2013 092 017

 

У рамках проведення Всесвітнього дня охорони праці в Україні 24 квітня у прес-центрі Федерації профспілок України відбувся брифінг на тему «Безпека праці на виробництві, запобігання професійним захворюванням». У заході взяли участь та виступили заступник Голови ФПУ С.Я. Українець, перший заступник голови Держгірпромнагляду В.А.Шайтан, директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України В.Г.Акопян, провідний науковий співробітник Інституту медицини праці Національної академії наук України, кандидат медичних наук І.П.Луб’янова.

Серед головних тем, яких торкнулись виступаючі: підвищення безпеки на робочому місці, популяризація безпечних і нешкідливих умов праці, державна політика в сфері охорони праці, позиція та роль профспілок у цій сфері, профілактика нещасних випадків, професійних захворювань та відшкодування шкоди потерпілим.

Відкриваючи дискусію, заступник Голови ФПУ С.Я.Українець звернув увагу присутніх на найбільш важливі моменти, зокрема позицію ФПУ, законодавче забезпечення охорони праці, міжнародний масштаб цієї роботи, важливість виконання в Україні конвенцій МОП. Він розповів, що Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми. У цьому році головна тема цього дня – профілактика професійних захворювань.

С.Я.Українець підкреслив, що, відповідно до статистичних даних, в умовах праці, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, в Україні зайнято близько 1,3 млн. працівників (в середньому 28,9 % загального числа працюючих) і їх кількість щорічно збільшується. На підприємствах деяких видів економічної діяльності питома вага таких працівників складає: 77,4% (добування вугілля, лігніну і торфу), 55,9% (виробництво коксу і нафтопереробка), 54,6% ( виробництво готових металевих виробів). Значну кількість таких працівників складають жінки, що негативно позначається на їх здоров’ї, призводить до патології вагітності та впливає на здоров’я нащадків.

Заступник Голови ФПУ також розповів, що Федерація профспілок України приділяє велику увагу питанням громадського контролю за безпекою праці, забезпеченню працівників гідними та безпечними її умовами, профілактиці професійних захворювань. Так, на засіданні Ради ФПУ наприкінці 2012 року було ухвалено спеціальну постанову, спрямовану на організацію розширення та поглиблення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, зокрема у сфері охорони праці. Одним з головних досягнень у цій діяльності є розроблений спільно з соціальними партнерами та направлений на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки».

«Ми вважаємо, що вона буде сприяти підвищенню ефективності систем управління охороною праці, профілактиці захворювань, пов’язаних з виробництвом, - підкреслив С.Я.Українець. - Це завдання - одне з пріоритетних у діяльності ФПУ та її членських організацій».

Перший заступник голови Держгірпромнагляду В.А.Шайтан у своєму виступі розповів про проблеми з охороною праці на державному рівні. Він проінформував журналістів про заходи, які проводить Держгірпромнагляд до Дня охорони праці, співпрацю з профспілками. Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України В.Г.Акопян розповів про роботу, яку проводить Фонд для профілактики нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та відшкодування шкоди потерпілим. А провідний науковий співробітник Інституту медицини праці Національної академії наук України І.П.Луб’янова - про стан професійних захворювань, основні причини їх виникнення та методи для їх зменшення.

Під час виступів було наведено ряд конкретних фактів та цифр. Наприклад, кількість професійних захворювань за рік збільшилась на 4%. На підприємствах України у 2012 році травмовано 9816 осіб, а загинуло 1237. Щорічно реєструються 6-7 тисяч професійних захворювань. Але, як підкреслювали виступаючі, офіційна статистика не відображає реальну ситуацію.

Наголошувалось також, що з року в рік кількість травмованих на виробництві в Україні зменшується, але рівень виробничого травматизму і професійних захворювань у порівнянні з країнами Європи залишається високим. Аналіз показує, що зазначене зниження за останні 10 років відбувається у більшій мірі в результаті зменшення числа робочих місць, значних обсягів неврахованих, або переведених у категорію не пов’язаних з виробництвом нещасних випадків.

Учасники брифінгу також відповіли на чисельні запитання.

 

 Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

 

2013 092 006

 

2013 092 007

 

 

 

2013 092 021