rivne 0

 

ІІІ- е засідання Ради Федерації профспілок Рівненської області відбулось в залі засідань ФПО  17 квітня. В ньому взяли участь Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик, міський голова Рівного Володимир Хомко, члени ради ФПО, запрошені представники від влади та роботодавців.

Передувала ж засіданню особиста зустріч Юрія Кулика з головами галузевих обкомів Рівненщини (на фото), під час якої відбулась відверта конструктивна розмова та обмін думками, щодо ролі і місця Федерації профспілок України в нинішніх економічних реаліях, що існують у державі.

 

rivne 3

 

фото2

 

На фото: під час робочої наради Голови ФПУ Ю.М.Кулика з головами галузевих обкомів Рівненщини

 

Основним питанням засідання розглянуло «Завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства».

На початку своєї доповіді голова Федерації профспілок області Микола Сірук, зокрема, зазначив: що в Україні триває масштабний наступ на права трудящих, що потребує більш активного реагування профспілкових організацій.

         З розвитком ринкових відносин, свободи підприємництва і послаблення контролю з боку держави за дотриманням роботодавцями трудового законодавства набули поширення нелегальна зайнятість та «тіньова» заробітна плата, застосування запозиченої праці, зростає кількість порушень прав працівників при звільненні за ініціативою роботодавця, при виплаті заробітної плати, при забезпеченні роботодавцями безпечних та здорових умов праці, пільг і компенсацій у зв’язку зі шкідливими умовами праці, а також на свободу об’єднання в профспілки. Приховуються факти виробничого травматизму та професійних захворювань.

         Під впливом представників бізнесу обмежується діяльність органів державного нагляду за дотриманням і забезпеченням законних прав і свобод громадян у соціально-трудовій сфері.

Федерація профспілок Рівненської області, її членські профорганізації, як засвідчили виступи на засіданні ради її учасників, проводять цілеспрямовану правозахисну роботу на підприємствах, в установах, організаціях, надають членам профспілок правову допомогу та допомогу з питань охорони праці, захищають їх інтереси в судах, співпрацюють з органами державного нагляду і контролю.

Завдячуючи спільній роботі сторін соціального діалогу, завдяки розумінню важливості даної справи, маємо позитивні результати. Динаміка укладення колдоговорів в області свідчить про щорічний ріст їх кількості.

В процесі проведеної роботи за 2011-2012 роки зареєстровано в Головному управлінні праці і соціального захисту населення області – 5880 колдоговорів проти – 5100 у 2010 році, що склало ріст 15%, з них 99,9% зареєстровано згідно чинного законодавства. Діючими колдоговорами охоплено більше ніж 86, 6% працюючих на підприємствах, в установах, організаціях.

Практичну допомогу від ФПО у відстоюванні законних прав та інтересів в суді за останній період отримали 98 членів профспілок та 9 профспілкових організацій, безкоштовні консультації отримали 1250 жителів області. Для 17 членів профспілок в судах першої та апеляційної інстанцій здійснений захист їх трудових прав.

В своїх виступах учасники засідання відзначили, що, при цьому, виборні профспілкові органи всіх рівнів не в повній мірі реалізують надані їм законом повноваження. Мають місце випадки узгодження ними локальних нормативних актів, які суперечать чинному трудовому законодавству.

Однією з причин недоліків при здійсненні громадського контролю є недосконала система навчання профактиву і, насамперед, голів первинних профспілкових організацій, основам трудового законодавства, а також недостатнє використання сучасних методів навчання та інформаційного забезпечення.

Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик в своєму виступі висвітлив основні пріоритетні напрямки роботи ФПУ, відзначивши, при цьому, що громадський контроль профспілок за дотриманням трудового законодавства, який здійснюється згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Кодексом законів про працю України і охоплює питання своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, виконання колективних договорів і угод, додержання законодавства про працю, зайнятість та охорону праці тощо, набуває особливо важливого суспільного значення саме в сьогоденні. Бо Федерація профспілок України захист соціальних і трудових прав громадян нашої держави вважає для себе найголовнішим завданням.

 

rivne 2

 

rivne 1

 

В постанові, яка прийнята з цього питання, визначено пріоритетним завданням ФПО Рівненської області, її членських організацій на 2013-2014 роки розгортання масового, дієвого громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства. Прийняті конкретні зобов’язання щодо боротьби профспілок проти використання роботодавцями нелегальної, нестійкої та нестандартної зайнятості, «тіньової» виплати заробітної плати, запозиченої праці та інших порушень трудових та профспілкових прав. Вирішено забезпечити взаємодію з цих питань з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами. Одним з пунктів постанови є рішення, щодо розроблення заходів про роботу в 2013 році членських організацій ФПО в рамках Року боротьби профспілок проти використання роботодавцями нелегальної, нестійкої та нестандартної зайнятості та «тіньової» виплати заробітної плати, запозиченої праці та інших порушень трудових та профспілкових прав; інформаційної підтримки роботи інспекторів праці профспілок.

Членські організації ФПО в своїх регіональних, територіальних угодах та колективних договорах мають передбачити норми щодо гарантування роботодавцями вільного доступу інспекторів праці профспілок до робочих місць, документації, виконання посадовими особами роботодавця інших обов’язків, що передбачені законодавством про працю, про охорону праці та професійні спілки для здійснення громадського контролю.

На засіданні ради підписані два важливі документи: Угода про співпрацю між ФПО та Територіальною державною інспекцією з питань праці у Рівненській області та Меморандум про співробітництво між Федерацією профспілок Рівненської області та Інспекцією з питань захисту справ споживачів.

 

Профінформцентр Федерації профспілок Рівненської області