718661 news

 

Сьогодні, 16 серпня, Голова ФПУ Григорій Осовий звернувся листом до лідерів політичних сил, обраних до Парламенту.

 

Від Федерації профспілок України він висловив повагу новообраним народними депутатами України та привітав їх з виявленою їм довірою громадян.

У листі зазначено, що серед виборців були також представники 5-мільйонної профспілкової родини - офіційно працюючих з усіх галузей економіки і сфер суспільного життя, члени організацій, об’єднаних ФПУ.

Позачергові вибори до Верховної Ради України стали переломним моментом участі народу як джерела влади в обранні нового складу Парламенту народної довіри. Саме на найвищий законодавчий орган держави - Верховну Раду України - лягає відповідальність за подальший розвиток країни, забезпечення її суверенітету та безпеки, вирішення питань подальшого соціально-економічного розвитку та верховенства права, збереження європейського курсу України і наближення національних стандартів життя до кращих практик країн ЄС.

Профспілки вважають, що основою цивілізованого розвитку України є повага гідності людини, забезпечення її конституційних прав, свобод і гарантій, соціальна справедливість і гідний рівень життя - це те, чого очікують наші громадяни від нового Парламенту, тому у центрі уваги нової Верховної Ради України має бути законодавче забезпечення динамічного розвитку економіки, де соціальна справедливість повинна йти пліч-о-пліч з економічною конкурентоспроможністю.

Громадянські інституції і профспілки, роботодавці і влада - усі ми повинні сформувати новий підхід до побудови правової і соціальної держави, держави сталого розвитку і добробуту, що досягається шляхом постійного соціального діалогу і взаємодії між державними інституціями, представниками роботодавців та найманих працівників.

Федерація профспілок України як правозахисна організація, що представляє інтереси найманих працівників у сфері трудових відносин і їх соціально-економічних прав, має власні напрацювання, які зокрема, спрямовані на:

-    запровадження інституту законодавчої ініціативи громадян України, як однієї із форм безпосередньої демократії;

-    забезпечення права громадян на достатній життєвий рівень і належний соціальний захист;

-    посилення захисту трудових прав працівників, забезпечення гідних умов і безпеки їхньої праці;

-    завершення реформування трудового законодавства у відповідності до стандартів міжнародного права та актів Європейського Союзу;

-    усунення перешкод для реалізації конституційного права на страйк, доступу громадян до правосуддя, спрощення процедур розв'язання індивідуальних і колективних трудових спорів;

-    розвиток промисловості, забезпечення зайнятості та створення робочих місць;

-    розвиток соціального діалогу і поширення колективних договорів та угод;

-    усунення порушень Конвенції Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію.

ФПУ налаштована на тісну і плідну співпрацю з політичними партіями, парламентськими фракціями та народними депутатами України з вищеозначених та інших питань, що стосуються прав та свобод громадян.

Додатком до листа народним депутатам надіслано окремі законодавчі ініціативи, розроблені або підтримані ФПУ, для їх розгляду і можливого   включення   до   порядку   денного   новообраної   Верховної   Ради України.

 

Прес-центр ФПУ