮ на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua/ua/sb або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України). Це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний час та дату для отримання субсидії без черг.

[ Детальніше... ]

НАША БОРОТЬБА: Економія субвенції за рахунок людей неприпустима!

861183

 

На засіданні Уряду 27 лютого ц.р. було розглянуто низку нормативно-правових актів стосовно надання освітньої субвенції з державного бюджету і пов’язаних з фінансуванням нової української школи.

 

А саме обговорено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році» та «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році».

За інформацією Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, за підсумками попереднього фінансового року економія по використанню освітньої субвенції станом на 1 січня 2019 р. склала 4 млрд. грн., що створило умови для перерозподілу заощаджених коштів для освітньої галузі і зокрема їх використання на потреби не тільки державних, а й приватних закладів середньої освіти, що пропонується проектами названих постанов.

Проте, до цих документів Головою СПО об’єднань профспілок, Головою ФПУ Григорієм Осовим під час урядового засідання було висловлено низку застережень. Вони стосувались забезпечення належного рівня оплати праці вчителів, як це встановлено чинним законодавством.

Представник профспілок наголосив, що обсяги освітньої субвенції, затверджені бюджетами на попередні роки та на 2019 р., не забезпечують у повному обсязі потреб закладів загальної середньої освіти на оплату праці педагогічних працівників, зокрема:

- не виплачується надбавка в розмірі 30% за престижність педагогічної праці, як це встановлено постановою КМУ і з 1 вересня 2018 р. це стосується усіх педагогічних працівників. За інформацією обласних організацій Профспілки працівників освіти і науки України, таку надбавку отримують лише окремі категорії працівників, як правило, керівники шкіл та їх заступники, або вчителі, які працюють за програмою «Нова українська школа»;

- вчителям та шкільним педагогам зменшується розмір надбавки з встановлених законом 20% до 5-10%, що також пояснюється недостатністю коштів освітньої субвенції;

- з тієї ж причини в багатьох закладах загальної середньої освіти не оплачується праця вчителів за завідування навчальними кабінетами та майстернями, а також за заміну тимчасово відсутніх вчителів;

- не у повному розмірі сплачується винагорода за сумлінну працю тощо.

Як зазначила у своєму висновку Профспілка працівників освіти і науки України, економія освітньої субвенції на місцях утворюється штучно з метою подальшого переспрямування грошей не на оплату праці вчителів, а на інші потреби, наприклад, оновлення або поповнення матеріально-технічної бази шкіл, проведення там ремонтних робіт або реконструкції, хоча освітня субвенція має цільове призначення і повинна використовуватись виключно на оплату праці педпрацівників.

За ствердженням представників Міносвіти, економія освітньої субвенції створюється не в цілому по країні, а лише в окремих областях, зокрема, у зоні проведення АТО, і виникає вона не через недоплати педагогам, а через незатребуваність передбачених в бюджеті коштів, тому ці заощадження можуть бути спрямовані на такі потреби, як, наприклад, зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, при цьому не тільки державних, але й приватних закладів загальної середньої освіти за їх письмовими заявами та за умови надання ними у встановленому порядку відомостей про себе.

Профспілками також були висловлені застереження стосовно проекту постанови, що стосується умов оплати праці педагогічних працівників, які проводять додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими освітніми потребами. Уряд передбачає зазначеним фахівцям платить зарплату згідно ставок погодинної оплати праці, що передбачені для доцентів або кандидатів наук, підвищених на 20%, а в окремих випадках на підставі укладених цивільно-правових договорів і актів виконаних робіт. ЦК Профспілки освітян вважає, що оплата   праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів має здійснюватись за тарифами, затвердженими за наслідками атестації розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів, підвищених на 20 %, а залучених для виконання цих робіт фахівців - за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять в розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, встановленими постановою КМУ № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з підвищенням їх на 20%.

У підсумку Григорій Осовий підкреслив, що таке питання, як невикористання освітньої субвенції виникає час від часу, тому Уряд і Міністерство освіти в діалозі з профспілками мають більш системно працювати, щоб економія, яка утворюється, використовувалась раціонально, з метою забезпечення законних прав і гарантій працівників.

Тому профспілки запропонували доопрацювати зазначені постанови КМУ та узгодити їх з профспілками, як того вимагають норми Генеральної та Галузевої угод.

Урядовці з цим погодились.

 Прес-центр ФПУ

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Березень 2019 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
        2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31