2013 086 017

 

Актуальні питання соціально-економічного захисту законних прав та інтересів працівників культурі, розвиток діалогу з соціальними партнерами обговорено під час Пленуму Центрального комітету Профспілки працівників культури, який відбувся 18 квітня. У роботі Пленуму взяли участь та виступили Міністр культури України Леонід Новохатько, заступник Голови Федерації профспілок України Сергій Кондрюк.

 

Заслухавши і обговоривши доповідь голови Профспілки працівників культури України Людмили Перелигіної «Про стан реалізації рішень V з’їзду Профспілки працівників культури України щодо соціально-економічного захисту членів Профспілки», виступи соціальних партнерів, членів ЦК профспілки, учасники Пленуму відзначили, що робота Профспілки була направлена на активне виконання завдань, визначених Основними напрямами діяльності Профспілки на 2010 – 2015 роки, рішень V з’їзду Профспілки та VI з’їзду Федерації профспілок України по забезпеченню гідного життя людини праці.

 

Виступаючі також підкреслили, що конструктивний діалог з соціальними партнерами, злагоджені дії профспілкових органів на всіх рівнях спрямовані на виконання завдань, визначених Статутом Профспілки, сприяли вирішенню питання щодо наближення розміру І тарифного розряду за ЄТС до законодавчо встановленого рівня, недопущення закриття установ, закладів галузей культури, скорочення робочих місць, необґрунтованого звільнення працівників, надання примусових безоплатних відпусток, переведення на неповний робочий день, а також своєчасній виплаті заробітної плати, її індексації та забезпечення законодавчо встановлених виплат.

 

У доповіді голови Профспілки, виступах також було зазначено, що кардинальні реформи в державі потребують більш активної позиції Профспілки по зміцненню соціального діалогу на всіх рівнях щодо соціально-економічного захисту працівників галузей культури, прийняття низки законів та нормативно-правових актів з питань захисту прав та підвищення рівня і якості життя працівників.

 

Як підкреслювали учасники Пленуму, сьогодні фінансування соціальних статей видатків у бюджетних галузях, у т.ч. галузей культури, здійснюється по залишковому принципу розподілу видатків. А це вже призвело до низького рівня заробітної плати працівників галузей культури (розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на 25,7% менший за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2013 року). Залишається також постійна загроза виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в регіонах, призупинення реалізації або недофінансування пільг та гарантій, встановлених законодавством України, невиконання вимог законодавства щодо перерахунку первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу, а також гарантованих видатків на здійснення заходів, спрямованих на безпеку праці, збереження життя і здоров’я працівників.

 

Було також зазначено, що неприйняття низки нормативно-правових актів щодо виконання статті 29 Закону України «Про культуру» суттєво звужує соціальні стандарти та рівень життя працівників сфери культури, стримує залучення висококваліфікованого кадрового потенціалу, підвищення його професійного рівня, що особливо характерно для працівників клубних закладів, концертних та циркових організацій, де розміри заробітної плати стабільно низькі.

 

«Ми не тільки соціальні партнери, а ще колеги і друзі, - сказав у своєму виступі міністр культури Леонід Новохатько. – Нам треба подумати, як спільно діяти так, щоб розвивати та захищати культуру, а також тих, хто працює у цій сфері. Дуже вдячний Профспілці за те, що разом із Міністерством витримали жорстку боротьбу за статус працівників культури, посилення рівня їх соціально-економічного захисту. Профспілка працівників культури завжди була бойова, але ніколи не переходила до стану безкультур’я. Це дуже інтелігентна та інтелектуальна Профспілка».

 

У своєму виступі на Пленумі заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк передав від Голови Федерації профспілок України Юрія Кулика подяку членам Профспілки та її керівництву за результативну роботу по соціально-економічному захисту працівників культури. «Ми пишаємося тим, що є така бойова Профспілка, яка активно відстоювала і продовжує відстоювати принципові позиції по захисту законних прав та інтересів спілчан, - наголосив він. Спільними зусиллями ми повинні вирішувати важливі завдання, які стоять зараз перед нами. Серед них – рішучі кроки по підвищенню базового тарифу Єдиної тарифної сітки у цьому році. Це необхідно зробити з двох причин: щоб зменшити дискримінацію в оплаті праці працівників бюджетної сфери і закласти певні передумови для формування ЄТС у 2014 році. Ми вже зараз повинні взяти активну участь у формуванні бюджетної політики на 2014 рік, а також вимагати кардинального підвищення заробітної плати, запровадження Національної програми підвищення престижності суспільно-корисної праці».

 

На Пленумі було ухвалено постанову ЦК Профспілки працівників культури, у якій визначено пріоритетні завдання на 2013 -2014 роки.  

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

 


2013 086 002

 

2013 086 029

 

 

2013 086 035

 

2013 086 030

 

2013 086 010

 

Фоторепортаж