384914101


6 липня ц.р. народним депутатом Олександром Вілкулом у Верховній Раді України за № 4900 зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збільшення мінімальної заробітної плати на рівень, який відповідає фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб», який розроблений на основі профспілкового законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59552) .

 Прийняття зазначеного законопроекту дозволить підвищити розмір мінімальної заробітної плати до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, запровадити галузеві підвищувальні коефіцієнти до заробітної плати в небюджетній сфері, сприятиме реалізації державної політики щодо підтримання платоспроможності українського працівника в умовах зростання цін та забезпеченню гарантованих Конституцією України прав людини на достатній життєвий рівень.

 

 

Департамент захисту соціально-економічних прав