14 травня 2019

ОФІЦІЙНО. Нову Генеральну угоду підписано!

 

 MUS1

 

14 травня між профспілками, Урядом і роботодавцями підписано тристоронню Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки.

 

- Є Генеральна угода, - буде спільна робота задля підвищення добробуту людей, - наголосив Голова ФПУ Григорій Осовий, якому СПО об’єднань профспілок делегував право підписання Генугоди на новий строк. Цьому передувала кропітка робота і ухвалення документу є спільним досягненням соціальних партнерів. Зазначалося, що невід’ємним додатком до нової Угоди став перелік неузгоджених Сторонами положень, за яким буде продовжено колективні переговори.

 

Звертаючись до учасників церемонії, Григорій Осовий сказав:

 - Підписання нової Генеральної угоди на трирічний термін, безумовно, знакова подія для всіх трьох сторін соціального діалогу. Ми показали приклад суспільству того, що навіть найскладніші питання економічного розвитку країни та соціально-трудових відносин ми можемо вирішувати з урахуванням інтересів держави, працівників і бізнесу.

 Хоча, як показала практика реалізації попередньої Генугоди та майже півторарічні переговори щодо нової Угоди, це було доволі непросто. Доводилося поступатися певними амбіціями, виключно з розуміння високої відповідальності кожної зі Сторін за майбутнє країни та її нинішній фактичний стан – війна на Сході, колосальні зовнішні борги, анексія Криму, наслідки економічної кризи 2014-15 рр., які ще не подолані. І тим не менше, у новій Угоді передбачено продовження роботи над завданнями, які не було завершено за попередню Угоду, і які не втратили своєї актуальності, а також визначено нові цілі на трирічний період.

 Останніми роками ми започаткували випереджаюче інфляцію зростання зарплати в її реальному та номінальному вимірах. Зокрема, у 2017 році ми підняли мінімальну зарплату до прожиткового мінімуму. Нажаль, надалі ця справа була пригальмована, але ми зробили рішучі кроки по відновлюванню справедливості у пенсійному забезпеченні і міністр соціальної політики А.Рева пам’ятає, які були гострі суперечки, але головне, що нам вдалося, – скасувати привілеї у пенсійному забезпеченні, встановити єдині правила і норми і поетапно підвищувати пенсію для окремих категорій громадян. Якби не прогресуюче зростання цін і тарифів, якому так і не вдалося протидіяти профспілкам, напевне, люди більш позитивно оцінили би наші досягнення стосовно зростання їхніх доходів. 

Вкрай важливим в умовах глобалізації і загострення конкуренції на ринку праці – є збереження і розвиток власного трудового потенціалу в країні. Потрібно відновити справедливість в оплаті праці, - її мінімальний рівень не може бути нижчим від прожиткового мінімуму. Адже, з цієї причини сьогодні 20% працівників є фактично працюючими бідняками.

 Для працівників бюджетного сектору ми маємо розпочати поетапне, планомірне підвищення посадових окладів до визначеного законами рівня, як це визначено для вчителів, медиків, держслужбовців та ін.. Зараз ведуться тристоронні консультації з визначення розміру мінімальної зарплати на наступний - 2020 рік. Я звертаюсь до міністра соціальної політики, міністра фінансів щодо необхідності визначення розміру мінімальної зарплати на рівні не нижче об’єктивно розрахованого прожиткового мінімуму – ми не повинні відступати від цілі, яку започаткували у 2017 році, у попередній ГУ.

 Від бізнесу ми очікуємо детенізації трудових відносин і встановлення конкурентних засад в оплаті праці, щоб мотивувати людей до праці в Україні. Беззаперечним завданням є повернення боргів по зарплатах.

 Потребує вирішення й така проблема – поки не всі організації з бізнес-середовища долучаються до колективних переговорів, а інколи навіть ухиляються від їх проведення, адже, це - додаткові зобов’язання та відповідальність перед працівниками. Тому нам потрібно задіяти механізм поширення Генугоди на всі організації і суб’єкти господарювання. Потрібно створити рівні умови для соціально відповідального бізнесу і усіх інших суб’єктів, доречи, така практика існує в країна ЄС та підтримується МОП.

 Нам потрібно провести консультації з Європейською бізнес-асоціацією, яка об’єднує понад 600 підприємств, але не є учасником ні Генеральної угоди, ні колективних переговорів. Натомість, на наше переконання, закордонні підприємства, що працюють в Україні, наряду з національними, повинні долучатись до принципів колективно-договірного врегулювання. Вочевидь назріло питання пришвидшення прийняття нової редакції закону про колективні переговори, в якому передбачається поширення дії угод на всі суб’єкти господарювання.

 Ще одне питання – розмір зарплат в транснаціональних компаніях і на підприємствах з іноземним капіталом. Профспілки вважають неприпустимим, що на цих високотехнологічних і, як правило, інноваційних підприємствах з високою продуктивністю праці зарплата є майже такою ж як на українських підприємствах. Це означає, що іноземний капітал фактично експлуатує українську робочу силу. Нашою спільною вимогою до власників таких підприємств має стати – створення на них гідних умов праці для наших працівників.

 Серед наступних завдань – створення на найближчі роки необхідних правових засад для забезпечення належних умов праці, адже минулого року завершила дію Державна програма з охорони праці.

 Потрібно продовжити роботу з реформування системи соціального страхування, підвищення ефективності діяльності ФСС. Криза неплатежів по лікарняних, по вагітності та пологах, або травмованим на виробництві свідчить про необхідність справедливого корегування розподілу коштів єдиного соціального внеску між фондами соціального страхування. Потребує відновлення практика санаторно-курортного лікування і дитячого оздоровлення за участі ФСС.

 В реалізації нової Генеральної Угоди ми маємо керуватись принципом МОП, яка в цьому році визначає своє 100-річчя, і яким вона керується з перших днів від свого утворення, - Хочеш миру – дбай про соціальну справедливість.

 

Під час церемонії підписання Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що Уряд має чіткий орієнтир щодо того, якою має бути середня зарплата в Україні на 2021 рік – у доларовому еквіваленті це 620 дол. США.

 

 MUS1290 1720x1000

 

«Одне з найважливіших завдань Уряду – зростання національної економіки. Ріст економіки дозволить дати нову якість життя людей через збільшення їхніх доходів. Уряд вже створив механізми, які дали можливість збільшити мінімальну зарплату в 3 рази за останні 3 роки, середню – у 2 рази. 620 дол. – абсолютно реальний показник, який допоможе збільшити мотивацію українців працювати на власну економіку», – зауважив Глава Уряду.

Окремо В.Гройсман наголосив на розвитку середнього класу в Україні.

«Для мене принципово, щоб в Україні був розвинений середній клас, до якого має належати український вчитель, лікар, робітник. У наступних роках будемо робити все, щоб виконати це завдання», – сказав Прем’єр-міністр.

У новій тристоронній Угоді робиться акцент на просуванні вітчизняного виробника на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Зокрема, визначено спільні зобов’язання щодо створення:

- конкурентоспроможних робочих місць;

- умов для легалізації зайнятості та оплати праці;

- удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників.

Вперше в Угоді містяться окремі зобов’язання безпосередньо роботодавців, що стосуються забезпечення належного рівня охорони і умов праці, лікування та оздоровлення працівників.

 

  MUS1303 1720x1000

 

Довідково:

23 серпня 2016 року було укладено тристоронню Генеральну угоду із профспілками та роботодавцями, що була покликана розпочати нову історію взаємодії щодо соціально-економічної політики держави, розвитку національної економіки та створення належних умов для праці громадян.

Зміст проекту Генеральної угоди складається з чотирьох основних блоків:

- розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць;

- оплата праці;

- гідні умови праці та соціальний захист працюючих;

- соціальний діалог.

Крім того, до проекту Угоди включено рекомендації для сторін на галузевому, територіальному, локальному рівнях.

 

 MUS1376

 

 IMG-337a

 

 Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

ОФІЦІЙНО. Нову Генеральну угоду підписано!

 

 MUS1

 

14 травня між профспілками, Урядом і роботодавцями підписано тристоронню Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки.

 

- Є Генеральна угода, - буде спільна робота задля підвищення добробуту людей, - наголосив Голова ФПУ Григорій Осовий, якому СПО об’єднань профспілок делегував право підписання Генугоди на новий строк. Цьому передувала кропітка робота і ухвалення документу є спільним досягненням соціальних партнерів. Зазначалося, що невід’ємним додатком до нової Угоди став перелік неузгоджених Сторонами положень, за яким буде продовжено колективні переговори.

 

Звертаючись до учасників церемонії, Григорій Осовий сказав:

 - Підписання нової Генеральної угоди на трирічний термін, безумовно, знакова подія для всіх трьох сторін соціального діалогу. Ми показали приклад суспільству того, що навіть найскладніші питання економічного розвитку країни та соціально-трудових відносин ми можемо вирішувати з урахуванням інтересів держави, працівників і бізнесу.

 Хоча, як показала практика реалізації попередньої Генугоди та майже півторарічні переговори щодо нової Угоди, це було доволі непросто. Доводилося поступатися певними амбіціями, виключно з розуміння високої відповідальності кожної зі Сторін за майбутнє країни та її нинішній фактичний стан – війна на Сході, колосальні зовнішні борги, анексія Криму, наслідки економічної кризи 2014-15 рр., які ще не подолані. І тим не менше, у новій Угоді передбачено продовження роботи над завданнями, які не було завершено за попередню Угоду, і які не втратили своєї актуальності, а також визначено нові цілі на трирічний період.

 Останніми роками ми започаткували випереджаюче інфляцію зростання зарплати в її реальному та номінальному вимірах. Зокрема, у 2017 році ми підняли мінімальну зарплату до прожиткового мінімуму. Нажаль, надалі ця справа була пригальмована, але ми зробили рішучі кроки по відновлюванню справедливості у пенсійному забезпеченні і міністр соціальної політики А.Рева пам’ятає, які були гострі суперечки, але головне, що нам вдалося, – скасувати привілеї у пенсійному забезпеченні, встановити єдині правила і норми і поетапно підвищувати пенсію для окремих категорій громадян. Якби не прогресуюче зростання цін і тарифів, якому так і не вдалося протидіяти профспілкам, напевне, люди більш позитивно оцінили би наші досягнення стосовно зростання їхніх доходів. 

Вкрай важливим в умовах глобалізації і загострення конкуренції на ринку праці – є збереження і розвиток власного трудового потенціалу в країні. Потрібно відновити справедливість в оплаті праці, - її мінімальний рівень не може бути нижчим від прожиткового мінімуму. Адже, з цієї причини сьогодні 20% працівників є фактично працюючими бідняками.

 Для працівників бюджетного сектору ми маємо розпочати поетапне, планомірне підвищення посадових окладів до визначеного законами рівня, як це визначено для вчителів, медиків, держслужбовців та ін.. Зараз ведуться тристоронні консультації з визначення розміру мінімальної зарплати на наступний - 2020 рік. Я звертаюсь до міністра соціальної політики, міністра фінансів щодо необхідності визначення розміру мінімальної зарплати на рівні не нижче об’єктивно розрахованого прожиткового мінімуму – ми не повинні відступати від цілі, яку започаткували у 2017 році, у попередній ГУ.

 Від бізнесу ми очікуємо детенізації трудових відносин і встановлення конкурентних засад в оплаті праці, щоб мотивувати людей до праці в Україні. Беззаперечним завданням є повернення боргів по зарплатах.

 Потребує вирішення й така проблема – поки не всі організації з бізнес-середовища долучаються до колективних переговорів, а інколи навіть ухиляються від їх проведення, адже, це - додаткові зобов’язання та відповідальність перед працівниками. Тому нам потрібно задіяти механізм поширення Генугоди на всі організації і суб’єкти господарювання. Потрібно створити рівні умови для соціально відповідального бізнесу і усіх інших суб’єктів, доречи, така практика існує в країна ЄС та підтримується МОП.

 Нам потрібно провести консультації з Європейською бізнес-асоціацією, яка об’єднує понад 600 підприємств, але не є учасником ні Генеральної угоди, ні колективних переговорів. Натомість, на наше переконання, закордонні підприємства, що працюють в Україні, наряду з національними, повинні долучатись до принципів колективно-договірного врегулювання. Вочевидь назріло питання пришвидшення прийняття нової редакції закону про колективні переговори, в якому передбачається поширення дії угод на всі суб’єкти господарювання.

 Ще одне питання – розмір зарплат в транснаціональних компаніях і на підприємствах з іноземним капіталом. Профспілки вважають неприпустимим, що на цих високотехнологічних і, як правило, інноваційних підприємствах з високою продуктивністю праці зарплата є майже такою ж як на українських підприємствах. Це означає, що іноземний капітал фактично експлуатує українську робочу силу. Нашою спільною вимогою до власників таких підприємств має стати – створення на них гідних умов праці для наших працівників.

 Серед наступних завдань – створення на найближчі роки необхідних правових засад для забезпечення належних умов праці, адже минулого року завершила дію Державна програма з охорони праці.

 Потрібно продовжити роботу з реформування системи соціального страхування, підвищення ефективності діяльності ФСС. Криза неплатежів по лікарняних, по вагітності та пологах, або травмованим на виробництві свідчить про необхідність справедливого корегування розподілу коштів єдиного соціального внеску між фондами соціального страхування. Потребує відновлення практика санаторно-курортного лікування і дитячого оздоровлення за участі ФСС.

 В реалізації нової Генеральної Угоди ми маємо керуватись принципом МОП, яка в цьому році визначає своє 100-річчя, і яким вона керується з перших днів від свого утворення, - Хочеш миру – дбай про соціальну справедливість.

 

Під час церемонії підписання Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що Уряд має чіткий орієнтир щодо того, якою має бути середня зарплата в Україні на 2021 рік – у доларовому еквіваленті це 620 дол. США.

 

 MUS1290 1720x1000

 

«Одне з найважливіших завдань Уряду – зростання національної економіки. Ріст економіки дозволить дати нову якість життя людей через збільшення їхніх доходів. Уряд вже створив механізми, які дали можливість збільшити мінімальну зарплату в 3 рази за останні 3 роки, середню – у 2 рази. 620 дол. – абсолютно реальний показник, який допоможе збільшити мотивацію українців працювати на власну економіку», – зауважив Глава Уряду.

Окремо В.Гройсман наголосив на розвитку середнього класу в Україні.

«Для мене принципово, щоб в Україні був розвинений середній клас, до якого має належати український вчитель, лікар, робітник. У наступних роках будемо робити все, щоб виконати це завдання», – сказав Прем’єр-міністр.

У новій тристоронній Угоді робиться акцент на просуванні вітчизняного виробника на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Зокрема, визначено спільні зобов’язання щодо створення:

- конкурентоспроможних робочих місць;

- умов для легалізації зайнятості та оплати праці;

- удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників.

Вперше в Угоді містяться окремі зобов’язання безпосередньо роботодавців, що стосуються забезпечення належного рівня охорони і умов праці, лікування та оздоровлення працівників.

 

  MUS1303 1720x1000

 

Довідково:

23 серпня 2016 року було укладено тристоронню Генеральну угоду із профспілками та роботодавцями, що була покликана розпочати нову історію взаємодії щодо соціально-економічної політики держави, розвитку національної економіки та створення належних умов для праці громадян.

Зміст проекту Генеральної угоди складається з чотирьох основних блоків:

- розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць;

- оплата праці;

- гідні умови праці та соціальний захист працюючих;

- соціальний діалог.

Крім того, до проекту Угоди включено рекомендації для сторін на галузевому, територіальному, локальному рівнях.

 

 MUS1376

 

 IMG-337a

 

 Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

«Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях»

АПК  DSC 1138

 

У відновленому Будинку профспілок 23 квітня 2019 р. за ініціативи Профспілки працівників агропромислового комплексу України та ГС «Союз українського селянства», вібувся круглий стіл на тему: «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях».

У заході взяли участь 30 учасників, які були представиками: Державної служби праці України, Федерації профспілок України, Національної академії аграрних наук України, Держпродспоживслужби, Національного університету біотехнологій і природокористування України, експерта Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна - ЄС».

   Під час роботи круглого столу заслухано та обговорено 2 відеоролики, 6 презентації та 4 доповідей і повідомлень, що охоплювали нагальні аспекти використання антибактеріальних препаратів у свинарстві, скотарстві та птахівництві, ризики поширення антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів та заходи щодо профілактики їх потрапляння в організм споживачів, продукти харчування, побічну продукцію тваринного походження, відходи, а також організм працівників тваринництва, ветеринарної медицини та харчового ланцюжка.

Юрій Косенко – заступник директора Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових добавок, Національний координатор світової організації охорони тварин по ветеринарним препаратам звернув увагу участників круглого столу, що стійкість до протимікробних лікарських засобів для використання людиною та до протимікробних ветеринарних лікарських засобів є зростаючою проблемою охорони здоров’я в ЄС і в усьому світі. Враховуючи складність проблеми, її транскордонний вимір і високий економічний тягар, її вплив виходить за межі серйозних наслідків для здоров’я людини і тварин і стає глобальною проблемою здоров’я населення, яка зачіпає усе суспільство і вимагає термінових і скоординованих міжгалузевих дій згідно підходу «Єдине здоров’я». 

  Такі дії включають посилення обачного використання протимікробних засобів, уникнення їхнього звичайного профілактичного і метафілактичного застосування, заходи щодо обмеження застосування тих протимікробних засобів для тварин, які мають особливо важливе значення для запобігання або лікування небезпечних для життя інфекцій у людей і заохочення та стимулювання розвитку нових протимікробних засобів.

 Стійкість мікроорганізмів до протимікробних препаратів (AMR): серйозний виклик здоров’ю людей. За даними (ECDC, 2018) 33 тисячі померлих за рік в ЄС, в результаті інфекцій викликаних резистентними бактеріями. У світовому масштабі ця кількість може дорівнювати більш як 700 тисяч смертельних випадків (O’Neill report, 2016). 10 мільйонів померлих за рік можна очікувати в світовому масштабі уже в 2050 році, якщо проблему не вдасться подолати (O’Neill report, 2016).

  Правила реклами ветеринарних протимікробних засобів повинні бути більш жорсткими, а реєстраційні вимоги повинні враховувати ризики та переваги протимікробних ветеринарних лікарських засобів.

Також науковцями було зосереджено увагу, що важливо враховувати міжнародний вимір розвитку проблеми стійкості до протимікробних засобів при оцінці співвідношення вигода-ризик деяких ветеринарних протимікробних засобів у ЄС. Мікроорганізми, стійкі до протимікробних засобів, можуть поширюватися на людину та тварин у ЄС і третіх країнах шляхом споживання продуктів тваринного походження із ЄС або третіх країн, шляхом прямого контакту з тваринами або людьми або іншими шляхами. 

  Тому заходи, які обмежують застосування ветеринарних протимікробних засобів у ЄС, повинні ґрунтуватися на наукових рекомендаціях і повинні розглядатися у комплексі співпраці з третіми країнами та міжнародними організаціями. З цих причин слід також забезпечити у недискримінаційний і пропорційний спосіб, щоб оператори у третіх країнах дотримувалися певних базових умов стосовно стійкості до протимікробних засобів для тварин і продуктів тваринного походження, що експортуються до ЄС. Це має сприяти міжнародній боротьбі із стійкістю до протимікробних засобів, зокрема Глобальному плану дій ВООЗ та Стратегії OIE щодо стійкості до протимікробних засобів і доцільного застосування протимікробних засобів (п. 49, L4/49).

Заступник директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Тетяна Гаркавенко відмітила основні вимоги, які передбачені Глобальним планом дій по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів  на 2016-2020 роки (прийнятого на 68-мій сесії ВООЗ у травні 2015 р.):

   Забезпечення інвестицій на протидію стійкості до протимікробних препаратів;

    Підвищення інформованості суспільства щодо стійкості до протимікробних препаратів;

    Оптимізація використання протимікробних препаратів;

    Зменшення кількості випадків зараження;

    Посилення епіднагляду і наукові дослідження.

Державою на Національному рівні розроблено та затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 116-р Національний план дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів.

Очікуваний результат від реалізації державної стратегії зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів - забезпечення раціонального використання протимікробних препаратів у сферах охорони здоров’я, ветеринарної медицини та харчової промисловості відповідно до кращих світових та європейських практик; запровадження дієвої системи контролю антибіотикорезистентності, як складової протиепідемічного та протиепізоотичного нагляду та забезпечення її інтеграції в загальноєвропейську мережу; мінімізація ризиків формування та поширення внутрішньолікарняних штамів мікроорганізмів, що проявляють стійкість до протимікробних препаратів; мінімізація ризиків формування та поширення внутрішньолікарняних штамів мікроорганізмів, що проявляють стійкість до протимікробних препаратів.

Емоційна та з яскравими прикладами небезпечності застосування антибіотиків у птахівництві була презентація професора кафедри гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька, доктора ветеринарних наук професор Національного університету біотехнологій і природокористування Лариси Шевченко.

Учасниками круглого столу відзначалось, що масове застосування антибіотиків при інтенсивному вирощуванні худоби і птиці для їх подальшого використання в їжу, призвело до появи стійких штамів багатьох небезпечних для життя людини бактерій. Ризик зараження хворобами, викликаними кишковою паличкою, сальмонелою та іншими патогенними мікробами під час роботи на тваринницьких фермах, бійнях та під час переробки м’яса є професійним ризиком. Наслідки зараження та передачі таких хвороб вкрай небезпечні та примножують ризики їх отримання працівниками.

   Так, начальник відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Держпраці України Людмила Харчук, у своїй презентації «Умови праці працівників у сільському господарстві. Організація медичних оглядів працівників сільського господарства, професійні захворювання» вказала на основні причини виникнення хронічних професійних захворювань в сільському господарстві:

  • тривалий час роботи у шкідливих умовах праці;

—       відсутність засобів індивідуального захисту;

—       недостатній контроль за використанням засобів індивідуального захисту працівниками;

—       недосконалість технологічних процесів;

—       перевищення рівнів факторів виробничого середовища та трудового;

—       не вжиття заходів щодо комплексного покращення умов праці

—       низька якість періодичних медичних оглядів працівників підприємств;

—       невиконання лікувально-оздоровчих заходів;

—       несвоєчасне відсторонення працівників у разі виявлення перших ознак захворювань які є протипоказаними для виконання певних робіт.

За даними Державної служби статистики України, профзахворювання працівників в агропромисловому комплексі за минулий рік становить 9 осіб. По факту професійних захворювань набагато більше. Основні проблеми, фактори та причини такої статистики:

-      Працівнику з села практично не можливо довести своє захворювання пов’язане з виробництвом. Не на всіх підприємствах проводиться атестація робочих місць. Працівники не обізнані з умовами праці, не володіють інформацією про свої права, мало інформовані, куди звернутися і як правильно оформити своє профзахворювання.

-      Якість медичного обслуговування. медицина на селі та в районах бажає бути на вищому рівні. Не завжди від закладів охорони здоров’я до Комісій зі спеціального розслідування нещасних випадків надходять рішення про наявність або відсутність причино-наслідкового зв’язку з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу. Це негативно позначається на проведенні розслідувань нещасних випадків та потребує оперативного вирішення.

-       Дослідження умов праці на виробництві. У більшості випадків роботодавець домовляється з лабораторією, яка обстежує умови праці на робочому місці, що умови на виробництві допустимі.

 

У результаті обговорення доповідей та презентацій з питань поширення антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів на об’єктах ветеринарної медицини та тваринництва і прилеглих територій учасники круглого столу прийняли резолюцію, де одним із пунктів є ініціювання проведення слухань у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України питання «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики невиправданого використання протимікробних препаратів у тваринництві та птахівництві. Ситуація в Україні» із залученням представників вищих органів виконавчої влади, які відповідальні за дотриманням базових прав громадян і працівників на продовольство, здорові і безпечні умови праці і життєдіяльності.

 

 

Профспілка працівників агропромислового комплексу України

 

 

 

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Травень 2019 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31