IMG 20181120 141154

 

20 листопада представники Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України провели робочу зустріч та обговорили сучасний стан економічного розвитку України. У результаті переговорів було підписано Меморандум про співробітництво, підписи під яким поставили Голова ФПУ Григорій Осовий та Голова ФРУ Дмитро Олійник.

 

Перед підписанням цього важливого документу Григорій Осовий та Дмитро Олійник, представники профспілкових організацій і об’єднань роботодавців висловили свої думки про сучасний стан економічного розвитку і трудового потенціалу України, захисту соціально-трудових прав працівників, пропозиції щодо консолідації зусиль сторін соціального діалогу

В ході зустрічі Сторона профспілок довела до Сторони роботодавців зміст Вимог до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і роботодавців, ухвалених на Всеукраїнській акції протесту профспілок 17 жовтня 2018 року.

Сторона роботодавців презентувала Стороні профспілок основні положення Маніфесту роботодавців України.

 

 IMG 20181120 123529

 

Сторони підтвердили взаємні прагнення щодо необхідності прискорення  темпів і якості економічного розвитку, висловили оцінки ситуації на ринку праці України та щодо забезпечення прав працівників, визначили основні проблемні питання, на вирішенні яких  необхідно зосередити спільні зусилля соціальних партнерів, а саме:

-   низькі темпи економічного розвитку України, фактична її деіндустріалізація;

- відсутність стратегії і програми розвитку промисловості та економіки в цілому;

- низький рівень заробітних плат, та, як наслідок, високий рівень трудової міграції з країни, відтік висококваліфікованих робітничих кадрів за кордон;

- недостатній рівень захисту прав власності;

- несприятливий інвестиційний клімат;

- відсутність стратегії відновлення і розвитку трудового потенціалу України;

- низька ефективність інституцій соціального діалогу та інструментів колективно-договірного регулювання тощо.

 

IMG 20181120 123633

 

Сторони висловили взаємну зацікавленість у створенні сприятливих умов для вирішення економічних та соціальних проблем у державі, керуючись принципами соціального діалогу і партнерства.

З метою вирішення зазначених проблем Сторони узгодили наступні принципи та пріоритети:

- зупинення депопуляції та міграції;

- підвищення темпів зростання економіки та збільшення продуктивності праці, поступове збільшення  частки переробної промисловості до 25% у 2030 році;

- підвищення рівня оплати праці та її частки у собівартості виробленої продукції з метою їх наближення до європейських стандартів;

- розвиток внутрішнього ринку товарів, робіт, послуг вітчизняних  виробників;

- щорічне збільшення експорту товарів на рівні не нижче 10%;

- збереження та розвиток трудового потенціалу;

- підвищення рівня зайнятості населення.

 

IMG 20181120 125912

 

Було також вирішено докладати спільних зусиль, спрямованих на:

1.         У сфері економіки:

- забезпечення справедливого судочинства, гарантування непорушності прав приватної власності та захист прав інвесторів;

- використання інвестиційних ресурсів держави для розвитку національної економіки шляхом  реалізації ідеї  «Купуй українське», у рамках реалізації державних інфраструктурних  проектів, співпраці з державними монополіями;

- запровадження інвестиційних  стимулів для зростання внутрішніх капітальних і прямих іноземних інвестицій;

-  формування нової бюджетно-податкової політики, яка сприятиме інвестиціям та детінізації  економіки;

- зміна  поточної грошово-кредитної  політики з метою полегшення доступу бізнесу до дешевих кредитних ресурсів;

- невідкладне прийняття Стратегії розвитку промисловості  та плану заходів з її реалізації;

- інституційне забезпечення промислової політики шляхом створення центрального органу виконавчої влади з питань  формування і реалізації державної політики в сфері промислового розвитку;

- сприяння виходу вітчизняних виробників на зовнішні ринки, насамперед через  початок роботи Експортно-кредитного агентства, створення експортних переробних зон;

- реалізація ефективної антимонопольної політики на ринках електроенергії, природного газу, залізничних перевезень, портових послуг;

- проведення аудиту ключових  міжнародних  угод та зобов’язань України у економічній сфері;

- узгодження пропозицій до розділу «Розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості» проекту Генеральної угоди на новий строк.

 

IMG 20181120 123538

 

2. У сфері забезпечення соціально-трудових прав працівників:

- забезпечення подальшого реформування оплати праці задля зростання заробітної плати як стимулу розвитку економіки, дієвого способу попередження бідності, протидії масовій трудовій міграції українців;

- розгляд на урядовому рівні питання збереження та розвитку трудового потенціалу, відповідно до рішень засідання НТСЕР від 05.04.2018.

- продовження роботи з легалізації ринку праці, сприяння детінізації трудових відносин, як фактору рівноправної конкуренції на ринках і дотримання прав працівників;

- розвиток системи професійної орієнтації та безперервної професійної освіти громадян, продовження роботи з розвитку національної системи кваліфікацій,  оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти шляхом розроблення професійних та освітніх стандартів і програм на основі компетентнісного підходу, впровадження в освітній процес дуальної форми навчання;

- спільна підготовка пропозицій щодо удосконалення державної політики нормативного забезпечення у сфері безпеки та гігієни праці, ратифікації Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, зміцненню наукового потенціалу держави у цій сфері;

- вжиття спільних заходів, спрямованих на підвищення здоров’я працівників шляхом забезпечення медичного страхування та санаторно-курортного лікування, в т.ч. за рахунок спрямування через систему колективних договорів;

- законодавче удосконалення управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- завершення переговорів та затвердження узгоджених пропозицій до розділу «Оплата праці» проекту Генеральної угоди на новий строк.

 

IMG 20181120 123553

 

3. У сфері соціального діалогу:

- активізація роботи НТСЕР шляхом підвищення її статусу та ефективності впровадження прийнятих рішень, сприяння ротації Голови Національної ради;;

- активізація переговорного процесу щодо укладання колективних угод і договорів та імплементації в них домовленостей, визначених цим Меморандумом;

- формування узгоджених Сторонами пропозицій  щодо змін до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців;

- вироблення спільної позиції щодо організації співпраці Сторін в рамках  Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС;

- дотримання принципів та форм соціального діалогу при ініціюванні законодавчих змін, що стосуються прав профспілок і роботодавців.

 

IMG 20181120 123607

 

Сторони наголосили, що вони неухильно забезпечуватимуть втілення спільно напрацьованих та задекларованих у Меморандумі завдань.

 

IMG 20181120 141201

 

Прес-центр ФПУ