60 main

 

Профспілковою стороною, починаючи ще з січня 2019 року, не підтримувалась пропозиція Міністерства фінансів України щодо підготовки проекту рішення Уряду, яким передбачалося збільшення до 90 % розміру відрахувань до Державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

 

На думку профспілок, таке рішення могло привести до різкого скорочення фінансових можливостей державних підприємств здійснювати технічне переоснащення, модернізацію виробничих потужностей, розвиток свого трудового потенціалу, що, в свою чергу, матиме наслідком зниження їх конкурентоспроможності та зменшення у майбутньому чистого прибутку і надходжень до Держбюджету.

         Членські організації ФПУ виробничої сфери діяльності звернулися до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо недопущення підвищення розміру відрахувань державними підприємствами до держбюджету частини їх чистого прибутку, запропонованого Мінфіном, і наполягали на проведенні експертного обговорення, за участі сторін соціального діалогу, питання визначення оптимального його розміру.

         Відповідно до рішень наради, за участю профспілок, під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва С.І. було відзначено доцільність застосування диференційованого підходу до встановлення Урядом розміру нормативу відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку суб’єктами господарювання державного сектору економіки із визначенням розміру базового нормативу на рівні 50 % та індивідуальних нормативів, більших або менших за базовий.

         Завдяки цьому, Уряд 24.04.2019 прийняв рішення щодо розміру нормативу відрахування державними підприємствами частини чистого прибутку та сплату дивідендів господарськими товариствами, в яких є державна частка.

         Суб’єкти господарювання, обсяг чистого прибутку яких менше 50 млн. грн., сплачуватимуть до державного бюджету відрахування у розмірі 50 %, а інші підприємства – на рівні 90 %.

         При цьому уряд застосував диференційований підхід і встановив норматив для суб’єктів господарювання, які задіяні в реалізації важливих, суспільно значущих проектах, зокрема, в оборонній галузі (підприємства Державного концерну «Укроборонпром») на мінімально можливому рівні 30 %.

При цьому Прем'єр-міністр України В. Гройсман зазначив, що прийнятим рішенням залишить за собою можливість знижувати відсоток відрахувань окремо для кожного підприємства для реалізації їх інвестиційних програм.

На сьогодні механізми ініціювання та розроблення, а також критерії відбору підприємств для прийняття подібних рішень Урядом не внормовано. Тому реалізація цього підходу потребує запровадження зазначених механізмів, з метою недопущення зриву вже прийнятих держпідприємствами програм модернізації та розвитку.

 

Департамент з питань економічного розвитку

та ціноутворення апарату ФПУ