ru24-teamnet stroiteli -1


Президія ФПУ на своєму останньому засіданні розглянула питання про підготовку проекту Концепції підвищення престижності праці в Україні та взяла за основу її основні засади.

Про це заявив Голова ФПУ Юрій Кулик.

«Підвищення престижності праці, робочих професій, сумлінної і висококваліфікованої праці трудівників сьогодні в Україні є назрілою і гострою необхідністю, - сказав він, коментуючи рішення профспілок. - На жаль, зараз не достатньо приділяється уваги з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та ЗМІ до людини праці, а також до трудових традицій і найголовніших професій сфери матеріального виробництва. Негативні процеси спостерігаються у сфері загальної та професійної освіти, - коли молодь, вступаючи у самостійне трудове життя, не відчуває моральної підтримки ні з боку держави, ні з боку суспільства в цілому».

На переконання профспілкового лідера, престижна праця - це, насамперед, безпечна робота в здорових умовах. Однак, за його словами, щорічно на виробництві травмується майже 10-14 тисяч працівників, кожен 10-й з яких гине.

«За даними офіційного державного статистичного спостереження - бюлетеня «Травматизм на виробництві» протягом останніх трьох років показники виробничого травматизму досягли досить високих показників, які значно перевищують аналогічні показники у країнах СНД і європейських країнах, - зазначив Юрій Кулик. - Так, коефіцієнт частоти травмування працівників на 1000 працюючих склав в 2009 і 2010 роках - 1,4, а в 2011 - 1,3. Коефіцієнт частоти смертельного травматизму на 100 тисяч працівників в 2009 році склав 12,5, в 2010 році він виріс до 13,1, а в 2011 році - склав 13,0. Найбільше травмується працівників у вугільній галузі, питома вага яких у загальному числі постраждалих від нещасних випадків складає більше 30 відсотків».

За словами лідера профспілок, ситуація, на жаль, не змінюється на краще. Більше мільйона працівників продовжують працювати в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. На підприємствах деяких видів економічної діяльності питома вага таких працівників становить від 55 до 77 відсотків. Ці дані свідчать про низьку ефективність комплексних заходів підприємств щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

«І ще один кричущий факт: у важких і шкідливих умовах праці зайнято більше 280 тисяч жінок, що негативно впливає на стан їхнього здоров'я, здоров'я дітей та демографічну ситуацію в Україні, - підкреслив Юрій Кулик. - Саме важкі і небезпечні умови праці, застарілі технології та обладнання є впливовими факторами, які перетворюють працю на таких робочих місцях не престижною, особливо для молоді», - зазначив він.

 

За повідомленнями провідних Інтернет-видань:

 

http://ura-inform.com/ru/society/2013/07/16/prestizhnost-truda-vo-mnogom-zavisit-ot-ego-bezopasnosti-ju-kulik

 

http://fraza.ua/news/16.07.13/171678/prestizhnost_truda_vo_mnogom_zavisit_ot_ego_bezopasnosti_kulik.html

 

http://timeua.com/news/4/6956.html?newsdate=12.07.2013