fpu -

 

 

17 жовтня 2013 року вся світова спільнота відзначає Міжнародний день боротьби з бідністю, визначений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, ухваленою 22 грудня 1992 року.

За останні 22 роки значна частина українських сімей на власному досвіді відчула різні прояви бідності. Вплив на це мала низка факторів – від раптового знецінення трудових заощаджень на початку 1990-х до втрати роботи під час фінансово-економічної кризи 2008-2010 років.

Основні напрями подолання бідності, зокрема підвищення соціальних стандартів, сприяння зайнятості населення, вдосконалення оплати праці, збільшення пенсій, здійснення реформування пенсійної системи, соціального страхування, системи соціального захисту, медичного обслуговування, соціальна підтримка молоді, сім’ї та захист прав дітей, визначені в Україні Державною цільовою соціальною програмою подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 1057 на виконання Указу Президента України від 26.02.2010 № 274 «Про невідкладні заходи щодо подолання бідності».

Скорочення масштабів цього явища є одним з пріоритетних напрямів діяльності профспілок, адже бідність, як постійне джерело соціального напруження, значно стримує розвиток України на шляху досягнення європейських стандартів життя.

За інформацією постійного представництва України при Відділенні ООН, за межею прожиткового мінімуму (тотальної бідності) в Україні сьогодні проживає кожен шостий громадянин України. При цьому за період з 2010 по 2011 роки рівень абсолютної бідності скоротився на 3,3%.

Кількість людей, що опинилися за межею тотальної бідності, зменшилася з 15,2% за 9 місяців 2011 року до 13,9% за 9 місяців 2012 року. Це означає, що майже 1,5 мільйона осіб вийшли зі стану бідності і вартість їх споживання на одну особу перевищила розмір прожиткового мінімуму.

Проте відбувається збільшення відносної бідності (порівняння загального доходу особи чи сім'ї та структури витрат у суспільстві в цілому): серед сімей з дітьми цей показник збільшився з 31,7% (за 9 місяців 2011 року) до 33,3% (за 9 місяців 2013 року), а серед працюючих відповідно з 19,8% до 21,0%.

Отже, проблема бідності серед працюючого населення, багатодітних сімей та особливо жителів сільської місцевості не втрачає гостроти. Кожна четверта сім'я, до складу якої входять працюючі дорослі та діти, належить до категорії бідних.

До основних негативних тенденцій бідності слід віднести: погіршення становища домогосподарств працюючих осіб, що свідчить про зниження рівня доходів населення, зокрема частки заробітної плати; зростання бідності серед домогосподарств з дітьми, які входять до групи високого ризику бідності; зростання показників бідності у великих містах.

ФПУ постійно заявляє про стурбованість цими процесами. Концентрація бідності в сім’ях з працюючими та дітьми веде до зниження якості людського потенціалу країни. По суті, в Україні відбувається процес постійного відтворення бідних з одночасним формуванням у них особливої субкультури бідності.

Наш пріоритет – соціальний діалог. Завдання соціальних партнерів активно впроваджувати у життя стратегію, спрямовану на скорочення масштабів бідності та злиднів, зменшення розшарування населення за доходами та рівнем життя, забезпечення можливості розширеного відтворення робочої сили за рахунок підвищення частки оплати праці в структурі витрат на виробництво.

Федерація профспілок України закликає бізнес бути соціально відповідальним, а отже, забезпечувати трудові права працюючих – передусім своєчасно виплачувати гідну заробітну плату. Ефективна боротьба проти бідності та злиденності неможлива без розвитку громадянського суспільства, активної участі людей у прийнятті рішень, зокрема щодо розподілу ресурсів, контролю за їх використанням та викорінення корупції.

Свобода від бідності – це не тільки права людини, насамперед – це обов'язок держави! Тому Міжнародний день боротьби з бідністю – добра нагода активізувати зусилля органів влади, бізнесу, всього суспільства для подолання цього ганебного явища.

Бідність можна подолати лише щоденною працею в умовах зростаючої економіки! Тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти бажаного – добробуту для кожної української родини!