ПОЗИЦИЯ ЕКП В ОТНОШЕНИИ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЕС

32923274511 63bd35e1b2 z

 

 

Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) одобряет инициативу Еврокомиссии по включению промышленности в повестку дня. Новая Стратегия промышленной политики является первым конкретным ответом на совместное заявление европейских социальных партнеров 2016 года, призвавших разработать новую промышленную политику.

 

ЕКП поддерживает усилия Еврокомиссии по разработке комплексной программы и достижению цели доли промышленности 20% ВВП Европы к 2020 году, но по-прежнему считают необходимым сделать Европу промышленным лидером в области технологий с низким уровнем выбросов углерода и полностью задействовать потенциал сферы занятости.

 

 «Сильная промышленность – основа качественной занятости и процветания», – подчеркнул заместитель Генерального секретаря ЕКП Петер Шеррер. «Европа должна стать лидером перехода к цифровой и низкоуглеродной промышленности будущего. Это потребует значительных инвестиций в инновации и нормативную базу, вызывающие изменения, и оказания конкретной поддержки тем, кто испытывает трудности из-за перехода».

 

Особую важность для ЕКП представляет следующее:

 

• необходимо принять торговые политические меры по улучшению эффективности поддержки отраслей промышленности ЕС;

 

• прибыль должна приносить пользу реальной экономике. Поскольку внутренний спрос является главной движущей силой промышленного роста, повышение заработной платы работников станет важным вкладом в восстановление экономики;

 

• Еврокомиссии следует уделять больше внимания участию и непрерывному обучению работников;

 

• необходимо уделять достаточное внимание цифровизации, если мы хотим улучшить условия труда платформенных работников. Создание европейского цифрового агентства при участии социальных партнеров стало бы шагом в правильном направлении.

 

«Мы с нетерпением ждем развития дискуссии по новым предложениям, с тем, чтобы убедиться, что наши проблемы рассматриваются, в том числе за круглым столом высокого уровня», – подчеркнул  Петер Шеррер.

 

См. более подробную информацию здесь:

 

- пресс-релиз ЕКП «Новая промышленная политика ЕС?» http://www.etuc.org/press/new-eu-industrial-policy#.WfLsg2iCwdU;

 

- совместное письмо ЕКП и Business Europeо новой промышленной политике, опубликованное в марте 2016 года: https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/press-release/files/14.03.16_final_statement_industrial_policy.pdf .

 

 

 

 

 

 

«Стан справ у Союзі 2017». Стратегія промислової політики: інвестування в розумну, інноваційну та стабільну промисловість

 

 

 

13 вересня Президент Жан-Клод Юнкер у своєму щорічному зверненні «Стан справ у Союзі» зазначив: «Я хочу, щоб наша промисловість ставала потужнішою та більш конкурентоспроможною. Нова Стратегія промислової політики, яку ми сьогодні представляємо, допоможе нашим галузям залишатися чи стати світовими лідерами в питаннях інновацій, цифрових технологій та декарбонізації».

 

Оновлена Стратегія промислової політики ЄС об'єднує усі існуючі та нові горизонтальні та галузеві ініціативи у єдину комплексну промислову стратегію. Вона також уточнює завдання, що стоять перед усіма зацікавленими сторонами, встановлює форум - щорічний День промисловості, який вперше відбувся у лютому 2017 року, та передбачає створення Промислового круглого столу високого рівня, який, зокрема, дозволить представникам промисловості та громадянського суспільства спрямовувати промислову політику у майбутньому.

 

Віце-президент з питань робочих місць, розвитку, інвестицій та конкурентоспроможності Яркі Катайнен підкреслив: «Використовуючи технологічні зміни, перетворюючи наукові інвестиції в інноваційні бізнес-ідеї та продовжуючи бути першопрохідцями економіки з низьким вмістом вуглецю та циркулярної економіки, ми прокладемо шлях до розумної, інноваційної і стабільної промисловості в Європі».

 

Ельжбета Бієнковська, Комісар з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого і середнього бізнесу, додала: «Чимало європейських галузей переживають переломні часи. Сьогодні зміст промислової політики має полягати в тому, щоб розширювати можливості наших галузей забезпечувати стале зростання та робочі місця для наших регіонів та громадян».

 

Основні нові елементи Стратегії промислової політики ЄС включають:

 

  • Комплексний пакет зі зміцнення кібербезпеки нашої промисловості. Він передбачає створення Європейського центру досліджень і компетенції з кібербезпеки з метою підтримки розвитку технологій та промислових можливостей у сфері кібербезпеки, а також загальноєвропейську схему сертифікації продуктів та послуг, що визнається в усіх державах-членах (прийнята 13 вересня 2017 року).
  • Пропозиція щодо Положення про вільний обіг неперсональної інформації, яке дозволить вільне поширення даних через кордони, допоможе модернізувати промисловість та створити справді єдиний європейський простір даних (прийнята 13 вересня 2017 року).
  • Нова серія заходів щодо циркулярної економіки, включаючи стратегію з пластичних матеріалів та заходи зі сприяння виробництву поновлюваних біологічних ресурсів та їх перетворення на біопродукти та біоенергію (осінь 2017 р.).
  • Низка ініціатив з модернізації Рамок інтелектуальної власності, включаючи доповідь про виконання Директиви щодо захисту прав інтелектуальної власності та Повідомлення про збалансовану, зрозумілу та передбачувану європейську систему ліцензування для Стандартних основних патентів (осінь 2017 р.).
  • Ініціатива щодо покращення функціонування державних закупівель у ЄС, включаючи добровільний механізм забезпечення прозорості та рекомендації органам влади, які планують великі інфраструктурні проекти (осінь 2017 р.).
  • Розширення Порядку денного навичок на нові ключові секторів промисловості, такі як будівництво, металургія, паперова промисловість, зелені технології та відновлювані джерела енергії, виробництво та морське судноплавство (осінь 2017 р.).
  • Стратегія сталого фінансування для покращення орієнтування приватного капіталу на більш стабільні інвестиції (на початку 2018 р.).
  • Ініціативи щодо збалансованої та прогресивної торгової політики та європейських рамок перевірки прямих іноземних інвестицій, які можуть становити загрозу безпеці та громадському порядку (прийнята 13 вересня 2017 року).
  • Переглянутий список видів критичної сировини, з яких Комісія буде продовжувати надавати допомогу з метою забезпечення гарантованого, стабільного та доступного постачання для потреб обробної промисловості ЄС (прийнятий 13 вересня 2017 року).
  • Нові пропозиції щодо екологічної, конкурентоспроможної та пов'язаної мобільності, в тому числі посилення стандартів викидів CO2 для автомобілів та вантажівок, План дій по розвитку інфраструктури альтернативного пального з метою підтримки розгортання інфраструктури електрозарядних станцій та заходів зі сприяння безпілотному водінню (осінь 2017 року).

 

Реалізація цієї цілісної стратегії на практиці є спільною відповідальністю. Її успіх залежить від зусиль та співпраці інституцій ЄС, держав-членів, регіонів та, найголовніше, від активної ролі самих галузей.

 

 

 

Передумови

 

Європейська промисловість є потужною та зберігає провідні позиції у багатьох галузях на світових ринках. На промисловість припадає дві третини експорту ЄС, у ній зайнято 32 мільйони людей. 1,5 мільйона робочих місць було створено після 2013 року. Але для збереження та посилення конкурентних переваг необхідні значні зусилля з модернізації. Саме тому промисловість є в центрі політичних пріоритетів Комісії Юнкера. Вся політика Комісії спрямована на розширення можливостей промисловості зі створення робочих місць, підвищення конкурентоспроможності Європи, заохочення інвестицій та інновацій у чисті та цифрові технології та захист європейських регіонів та працівників, які найбільш постраждають від змін у промисловості.

 

Нові технології виробництва змінюють індустріальний ландшафт Європи і відіграють все більш важливу роль у формуванні можливостей європейського бізнесу конкурувати на глобальному рівні. Вони створюють робочі місця, а від технологій, що забезпечують більшу продуктивність, користь отримує вся економіка. Вони також можуть мати значний вплив на характер і доступність праці. Майбутнє європейської промисловості буде залежати від її здатності постійно адаптуватися та впроваджувати інновації, інвестуючи в нові технології та використовуючи можливості, які виникають внаслідок розповсюдження цифрових технологій та переходу на низьковуглецеву та циркулярну економіку. У той же час глобальна конкуренція як ніколи напружена, а переваги глобалізації та технологічного прогресу нерівномірно розповсюджені в наших суспільствах. Комісія Юнкера хоче зайнятися цією проблемою.

 

Політичні керівні принципи Президента Юнкера підкреслюють важливість потужної та високопродуктивної промисловості для майбутнього європейської економіки. З того часу створення робочих місць та забезпечення росту за рахунок інновацій та інвестицій перебуває в центрі ключових ініціатив Комісії. План Юнкера (Інвестиційний план для Європи) та Союз ринків капіталу сприяють мобілізації ресурсів для економічного відновлення; підтримка інновацій з боку ЄС допомагає промисловості та, зокрема, малим та середнім підприємствам використовувати свої сильні сторони; Європа перебуває на передньому краї глобального руху до економіки з низьким рівнем викидів вуглецю та кругової економіки завдяки своїм ініціативам у сфері циркулярної економіки, екологічно чистої енергії та економіки з низьким вмістом вуглецю; основні технології допомагають промисловим галузям конкурувати на світовому ринку; Стратегія єдиного цифрового ринку, у поєднанні зі стратегією цифровізації промисловості та Планом дій з впровадження 5G в Європі, що її супроводжують, допомагають підприємствам скористатися новими розробками та створити належним чином функціонуючу економіку даних; Стратегія єдиного ринку дає змогу промисловим підприємствам отримати доступ до ринку з 500 мільйонами споживачів та поєднуватися у ланцюжки без митних та технічних бар'єрів; Порядок денний нових навичок для Європи допомагає людям, що стоять за нашою промисловістю, вдосконалити свої навички.

 

Цю горизонтальну стратегію, яка стосується усіх галузей, доповнюють низка конкретних стратегій в стратегічних галузях, включаючи Космічну стратегію, спрямовану на подальший розвиток потужної та конкурентної космічної галузі Європи, пропозицію щодо створення Європейського фонду оборони, який стане каталізатором посилення конкурентоспроможної та інноваційної європейської оборонної промисловості, а також широкий спектр ініціатив щодо екологічно чистої, сталої та конкурентоспроможної автомобільної промисловості (в тому числі ініціатива «Європа в русі», дії зі зменшення забруднення повітря автомобілями та GEAR2030) та повідомлення про сталь для забезпечення сталі в Європі промисловість може чесно конкурувати на світових ринках.

 

 

 

Архiв
<< < Вересень 2019 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30