12 липня 2019

Співпраця ФПУ з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини продовжується

IMG 6738

 

10 липня 2019 року в Києві в Будинку профспілок відбулася робоча зустріч представників ФПУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань реалізації Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Федерацією профспілок України.

В заході брали участь Представник Уповноваженого Степаненко О.А., начальник відділу права на працю департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Сташків Т.О., керівник департаменту правового захисту, головний правовий інспектор праці апарату ФПУ Лях Д.О., заступник керівника департаменту правового захисту, заступник головного правового інспектора праці апарату ФПУ Сидоряк І.Г.

 

IMG 6740

 

В ході наради підводилися підсумки співпраці і обговорювалися пропозиції до Заходів щодо забезпечення виконання Меморандуму на друге півріччя 2019 року.

Після остаточного узгодження зазначені Заходи будуть затверджені Головою ФПУ та Омбудсманом та доведені до відома членських організацій ФПУ.

                                          

IMG 6746

 

IMG 6752

 

                                                                              Департамент правового захисту

апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

Голова ФПУ Григорій Осовий звернувся до Уповноваженого ВР з прав людини щодо захисту конституційних прав працівників

 

А 

 

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової з листом щодо неконституційності окремих положень Закону України від 22 травня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати судового збору».

 

«На виконання пункту 2.2.3. постанови Ради Федерації профспілок України від 16.05.2019 № Р-5-2 «Про виклики і загрози профспілковому руху та завдання ФПУ, її членських організацій в сучасних умовах» Федерація профспілок України звертається до Вас у справі про порушення статті 22 Конституції України шляхом звуження змісту та обсягу існуючих прав працівників, як позивачів на доступ до правосуддя, Законом України  від 22.05.2015 № 484 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» (далі – Закон № 484), - говориться у зверненні. - Стаття 5 Закону України від 08.07.2011 № 3674 «Про судовий збір» (далі – Закон № 3674) визначає вичерпний перелік суб’єктів та видів вимог, за якими ці суб’єкти звільняються від сплати судового збору за подання до суду позовів, заяв, скарг та за видачу судами документів.

З прийняттям Законом № 484 нової редакції пункту 1 частини першої статті 5 Закону № 3674, із цієї норми вилучено словосполучення «за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин», чим позбавлено позивачів пільги на звільнення від сплати судового збору при розгляді судами трудових спорів, окрім справ про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі, вимоги за якими залишилися у чинній редакції.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України визначає трудові правовідносини – як відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права на працю. До трудових належать спори, що стосуються прийняття на роботу, укладення, зміни та припинення трудового договору, переведення, оплати праці, застосування дисциплінарних стягнень, притягнення до матеріальної відповідальності, реалізації пільг та гарантій права на працю.

Вилучені Законом № 484 пільги поширювались і на вимоги, що випливають з приводу прийняття громадян на публічну службу та її проходження, які КАС України разом зі спорами з приводу звільнення з публічної служби виділяє як окремі види спорів. Ці спори за своєю сутністю є спорами осіб, які перебувають у службових відносинах із суб'єктом владних повноважень, а отже, є такими, що виникають із трудових правовідносин.

Чотирирічна практика застосування Закону № 484 засвідчила не лише недосягнення його мети, що полягала у покращенні матеріально-технічного забезпечення судів та відповідно їхньої фінансової незалежності, а і призвела до суттєвого ускладнення доступу громадян до судової гілки влади, а отже і справлення правосуддя та поновлення їхніх трудових прав.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950), Рекомендація щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя    № R (81)7, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, та практика Європейського суду з прав людини під час застосування цієї Конвенції не визнають необхідність сплати судових витрат обмеженням права доступу до суду. Разом із тим, ураховуючи положення пункту 1 статті 6 Конвенції та прецедентну практику Європейського суду з прав людини (зокрема рішення від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі»), сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету.

Фактично ж прийняття Законом № 484 нової редакції пункту 1 частини першої статті 5 Закону № 3674 через обтяження судовим збором справ за вище переліченими трудовими правовідносинами ускладнило, а в окремих випадках унеможливило позивачам доступ до правосуддя.

Крім того, навіть позивачи, які на момент звернення до суду з позовною заявою звільнялися від оплати судового збору (станом на січень 2015 року) згідно з чинною на той час редакцією пункту 1 статті 5 Закону № 3674, були позбавлені такої пільги у процесі апеляційного та касаційного оскарження з цього ж питання.

Так, Верховний Суд України у справі №6-1121цс16 (про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди) дійшов правового висновку, що наявність пільги у вигляді звільнення від сплати судового збору, передбаченої статтею 5 Закону № 3674, не вважається нульовою ставкою судового збору. У контексті визначення розміру судового збору за подання касаційної скарги "ставка, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви" має визначатися за розмірами ставок, встановленими статтею 4 Закону № 3674 на момент пред'явлення відповідного позову, без пільг, визначених статтею 5 цього Закону.

У підтвердження наводимо й інші характерні приклади наявної судової практики, яка свідчить про значне ускладнення доступу громадянам до правосуддя, а отже і підтвердження звуження змісту та обсягу існуючих прав працівників, як позивачів, Законом № 484, що мають ознаки порушення статті 22 Конституції України.

За аналізом декількох десятків цивільних справ 2018-2019 років судового розгляду, предметом яких було поновлення на роботі, поряд із зазначеною вимогою заявлялися похідні вимоги визнання незаконним і скасування наказу про звільнення та стягнення середнього заробітку  за час вимушеного прогулу, що узгоджувалося з частиною 3 статті 235 КЗпП України, відповідно до якої орган, який розглядає трудовий спір при винесенні рішення про поновлення на роботі одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

За усіма справами вимоги сплати судового збору судами першої інстанції (і за більшістю справ апеляційної) – не вимагалися. Проте, під час звернення з касаційними скаргами до Верховного Суду переважна більшість скарг була залишена без руху з вимогами сплати судового збору, виходячи із заявлених у скаргах вказаних вище похідних позовних вимог або тільки у зв’язку з  вимогою стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Суми судового збору пораховані судом касаційної інстанції були у наступних розмірах:

         - 4228,80 грн (ухвала Верховного Суду від 08.04.2019 по справі                          № 226/1654/18 (реєстр.№ 8101385 у Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР), окрім зазначеного, у цій справі судовий збір був нарахований ще за додаткову позовну вимогу: усунення перешкод щодо роботи  за сумісництвом);

         - 2819,20 грн (ухвала Верховного Суду від 14.05.2019 по справі                              № 226/1661/18 (реєстр.№ 81877283 у ЄДРСР), судовий збір був визначений за обидві похідні позовні вимоги, вказані вище);

         - 1536,80 грн (ухвала Верховного Суду від 20.05.2019 по справі                        № 226/1670/18 (реєстр.№ 81952230 у ЄДРСР), судовий збір був визначений за одну похідну позовну вимогу);

         - 1409,60 грн (ухвала Верховного Суду від 25.04.2019 по справі                         № 226/1657/18 (реєстр.№ 81426016 у ЄДРСР), судовий збір був визначений за одну похідну позовну вимогу).

         Як нам відомо, по справі № 226/1661/18, в якій Верховний Суд вимагає суму судового збору 2819,20 грн, заявник отримує пенсію за вислугу років у розмірі 1505,54 грн. та подав клопотання про звільнення від сплати судового збору з відповідними довідками з управління Пенсійного фонду України, але ухвалою Верховного Суду від 07.06.2019 (реєстр.№ 82419997 у ЄДРСР) в його задоволенні відмовлено. Повторне клопотання про звільнення від сплати судового збору по цій самій справі з посиланням та доведенням того, що сума судового збору складає 8,98% сукупного доходу заявника за 2018 рік, також не знайшло підтримки з боку Верховного Суду, який своєю ухвалою від 03.07.2019 (реєстр.№  82857561 у  ЄДРСР)  знову відмовив у його задоволенні.

         Ще один приклад неконституційності Закону № 484. Рішенням Димитровського міського суду Донецької області від 04.12.2018 року по справі № 226/1671/18 позивач був поновлений на роботі (реєстр.№ 78451847 у ЄДРСР). Однак, постановою Донецького апеляційного суду від 03.04.2019 по вказаній справі рішення суду першої інстанції було скасовано та, окрім іншого, було приписано стягнути з позивача на користь відповідача – роботодавця  (заявника у суді апеляційної інстанції) “витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги в розмірі 2114,40 гривень” (реєстр.№ 80916479 у ЄДРСР). Ухвалою Верховного Суду  від 20.06.2019 по справі № 226/1671/18 (реєстр.№ 82499647 у ЄДРСР), приписано сплатити судовий збір у розмірі 1409,60 грн за одну похідну позовну вимогу.

         Таким чином, вимоги щодо сплати судового збору у трудових спорах з позивачів не тільки суттєво обмежують їх доступ до суду та завдають шкоди самій суті цього права, але і невиправдано збільшують час для розгляду справ, які за процесуальним законодавством мають часові 60-ти денні обмеження для їх розгляду в порядку спрощеного провадження.

Враховуючи вищенаведене та керуючись статтями 101, 150 Конституції України, статті 52 Закону України «Про Конституційний Суд України», статтями 3, 13, 15, 16 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», просимо Вас відкрити провадження у справі про порушення статті 22 Конституції України шляхом звуження змісту та обсягу існуючих прав працівників, як позивачів на доступ до правосуддя, Законом України від 22.05.2015 № 484 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» та внести до Конституційного Суду України відповідне подання.

Сподіваємося, що спільні зусилля Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та профспілок відновлять справедливість і доступ громадян до правосуддя.

Про прийняте рішення просимо повідомити ФПУ у визначений законодавством термін».

 

Прес-центр ФПУ.

 

K'> 

[ Детальніше... ]

До ФПУ надійшла відповідь з Офісу Президента України

914302 w 300

 

На звернення Голови ФПУ, віце-президента МКП Григорія Осового до Президента України Володимира Зеленського щодо Політичної декларації Саміту ООН з Цілей сталого розвитку, який відбудеться у вересні 2019 року, надійшла відповідь від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

У листі зазначається, що пропозиції профспілок надіслані до Міністерства закордонних справ України для їх розгляду та врахування при формуванні позиції України із вказаного питання.

 

Лист з Офісу Президента України додається.

Прес-центр ФПУ

 

[ Детальніше... ]

ЕКСПЕРТНА ДУМКА. Валерій Пацкан: прожитковий мінімум не відповідає потребам людей

img 1683 id49273 650x410 650x410

 

Прожитковий мінімум в Україні занижений, - про це заявляє глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

 

За його словами, закладений у законі про Державний бюджет України розмір прожиткового мінімуму занижений майже в два рази.

"Встановлений законом про держбюджет він ні кількісно, ні якісно не відповідає сучасним потребам: в 1,9 рази менше від фактично розрахованого. До того ж розрахованого Мінсоцполітики у цінах травня", - повідомив глава Рахункової палати.

При цьому В.Пацкан додав, що в Уряді визнають, що "прожитковий мінімум майже вдвічі менший, ніж потрібно".

 

Довідково:

З 1 липня 2019 року відповідно до ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» встановлюються нові розміри прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць у сумі 1936 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 липня 2019 року встановлено такі показники прожиткового мінімуму на одну особу на місяць:

- для дітей віком до 6 років − 1699 грн.;

  • - для дітей віком від 6 до 18 років − 2118 грн.;
  • - для працездатних осіб – 2007 грн.;
  • - для осіб, які втратили працездатність − 1564 грн.
  •  

 Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановано з 1 грудня 2019 року.

 

Прес-центр ФПУ

за повідомленнями Інтернет-видань

 

[ Детальніше... ]

Професійна орієнтація молоді – питання тісної взаємодії усіх соціальних партнерів

1562825946 1 o


Днями в Укрінформі відбувся круглий стіл «Профорієнтація та/чи успішна кар’єра», присвячений питанням професійної орієнтації молоді.

 

Проблему дисбалансу попиту та пропозицій на ринку праці через відсутність своєчасної професійної орієнтації молоді, механізмів поєднання зусиль соціальних партнерів та шляхи поліпшення цієї роботи під час проведення круглого столу аналізували представники Київського молодіжного центру, Ради з питань професійної орієнтації населення при Кабінеті Міністрів України, аналітичних центрів, кадрових порталів, громадських організацій, ЗМІ.

Так, зокрема було наголошено, що проблема профорієнтації дуже впливає на стан ринку праці й на ті проблеми, які є зараз. За словами директорки Київського молодіжного центру Анни Куценко, лише 10% населення України любить свою роботу (за результатами дослідження Інституту Геллапа), а майже 52% молоді працюють не за фахом (дані Держстату), марнуючи при цьому свій час і кошти під час отримання професії.  Також вона підкреслила, що запровадження на місцевому рівні профорієнтаційних програм дасть змогу молодим людям, незалежно від їх матеріальних можливостей та сімейних обставин, розширювати звання про світ професій та віднайти своє місце у ньому.

«Кожного року, коли публікуються результати вступних кампаній, ми бачимо, що молоді люди вступають на філологію, економіку, юриспруденцію, при тому, що роботодавці публікують абсолютно інші вакансії. Роботодавці потребують спеціалістів із продажів, айтішників, маркетологів, адміністративний персонал. Одна з найбільших проблем сучасного ринку праці – тотальна нестача спеціалістів з виробництва і робітничого персоналу. Молодь не хоче йти на такі спеціальності, хоча наразі роботодавці готові платити таким спеціалістам абсолютно конкурентні зарплати порівняно з європейським ринком», – сказала аналітик порталу hh.ua Юлія Дрожжина.

Так, за її словами, у 2018 році спеціалістів з продажів потребували 18% роботодавців, фахівців з телекомунікацій та IT – 14%, 9% – з маркетингу, по 6% роботодавців шукали адміністративний персонал та спеціалістів з виробництва, по 5% потребували фахівців з транспорту, бухгалтерського обліку, робітничий персонал.

 

Докладніше

Профспілка працівників

освіти і науки України

 

 

 

[ Детальніше... ]

На Хмельниччині проведено робочу зустріч з головою Хмельницької обласної організації Профспілки працівників охорони здоров’я України

IMG 1675-768x576


У рамках реалізації Угоди про співпрацю між Хмельницькою обласною організацією Профспілки працівників охорони здоров’я України та відділенням НСПП в Хмельницькій області 10 липня 2019 року відбулася робоча зустріч фахівців Відділення з головою ХООППОЗУ  В.Садомою.

 

Під час зустрічі обговорено існуючий наразі стан соціально-трудових відносин у окремих медичних закладах області. Особлива увага приділена конфліктній ситуації, що виникла у Хмельницькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ХОЦЕМДМК) пов’язана з низьким рівнем заробітної плати водіїв швидкої допомоги, що спровокувало проведення ними акції протесту під стінами Хмельницької облдержадміністрації 21.06.2019 року.

В. Садома поінформувала, що наймані працівники ХОЦЕМДМК досить стурбовані питанням низького рівня оплати праці, що погіршує соціально-психологічний клімат в трудовому колективі вцілому. Разом з тим, відзначила, що під час сесії Хмельницької обласної ради 21.06.2019 року депутати більшістю голосів прийняли рішення доручити департаментам охорони здоров’я та фінансів Хмельницької облдержадміністрації наблизити бюджетні призначення для ХОЦЕМДМК з жовтня-грудня на липень-вересень поточного року для виплати водіям «премій чи надбавок».

Одночасно, занепокоєння медичного персоналу ХОЦЕМДМК викликало рішення Хмельницької обласної ради від 21.06.2019 року
№ 37-26/2019 «Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я», яке на думку найманих працівників, може призвести до зміни істотних соціально-економічних умов праці.

Враховуючи вищевикладене, в.о. начальника Відділення С. Паюк звернула увагу на те, що посилення соціального діалогу Відділення з профспілкою є важливою складовою у роботі по усуненню розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцями, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Саме конструктивний діалог та проведення системної роботи дає змогу якомога швидше і раціональніше врегульовувати конфліктні ситуації.

За підсумками зустрічі обговорено перспективи подальшої співпраці Відділення з ХООППОЗУ.

 

Інформаційний відділ

ФП Хмельницької області

[ Детальніше... ]

Семінар профактиву з охорони праці

IMG 20190710 152049


10 липня 2019 року у відповідності до плану навчання Східної об’єднаної організації профспілки, відбувся семінар-навчання профспілкового активу СООП. Семінар було проведено технічним інспектором праці відділу колективно-договірної та правової роботи ЦК Атомпрофспілки Віталієм Скубою за участю завідувачки відділом організаційної роботи Юлії Козирєвої.

 

Участь у навчальному заході взяли на запрошення профспілки голови ППО СООП та профспілковий актив підрозділів ДП «СхідГЗК», громадські інспектори з охорони праці Жовтоводського майданчика.

Основною темою навчального семінару був новий «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» ПКМУ №337, який набув чинності з 01 липня 2019 року. У ході семінару за активної участі слухачів семінару було розглянуто зміни та доповнення, що внесено до нового «Порядоку….» у порівнянні з ПКМУ №1232, який діяв до 01.07. 2019 року.

Слухачів семінару було також ознайомлено з новими законопроектами у сфері охорони праці України та міжнародною відповідною практикою, зокрема, було обговорено проект Закону «Про безпеку праці та здоров’я працівників», який розроблявся на основі Конвенцій Міжнародної організації праці та у відповідності до стандартів Євросоюзу.

Порушувалися питання, які щоденно виникають в колективах та практичне вирішення яких турбує профактив, у тому числі проблеми професійних захворювань на ДП «СхідГЗК», створення нормального психологічного клімату у трудових колективах та налагодження ефективного соціального діалогу між профспілкою та адміністрацією.

Віталій Скуба,

технічний інспектор праці ЦК Атомпрофспілки

[ Детальніше... ]

Фотоконкурс «Праця, солідарність, Україна – наше життя»

2-2-1

 

У Федерації профспілок Хмельницької області пройшов фотоконкурс  «Праця, солідарність, Україна – наше життя».

 

Переможцями стали Олександр Гордієнко – головний спеціаліст обласної організації Профспілки працівників охорони здоров’я України, Катерина Аврамчук,  старша медсестра клініко-діагностичного відділення Полонської ЦРЛ ім.Н.С., Ірина Блажеєва, начальник відділу у справах дітей, молоді і спорту апарату виконкому Дунаєвецької міськради, голова первинної профорганізації, Андрій Кордаш, фотокор Білогірської райгазети «Життя і слово», Роман Уваров, начальник електродільниці  КП «Міськтепловоденергія», Леся Гордигага, методист Старокостянтинівської міської станції юних техніків, голову первинної профорганізації, Іринау Блажеєва, начальник відділу у справах дітей, молоді і спорту апарату виконкому Дунаєвецької міськради, голова первинної профорганізації.

 

З роботами переможців можна ознайомитись тут.

 

Інформаційний відділ

ФП Хмельницької області

[ Детальніше... ]

Область працює на перспективу

DSC04534 - копия c92dc

Рівень забезпечення промисловості регіону інженерними та робітничими кадрами та якість їх підготовки вищими навчальними закладами та системою профтехосвіти у 2018-2019 роках та на період до 2023 року – ці актуальні питання обговорювалися під час засідання Кіровоградської обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

 

Під час засідання також обговорювалося питання щодо виконання Територіальної угоди між облдержадміністрацією, обласним об'єднанням організацій роботодавців та ФПО у 2018 році. Сторони зазначили, що співпраця відбувається плідна і результативна. На засіданнях розглядалися актуальні питання із життя області.

Голова ФПО Максим Баланенко зазначив, що розпочинається переговорний процес щодо укладення Територіальної угоди на новий термін відповідно до положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки.

«Під час ведення переговорів слід врахувати не повністю реалізовані зобов'язання сторін за діючою Територіальною угодою стосовно розвитку економіки і виробництва, збереження та створення робочих місць, оплати і охорони праці, соціального захисту населення області».

 

Докладніше.

DSC04529 - копия 1e51f


Марія Іванова,

Федерація профспілок Кіровоградської області

[ Детальніше... ]

Літнє оздоровлення в горах «Карпатські зорі» та «Верховина» тримають імідж

karpats-ki zori shypchuk ta yanits-kyj

Серед найбільш відомих закладів Прикарпаття, які вже багато років успішно займаються літнім оздоровленням дітей та сезонним туризмом – два профспілкові дитячі заклади оздоровчого типу ЛОК: «Карпатські зорі» (м.Косів) і «Верховина» (смт.Верховина»). Директором обох санаторіїв  за сумісництвом є Василь Васильович Шипчук.

Ще в радянські часи розпочавши тут свою трудову діяльність з інструктора тодішньої турбази «Верховина», він пройшов чи не всі щаблі кар’єрного зростання. Останні вісім років працює на посаді директора.

Спілкуємося з керівником про нинішній літній оздоровчий сезон для дітей (саме закінчується перша зміна) і про добрі та не дуже… тенденції, які доводиться долати, щоб не лише зберегти ввірені бази в доброму стані, а й змогти забезпечувати все більш вимогливі запити клієнтів, які їдуть в Карпати, щоб і подивитися, і відпочити,  а потім - знову повернутися.

 

Завантажити інтерв’ю.

 

Записала Марта Павлишин,

Рада профспілок Івано-Франківської області

[ Детальніше... ]

Архiв
<< < Липень 2019 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31