2013 084 002

 

17 квітня відбулося пленарне засідання Центрального комітету Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

У доповіді Голови «Укрелектропрофспілки» Шишова С.С. «Про       поточний     соціально-економічний     стан     енергетики     і електротехніки,   спільні     дії соціальних партнерів щодо їх подальшого розвитку та виконання Галузевих угод і колективних договорів за 2012 рік і укладення їх на 2013 рік» йшлося про те, що протягом минулого року енергокомпанії та підприємства електроенергетичної галузі працювали в складних умовах, зумовлених високими загальними технологічними втратами електроенергії на її передачу по електричним мережам, високою різницею між кредиторською та дебіторською заборгованістю в енергетичному секторі економіки, недостатніми розрахунками споживачів за електроенергію в окремих областях України.

На підприємствах електроенергетики, що входять в сферу профобслуговування Профспілки, протягом минулого року зафіксовано 53 потерпілих внаслідок нещасних випадків, в тому числі 10 зі смертельними наслідками. Від ураження електричним струмом постраждало 12 осіб. Працівниками порушується трудова і технологічна дисципліна, не виконуються вимоги інструкцій з охорони праці та посадові обов'язки. Все це свідчить про недостатню роботу з охорони праці керівників підприємств, структурних підрозділів, служб охорони праці та громадського контролю профспілкових організацій.

З питання проведеної роботи з досягнення докризового рівня виробництва, створення умов для сталого економічного зростання, підсумків виконання Галузевих угод та колективних договорів за 2012 рік з трибуни пленуму виступили представники сторін соціального діалогу – директор департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Межений С. Я., представник НАК "Енергетична компанія України" Мамчій Л. М., представник Міністерства промислової політики України Козирєв В.О.

Розглянувши соціально-економічний стан підприємств, що входять в сферу захисту "Укрелектропрофспілки", спільні дії соціальних партнерів щодо її подолання та підсумки виконання зобов'язань за Галузевими угодами та колективними договорами, Пленарне засідання ЦК Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України ухвалило відповідну постанову, у якій, зокрема зазначається:

- Визнати, що в 2012 році не виконані норми та положення Галузевих угод і колективних договорів щодо підвищення заробітної плати і охорони праці працівників Підприємств - членів Профспілки.

- Вважати пріоритетними напрямами діяльності Профспілки сприяння розвитку електроенергетики та електротехніки, оновлення основних фондів підприємств, стимулювання енергозбереження, підвищення рівня продуктивної зайнятості, забезпечення передумов для гідної оплати та умов праці.

- Сторонам соціального діалогу (Міненерговугілля, Мінпромполітики України, ПАК "Енергетична компанія України", Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, "Укрелектропрофспілка") консолідувати зусилля, спрямовані на пожвавлення виробничої діяльності та поліпшення соціально-економічної ситуації у трудових колективах підприємств.

У часники засідання ухвалили текст звернення Центрального комітету "Укрелектропрофспілки" до власників (роботодавців) підприємств електроенергетичного комплексу та підприємств, що передані в концесію з питання підвищення ефективності
соціального діалогу, у якому йдеться про те, що
з метою ведення соціального діалогу на галузевому рівні та надання йому нової динаміки необхідно сприяти утворенню галузевих соціально-економічних рад.

Пленум розглянув низку інших актуальних питань діяльності Профспілки. На цьому Пленум завершив свою роботу.

 

ІАЦ

2013 084 004

 

2013 084 006

 

2013 084 010

 

2013 084 011

 

2013 084 013