2013 029 077

 

14 лютого у Великій залі Будинку спілок відбувся Пленум Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, у роботі якого взяв участь та виступив Голова ФПУ Ю.М.Кулик.

Одним з основних питань, що розглядалися, - «Про стан соціально-трудових відносин галузі та дотримання роботодавцями законодавства щодо гарантій діяльності організацій Профспілки». З доповіддю виступив Голова Профспілки працівників ЖКГ О.І.Романюк, який зокрема зазначив, що Президія Центрального комітету, виборчі органи територіальних, міських, первинних організацій Профспілки проводять послідовну роботу, спрямовану на покращення соціально-трудових відносин в галузі. Проблемні питання щодо функціонування підприємств профспілкові органи, як правило, розв'язують спільно з соціальними партнерами.

Підтримавши міжнародні та з ініціювавши національні профспілкові кампанії «За якісне громадське обслуговування», «За право людини чисту питну воду» президія ЦК Профспілки добивається пріоритети розвитку сфери  громадського обслуговування, виконання загальнодержавних галузевих цільових програм, беззбиткової роботи господарюючих суб'єктів та посилення соціального захисту членів Профспілки.

Минулого року президія ЦК Профспілки разом з Мінрегіоном, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі створили тристоронню соціально-економічну Раду. У виступі також зазначалося, що критичний стан житлово-комунального господарства змушує президію ЦК Профспілки зініціювати розгляд цього питання на Президії Федерації профспілок України. Важко іде процес укладення Генеральної угоди.

У зв'язку з окремими протиріччями в чинному законодавстві з функціональних обов'язків Мінрегіону випали питання з управління контролю за станом охорони праці в галузі і, фактично, ця важлива справа пущена «на самотік» внаслідок чого виробничий травматизм не знижується, а з смертельними наслідками навіть зріс.

Певні труднощі у профспілкових органів щодо захисту прав та інтересів працівників виникають у зв'язку з невизнанням окремими органами місцевого самоврядування положень галузевої угоди, особливо тих, що стосуються мінімальних гарантій в оплаті праці.

Не дивлячись на неодноразові пропозиції галузевої Профспілка інших членських організацій ФПУ до теперішнього часу законодавче не врегульовані питання стосовно спрощення процедури вирішення колективних трудових спорів та організації страйків в окремих галузях громадського обслуговування.

Минулого року працівниками профорганів та профспілковими активістами виявлено понад 45 тисяч порушень прав трудящих, зокрема щодо заборгованості із заробітної плати. Громадськими інспекторами встановлено чимало фактів незаконних звільнень і переведень працівників, зміни істотних умов праці та невиконання колдоговорів, зобов'язань з техніки безпеки на виробництві. Внаслідок реформуванні так званої, оптимізації підприємств зростає кількість випадків масового звільнення працівників. З цього приводу органам державного нагляду було направлено більше 1200 подань та приписів щодо усунення правопорушень та притягнення до відповідальності посадових осіб.

Заслухавши та обговоривши доповідь, Пленум ЦК Профспілки постановив:

- вважати й надалі пріоритетним завданням Президії ЦК та інших виборних органів Профспілки - забезпечення оплати, належних умов та безпеки праці членів Профспілки, вдосконалення соціально-трудових відносин.

- доручити Президії та керівництву ЦК Профспілки: опрацювати та направити Міністерству регіонального будівництва та житлово-комунального господарства, іншим соціальним партнерам, Федерації профспілок України пропозиції учасників пленуму для вирішення в межах їх компетенції, продовжити роботу з залучення сторін соціального діалогу, інших державних і громадських інституцій до участі в кампанії за якісне та доступне громадське обслуговування», «За право на чисту питну воду», започатковані міжнародним об'єднанням та підтримані іншими глобальними про і ФПУ, ухвалено низку інших напрямів подальшої роботи.

 

У своєму виступі Голова ФПУ Ю.М.Кулик насамперед зазначив, що Профспілка працівників ЖКГ є активною та боєздатною організацією, саме такі профспілки сьогодні здатні активно діяти та вирішувати найскладніші питання нашої діяльності.

 Голова ФПУ назвав деякі з основних завдань, що потребують вирішення, – насамперед, укладання Генеральної угоди на новий строк, подальший розвиток соціального діалогу, поглиблення співпраці з Верховною Радою України, зокрема над проектом Трудового кодексу, удосконаленням законодавства про діяльність профспілок, вирішенням найболючіших соціально-економічних питань, що турбують трудящих. Також Ю.М.Кулик особливо наголосив на необхідності негайного вирішення проблем, що виникли у роботі фондів соціального страхування, розповів про шляхи реформування системи профспілкового навчання, акцентував увагу на необхідності подальшої активізації інформаційної роботи профспілок, а також вжиття більш дієвих заходів для збереження майнового та санаторно-оздоровчого комплексу профспілок.

На пленумі також було заслухано Звіт про основні напрями роботи Президії ЦК Профспілки період з лютого 2012 року по лютий 2013 року, розглянуто низку інших актуальних питань діяльності профспілок.

 

Інформаційно-аналітичний ценрт ФПУ

 

2013 029 036

 

2013 029 051

 

2013 029 038

 

2013 029 025 

2013 029 015

 

2013 029 087