03 травня 2019

Забезпечено повернення 25992,7 тис. грн. заборгованої зарплати працівникам ПАТ «Одеський припортовий завод»

IMG 4550


За результатами розгляду звернення Голови первинної профспілкової організації ПАТ «Одеський припортовий завод» Дрібнохода В.Я. щодо зростання заборгованості з виплати заробітної плати працівникам товариства, Федерація профспілок України направила лист до Мінсоцполітики та Державної служби України з питань праці з пропозицією провести перевірку ПАТ «ОПЗ» щодо дотримання прав працівників на своєчасне отримання трудових доходів.

Водночас, з метою поновлення прав працівників ПАТ «Одеський припортовий завод» на своєчасне отримання заробітної плати СПО об’єднань профспілок, за поданням Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, пропонував Міністерству соціальної політики України внести на розгляд Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат проблемні питання діяльності підприємства.

Як повідомляє Мінсоцполітики (копія листа додається), Головним управлінням Держпраці в Одеській області у лютому 2019 року проведено інспекційне відвідування ПАТ «ОПЗ», в ході якого встановлено порушення вимог частини першої статті 115, частини першої статті 116 Кодексу законів про працю України. За результатами інспекційного відвідування складено акт та внесено припис про усунення виявлених порушень законодавства про працю.

За інформацією Головного управління Держпраці в Одеській області, ПАТ «ОПЗ» повідомило про виконання припису, зокрема погашення заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 25 992,7 тис. грн., у тому числі 347,7 тис. грн. перед 24 звільненими працівниками, а також нарахування та виплату компенсації за порушення строків виплати заробітної плати на суму 226,2 тис. грн.

Разом з тим, Мінсоцполітики поінформувало, що питання стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати у товаристві буде розглянуто при підготовці матеріалів до засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

Департамент з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

Нові часи вимагають нових практик

 Д5

 

Ми є свідками бурхливих змін, що відбуваються в політиці, виробництві, соціальній сфері та науці. При цьому не тільки прискорюються темпи розвитку сучасної науки, а й істотно збільшується сфера її впливу. Наука в усі зростаючій мірі проникає в головні області життя суспільства: економіку, політику, мистецтво, освіту і т.д.

Особливо важлива ця тенденція для вирішення завдань захисту прав і свобод членів профспілки в епоху змін. Іншими словами, актуальність наукового підходу, цінність аналітичних досліджень, важливість методології особливо яскраво виявляється в наш час, пов'язаний з соціальними потрясіннями, крахом соціальних ідеалів, зміною філософських, світоглядних установок, парадигм, стилів поведінки людей. Виникнення безлічі проблем, непояснених з позиції старих методів і нерозв'язних традиційними засобами, призводить до істотного і абсолютно необхідного підвищення уваги до нових теоретико-методологічних підходів. Чим більше труднощів має місце в предметно-змістовний стороні профспілкової діяльності, тим більшого значення набуває використання загальнонаукових теоретичних методів для синтезу нових принципів реагування та керування.

Необхідність і актуальність проведення наукових досліджень не викликає сумніву, але хто в профспілковому середовищі повинен це реалізовувати? Безумовно, профспілкові вищі навчальні заклади. На сьогоднішній день, після невдалого реформування, залишився єдиний профспілковий вуз - Академія праці, соціальних відносин і туризму. Відповідальна місія: з «організації, координації і управління науковими дослідженнями з найважливіших проблем правої, соціально-економічної тематики, рекреаційно-оздоровчої сфери та розвитку профспілкового руху», «надання науково-методичної, практичної допомоги навчальнім закладам профспілок, членським організаціям Федерації профспілок України» і «проведення фундаментальних наукових досліджень за напрямами діяльності Академії, у т.ч. з питань розвитку профспілкового руху» зафіксована в п. 2.1.6, 2.1.7 та 2.2.3 статуту академії. Де результати?

Останній підручник для системи підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу «Профспілковий менеджмент» був випущений в ХСЕІ майже десять років тому, науково-практичні конференції та круглі столи за значущим для профспілкового руху України не проводилися і не плануються, немає захистів дисертацій докторів філософії за профспілковими тематиками , нульова участь в підвищенні рівня наукового та інформаційного забезпечення діяльності ФПУ та її членських організацій. Не простежується участь академії у науково-методичному забезпеченні аналізу законотворчої діяльності в галузі соціальної політики. Можливо, не актуально сьогодні виконання пошукових досліджень в галузі трудового права; охорони праці та екології; соціальної відповідальності бізнесу; економіки; фінансів, грошового обігу і кредиту; гендерної рівності; освіти і виховання та ін.?

У штаті академії є проректор з наукової роботи та співробітники, які отримують заробітну плату і в їх обов'язок входить організація наукової роботи. Але чому відбувається ігнорування профспілкової тематики? Вагомим аргументом звучить відсутність фінансування з боку ФПУ, але наукова робота у вищому навчальному закладі повинна проводитися. Кожен професор, доцент, викладач, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» зобов'язаний виконувати наукову роботу, публікувати наукові статті, подавати тези на наукові конференції та ін. Виконання даної роботи відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» і нормативними документами МОНУ включено в робочий час науково-педагогічних працівників і становить половину обсягу навантаження. Таким чином, наукова робота передбачена, проводиться і оплачується профспілковим вузом, але не в інтересах профспілкового спільноти. В академії не створено сприятливе середовище для проведення науково-дослідної роботи з профспілкової тематики. Навчальна частина не здійснює контроль за включенням в індивідуальні плани навантаження викладачів тематик, пов'язаних із профспілковою діяльністю, наукові підрозділи не націлюються на вирішення пріоритетних проблем профспілкового руху.

Існує і Наглядова рада, що створена постановою президії ФПУ, яка відповідно п. 2.1. положення повинна «визначати пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень, в т.ч. з питань розвитку профспілкового руху, основних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових працівників », проте, можливо, через відсутність в складі ради фахівців з організації наукової роботи даному напрямку не приділяється належної уваги. Та й голова Наглядової ради не організує роботу належним чином, хоча і має можливість запрошувати фахівців як академії, так і інших організацій для підготовки рішень.

Можливо, через відсутність принципової позиції Наглядової ради протягом ряду років не оновлювалися робочі програми підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і на сайті ФПУ ліквідовано розділ навчання та підвищення кваліфікації кадрів та активу з напрямів діяльності. Що профспілкова система вже не потребує підготовки нових кадрів, не зацікавлена в залученні талановитих людей, здатних в мінімальні терміни і з найменшими витратами реалізувати найсміливіші ідеї.

Освіта розглядається сьогодні світовим співтовариством як основна рушійна сила сталого розвитку економіки і є найважливішим фактором стабільності розвитку держави та конкурентоспроможності країни. У цих умовах академія має стати провідною структурною одиницею інноваційного розвитку профспілок, стати не тільки центром підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а й профспілковим центром науково-інноваційної діяльності.

 

Олег Борисюк

член Профспілки працівників освіти і наукиУкраїни,

керівник гуртка козацько-лицарського виховання «Джура,»

Дунаєвецький район,  Хмельницька область

 

[ Детальніше... ]

Нові часи вимагають нових практик

 Д5

 

Ми є свідками бурхливих змін, що відбуваються в політиці, виробництві, соціальній сфері та науці. При цьому не тільки прискорюються темпи розвитку сучасної науки, а й істотно збільшується сфера її впливу. Наука в усі зростаючій мірі проникає в головні області життя суспільства: економіку, політику, мистецтво, освіту і т.д.

Особливо важлива ця тенденція для вирішення завдань захисту прав і свобод членів профспілки в епоху змін. Іншими словами, актуальність наукового підходу, цінність аналітичних досліджень, важливість методології особливо яскраво виявляється в наш час, пов'язаний з соціальними потрясіннями, крахом соціальних ідеалів, зміною філософських, світоглядних установок, парадигм, стилів поведінки людей. Виникнення безлічі проблем, непояснених з позиції старих методів і нерозв'язних традиційними засобами, призводить до істотного і абсолютно необхідного підвищення уваги до нових теоретико-методологічних підходів. Чим більше труднощів має місце в предметно-змістовний стороні профспілкової діяльності, тим більшого значення набуває використання загальнонаукових теоретичних методів для синтезу нових принципів реагування та керування.

Необхідність і актуальність проведення наукових досліджень не викликає сумніву, але хто в профспілковому середовищі повинен це реалізовувати? Безумовно, профспілкові вищі навчальні заклади. На сьогоднішній день, після невдалого реформування, залишився єдиний профспілковий вуз - Академія праці, соціальних відносин і туризму. Відповідальна місія: з «організації, координації і управління науковими дослідженнями з найважливіших проблем правої, соціально-економічної тематики, рекреаційно-оздоровчої сфери та розвитку профспілкового руху», «надання науково-методичної, практичної допомоги навчальнім закладам профспілок, членським організаціям Федерації профспілок України» і «проведення фундаментальних наукових досліджень за напрямами діяльності Академії, у т.ч. з питань розвитку профспілкового руху» зафіксована в п. 2.1.6, 2.1.7 та 2.2.3 статуту академії. Де результати?

Останній підручник для системи підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу «Профспілковий менеджмент» був випущений в ХСЕІ майже десять років тому, науково-практичні конференції та круглі столи за значущим для профспілкового руху України не проводилися і не плануються, немає захистів дисертацій докторів філософії за профспілковими тематиками , нульова участь в підвищенні рівня наукового та інформаційного забезпечення діяльності ФПУ та її членських організацій. Не простежується участь академії у науково-методичному забезпеченні аналізу законотворчої діяльності в галузі соціальної політики. Можливо, не актуально сьогодні виконання пошукових досліджень в галузі трудового права; охорони праці та екології; соціальної відповідальності бізнесу; економіки; фінансів, грошового обігу і кредиту; гендерної рівності; освіти і виховання та ін.?

У штаті академії є проректор з наукової роботи та співробітники, які отримують заробітну плату і в їх обов'язок входить організація наукової роботи. Але чому відбувається ігнорування профспілкової тематики? Вагомим аргументом звучить відсутність фінансування з боку ФПУ, але наукова робота у вищому навчальному закладі повинна проводитися. Кожен професор, доцент, викладач, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» зобов'язаний виконувати наукову роботу, публікувати наукові статті, подавати тези на наукові конференції та ін. Виконання даної роботи відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» і нормативними документами МОНУ включено в робочий час науково-педагогічних працівників і становить половину обсягу навантаження. Таким чином, наукова робота передбачена, проводиться і оплачується профспілковим вузом, але не в інтересах профспілкового спільноти. В академії не створено сприятливе середовище для проведення науково-дослідної роботи з профспілкової тематики. Навчальна частина не здійснює контроль за включенням в індивідуальні плани навантаження викладачів тематик, пов'язаних із профспілковою діяльністю, наукові підрозділи не націлюються на вирішення пріоритетних проблем профспілкового руху.

Існує і Наглядова рада, що створена постановою президії ФПУ, яка відповідно п. 2.1. положення повинна «визначати пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень, в т.ч. з питань розвитку профспілкового руху, основних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових працівників », проте, можливо, через відсутність в складі ради фахівців з організації наукової роботи даному напрямку не приділяється належної уваги. Та й голова Наглядової ради не організує роботу належним чином, хоча і має можливість запрошувати фахівців як академії, так і інших організацій для підготовки рішень.

Можливо, через відсутність принципової позиції Наглядової ради протягом ряду років не оновлювалися робочі програми підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і на сайті ФПУ ліквідовано розділ навчання та підвищення кваліфікації кадрів та активу з напрямів діяльності. Що профспілкова система вже не потребує підготовки нових кадрів, не зацікавлена в залученні талановитих людей, здатних в мінімальні терміни і з найменшими витратами реалізувати найсміливіші ідеї.

Освіта розглядається сьогодні світовим співтовариством як основна рушійна сила сталого розвитку економіки і є найважливішим фактором стабільності розвитку держави та конкурентоспроможності країни. У цих умовах академія має стати провідною структурною одиницею інноваційного розвитку профспілок, стати не тільки центром підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а й профспілковим центром науково-інноваційної діяльності.

 

Олег Борисюк

член Профспілки працівників освіти і наукиУкраїни,

керівник гуртка козацько-лицарського виховання «Джура,»

Дунаєвецький район,  Хмельницька область

 

[ Детальніше... ]

БЛОГ. Нові часи вимагають нових практик

 Д5

 

Ми є свідками бурхливих змін, що відбуваються в політиці, виробництві, соціальній сфері та науці. При цьому не тільки прискорюються темпи розвитку сучасної науки, а й істотно збільшується сфера її впливу. Наука в усі зростаючій мірі проникає в головні області життя суспільства: економіку, політику, мистецтво, освіту і т.д.

Особливо важлива ця тенденція для вирішення завдань захисту прав і свобод членів профспілки в епоху змін. Іншими словами, актуальність наукового підходу, цінність аналітичних досліджень, важливість методології особливо яскраво виявляється в наш час, пов'язаний з соціальними потрясіннями, крахом соціальних ідеалів, зміною філософських, світоглядних установок, парадигм, стилів поведінки людей. Виникнення безлічі проблем, непояснених з позиції старих методів і нерозв'язних традиційними засобами, призводить до істотного і абсолютно необхідного підвищення уваги до нових теоретико-методологічних підходів. Чим більше труднощів має місце в предметно-змістовний стороні профспілкової діяльності, тим більшого значення набуває використання загальнонаукових теоретичних методів для синтезу нових принципів реагування та керування.

Необхідність і актуальність проведення наукових досліджень не викликає сумніву, але хто в профспілковому середовищі повинен це реалізовувати? Безумовно, профспілкові вищі навчальні заклади. На сьогоднішній день, після невдалого реформування, залишився єдиний профспілковий вуз - Академія праці, соціальних відносин і туризму. Відповідальна місія: з «організації, координації і управління науковими дослідженнями з найважливіших проблем правої, соціально-економічної тематики, рекреаційно-оздоровчої сфери та розвитку профспілкового руху», «надання науково-методичної, практичної допомоги навчальнім закладам профспілок, членським організаціям Федерації профспілок України» і «проведення фундаментальних наукових досліджень за напрямами діяльності Академії, у т.ч. з питань розвитку профспілкового руху» зафіксована в п. 2.1.6, 2.1.7 та 2.2.3 статуту академії. Де результати?

Останній підручник для системи підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу «Профспілковий менеджмент» був випущений в ХСЕІ майже десять років тому, науково-практичні конференції та круглі столи за значущим для профспілкового руху України не проводилися і не плануються, немає захистів дисертацій докторів філософії за профспілковими тематиками , нульова участь в підвищенні рівня наукового та інформаційного забезпечення діяльності ФПУ та її членських організацій. Не простежується участь академії у науково-методичному забезпеченні аналізу законотворчої діяльності в галузі соціальної політики. Можливо, не актуально сьогодні виконання пошукових досліджень в галузі трудового права; охорони праці та екології; соціальної відповідальності бізнесу; економіки; фінансів, грошового обігу і кредиту; гендерної рівності; освіти і виховання та ін.?

У штаті академії є проректор з наукової роботи та співробітники, які отримують заробітну плату і в їх обов'язок входить організація наукової роботи. Але чому відбувається ігнорування профспілкової тематики? Вагомим аргументом звучить відсутність фінансування з боку ФПУ, але наукова робота у вищому навчальному закладі повинна проводитися. Кожен професор, доцент, викладач, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» зобов'язаний виконувати наукову роботу, публікувати наукові статті, подавати тези на наукові конференції та ін. Виконання даної роботи відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» і нормативними документами МОНУ включено в робочий час науково-педагогічних працівників і становить половину обсягу навантаження. Таким чином, наукова робота передбачена, проводиться і оплачується профспілковим вузом, але не в інтересах профспілкового спільноти. В академії не створено сприятливе середовище для проведення науково-дослідної роботи з профспілкової тематики. Навчальна частина не здійснює контроль за включенням в індивідуальні плани навантаження викладачів тематик, пов'язаних із профспілковою діяльністю, наукові підрозділи не націлюються на вирішення пріоритетних проблем профспілкового руху.

Існує і Наглядова рада, що створена постановою президії ФПУ, яка відповідно п. 2.1. положення повинна «визначати пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень, в т.ч. з питань розвитку профспілкового руху, основних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових працівників », проте, можливо, через відсутність в складі ради фахівців з організації наукової роботи даному напрямку не приділяється належної уваги. Та й голова Наглядової ради не організує роботу належним чином, хоча і має можливість запрошувати фахівців як академії, так і інших організацій для підготовки рішень.

Можливо, через відсутність принципової позиції Наглядової ради протягом ряду років не оновлювалися робочі програми підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і на сайті ФПУ ліквідовано розділ навчання та підвищення кваліфікації кадрів та активу з напрямів діяльності. Що профспілкова система вже не потребує підготовки нових кадрів, не зацікавлена в залученні талановитих людей, здатних в мінімальні терміни і з найменшими витратами реалізувати найсміливіші ідеї.

Освіта розглядається сьогодні світовим співтовариством як основна рушійна сила сталого розвитку економіки і є найважливішим фактором стабільності розвитку держави та конкурентоспроможності країни. У цих умовах академія має стати провідною структурною одиницею інноваційного розвитку профспілок, стати не тільки центром підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а й профспілковим центром науково-інноваційної діяльності.

 

Олег Борисюк

член Профспілки працівників освіти і наукиУкраїни,

керівник гуртка козацько-лицарського виховання «Джура,»

Дунаєвецький район,  Хмельницька область

 

[ Детальніше... ]

Велопробіг під гаслом «За гідну оплату і охорону праці для молоді!»

велопробег


1 травня 2019 року на честь святкування міжнародного Дня солідарності трудящих відбувся молодіжний велопробіг. Ініціатором і організатором велопробігу виступила Молодіжний Рада ОПХО. Основна мета заходу - привернути увагу громадськості до питань гідної оплати і охорони праці для молоді, а також до створення велодоріжок та велопарковок у м. Харкові.

У велопробігу взяли участь 35 учасників від молодіжних рад членських організацій ОПХО у віці від 18 років до 35 років (профспілка працюючих інвалідів; профспілкова організація ПАТ Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"; первинна організація профспілки авіабудівників України на ДП «ХМЗ» «ФЕД»; обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України; обласна організація профспілки працівників культури; Харківський обласний комітет профспілки працівників машинобудування та металообробки; обласна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості; обласна організація профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України; об'єднана профорганізація при ДП «Завод ім. Малишева»; регіональна організація профспілки працівників Національної академії наук України).

Місцем старту та збору учасників був Центральний парк культури і відпочинку імені М. Горького (головний парк Харкова). У цьому місці бере свій початок одна з найпопулярніших і довгих харківських велодоріжок. Далі була проведена фотосесія учасників велопробігу, після якої з вступним інструктажем і регламентом заходу виступив куратор велопробігу Михайло Пелех. Після переклички велопробіг почався. Колону учасників супроводжувала організація «Вело-Харків» в особі Михайла Пелеха, Володимира Кондика, Артема Дюбіна і дві машини патрульної поліції.

Велоколона рушила за маршрутом Парк імені М. Горького - вул. Сумська - Білгородське шосе - Фельдман Екопарк (с. Лісове, вул. Київське шосе, 12). По прибуттю в Фельдман Екопарк нам була запропонована безкоштовна велостоянка під охороною. Після екскурсії по парку учасникам велопробігу надали окрему альтанку, де нагодували гарячою кашею та чаєм. Потім майстер-механік Борисов Ігор В'ячеславович з "Велопрокатік.ком" продемонстрував майстер-клас по правильному догляду і терміновому ремонту велосипеда.

Після переїзду, назад, до Парку імені М. Горького, була проведена перекличка учасників, звіт ведучого, що замикає, а також маршалів велоколони.

Спасибі величезне всім учасникам заходу! Всупереч погодних ... зовсім не сприятливим умовам багато хто прийняв сміливе рішення приїхати і взяти участь у велопробігу. Окреме спасибі членам Молодіжної ради ОПХО, які продемонстрували корпоративний дух і профспілкову солідарність, а головне ще раз довели не тільки свої лідерські якості, але і прихильність до командної роботи!

Артеменко Р. С.,

Голова Молодіжної ради ОПХО  

[ Детальніше... ]

Європейська конфедерація профспілок - 14-й Конгрес

Squared cover

 

14-й Конгрес Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) відбудеться з вівторка 21 по п'ятницю 24 травня 2019 року в м. Відень, Австрія.

 


 

У Конгресі візьмуть участь понад 600 національних делегатів від профспілок, включаючи генеральних секретарів або президентів близько 90 національних профспілок з 38 європейських країн, 10 європейських галузевих федерацій профспілок та спеціальних гостей з Європи та інших країн, у тому числі прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, Президент Австрії Александер Ван дер Беллен, Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, декан ПСІА колишній прем'єр-міністр Італії, декан Паризької школи закордонних справ  Енріко Летта, економіст, лауреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц. Повний список запрошених доповідачів бути доступний згодом.

 

Конгрес має обрати керівну команду ЄКП, внести зміни до Статуту ЄКП та прийняти ключові документи, включаючи Віденський маніфест та Програму дій ЄКП на період 2019-2023 роки.

 

На запрошення ЄКП у роботі Конгресу візьме участь віце-президент Міжнародної конфедерації профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий

 

 

Департамент міжнародних

зв’язків апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

Первомай 2019 - В 100 лет МОТ должна переосмыслить свое предназначение

b67f9de8

 

1 мая мы призываем Международную организацию труда (МОТ) сохранять верность своим истокам и ценностям. Чтобы быть актуальной, востребованной и устанавливать правила для труда в будущем, мы должны обеспечить, чтобы МОТ оставалась независимой от интересов частного капитала.

 

В этом году Международный день трудящихся совпадает со 100-летием Международной организации труда. Это успешное долголетие нельзя игнорировать, особенно если учесть, как мир и мир труда изменились с тех давних пор. Но этот особый случай также дает возможность остановиться на ее настоящем и будущем.

Более века назад группа государственных деятелей предусмотрительно создала организацию, которая могла бы справиться с последствиями ужасной войны и, что наиболее важно, с восстановлением хрупкой социальной структуры многих стран. Благодаря Версальскому мирному договору в 1919 году родилось новое партнерство людей, «движимых чувствами справедливости и человечности». Это было равноправное партнерство, в котором правительства, работодатели и работники сидят за одним столом и имеют равные права и обязанности. Это представляет огромную ответственность для членов гражданского общества, которую ни один другой глобальный орган с тех пор не осмелился повторить.

Еще одна война снова разорвала мир на части, родила в 1944 году Филадельфийскую декларацию, в которой были подтверждены традиционные цели МОТ. Указывая на такие принципы, как «свобода выражения мнений и ассоциаций, которые необходимы для устойчивого прогресса» или что «все народы и все люди, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, ... имеют право жить в достойных условиях и в условиях свободы и пользоваться плодами социального прогресса и должны со своей стороны способствовать ему. ... равных возможностей социального и экономического развития в целях ...» были предприняты дальнейшие шаги, чтобы поставить в центр своей деятельности не только труд, но и права человека. С тех пор трехсторонние участники приняли серию основополагающих конвенций МОТ, которые стали частью стандартов международной системы прав человека, последовательно улучшая жизнь работников и людей.

В более поздние времена, ознаменовав эпоху, которая привела в движение «Я также» (хештег и социальная акция-флешмоб против сексуальных домогательств – В.Ш.), МОТ еще раз доказала свою ценность и добилась справедливости, признав ценность и права домашних работников (Конвенция 189), а затем подняла планку, засучив рукава и занимаясь грязной работой, чтобы отбелить одно из самых крупных пятен, которые затрагивают женщин и общество в целом: насилие и домогательство на работе.

В предстоящие годы и десятилетия, когда мы отправимся на неизведанные территории и будем решать задачи новой промышленной революции и онлайновых платформ по подбору рабочей силы, МОТ должна быть снова готова играть жизненно важную роль в разработке стандартов для Века цифровизации. И нам необходима хорошо обеспеченная ресурсами МОТ для решения этой новой задачи.

Однако реальность такова, что финансовый кризис 2008 года и последовавшие за ним меры жесткой экономии оказали глубокое экономическое воздействие на систему Организации Объединенных Наций, включая МОТ. Нехватка ресурсов не оставила другого выбора, кроме как делать больше с меньшими затратами или открыть дверь для частного финансирования. Транснациональные корпорации и финансовая система быстро вытеснили государства, снизив их роль, и проникли в систему ООН.

В результате ООН в настоящее время изучает механизмы «инновационного финансирования», ряд нетрадиционных инструментов для сбора средств для международного сотрудничества в целях развития посредством государственно-частных партнерств и рыночных финансовых транзакций, и это не исчерпывающий перечень. Проблема заключается в том, что, как и ожидалось, «рынок» и стоящие за ним люди заботятся не об устойчивости или социальных аспектах своих «инвестиций», а скорее о своей собственной финансовой выгоде. И чем более выгодны оферты, тем лучше. Итак, во-первых, существует высокий риск того, что краткосрочные цели возымеют приоритет над долгосрочными целями. Во-вторых, различные агентства ООН будут конкурировать за средства друг с другом, каждое из которых будет пытаться предложить более привлекательный «инвестиционный портфель», чтобы соблазнить заинтересованные стороны.

Приватизация системы ООН, которая до сих пор представляла международный правопорядок и сотрудничество, уже имеет негативные последствия для персонала, который сталкивается с усилением прекаризации своей работы. Но это также является причиной огромных противоречий, например, когда McDonalds присоединился к инициативе по содействию доступу молодежи к достойному труду в соответствии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, в то время как многонациональная корпорация известна своей политикой низких зарплат и антипрофсоюзной позицией, избеганием уплаты налогов на сотни миллионов!

1 мая мы призываем МОТ сохранять верность своим истокам и ценностям. Чтобы уместно и оправданно устанавливать правила для работы в будущем, мы должны держать ее в стороне от интересов частного капитала.

Если мы хотим, чтобы МОТ продолжала оставаться форумом, на котором будет слышен голос трудящихся на международном уровне, мы должны противостоять этим институтам.

С днем рождения, МОТ, чтоб ты еще больше работала на благо правительств, работников и работодателей, а не мировых столиц!

 

Перевод

Департамент международных связей ФПУ

[ Детальніше... ]

Наша боротьба дала результати!

Увага важлива інформація


Шановні колеги!

Нарешті наші зусилля і боротьба дала результати!

На вимогу профспілок відновлено дію міждержавних стандартів на період від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року (Наказ Національного органу стандартизації № 111 від 24 квітня 2019 ), які вкрай важливі для проведення атестації робочих місць за умовами праці і для підтвердження пільг і компенсацій для працівників, зайнятих на важких і шкідливих умовах праці, зокрема на достроковий вихід на пенсію.

Це, зокрема і ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці (ССБП). Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони».

 

Додатки:

- Лист ФПУ до КМУ про відновлення дії міждержавних стандартів України (ГОСТ);

- Наказ Національного органу стандартизації № 111 від 24 квітня 2019

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Травень 2019 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
    1 2 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31