ingen 110113

 

Товариство з додатковою відповідальністю “Будівельно-монтажна фірма “Івано-Франківськбуд”” (директор В.М.Броніцький) посідає чільне місце серед будівельних організацій обласного центру. Його керівники дбають як про високу якість споруджуваних житлових будинків, так і про створення безпечних умов праці на виробничих об”єктах.

Важливо, що в усіх структурних підрозділах товариства функціонує cистема управління охороною праці. Відповідно до цієї системи для посадових осіб та працівників розроблені посадові та робочі інструкції.

Для проведення третього остаточного ступеня оперативного контролю в товаристві створено комісію, яку очолює директор, а до її складу входять головний інженер, голова профкому, інженер з охорони праці. Комісія щомісячно перевіряє виконання заходів з охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки на робочих місцях, справність будівельних машин та механізмів.

Після проведення третього ступеня оперативного контролю заслуховуються звіти керівників установ, при необхідності видаються накази щодо притягнення до відповідальності посадових осіб за недоліки в охороні праці, встановлюються терміни їх усунення.

В системі управління охороною праці закладено визначення щомісячних коефіцієнтів безпеки як по товариству в цілому, так і по структурних підрозділах.

У товаристві функціонує служба охорони праці, яку очолює досвідчений інженер Надія Гера. В ході регулярних перевірок на будівельних майданчиках видаються необхідні приписи керівникам підрозділів. Робота даної служби спрямована також на розробку і перегляду діючих нормативних актів, інструкцій по всіх професіях і видах робіт.

В реалізації системи управління охороною праці активну участь приймає профспілковий комітет (голова Василь Товстий) та громадські інспектори з охорони праці. Профактивісти входять до складу комісії, що здійснює перевірку за станом охорони праці, санітарно-побутового забезпечення. Результати таких перевірок обговорюються на засіданнях профспілкового комітету.

При проведенні щотижневих планірок з участю директора товариства Василя Браніцького першим питанням, як правило, заслуховуються звіти керівників структурних підрозділів про стан охорони праці.

В будівельно-монтажній фірмі “Івано-Франківськбуд” відлагоджена система проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці робітників та посадових осіб. Така перевірка проходить за участю працівників відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань в м.Івано-Франківську.

Щорічно в товаристві розробляються комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів рівня охорони праці. На виконання цих заходів витрачаються кошти в розмірі не менше 0,5% від фонду зарплати за попередній рік. Здійснюється реконструкція побутівок у зв”язку з початком будівництва, зокрема, приміщень для сушіння спецодягу, благоустрій територій побутових містечок. Лише для придбання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту в 2012 році витрачено 27 тис.грн. В поточному році на 55 тис.грн. придбано модифікованого новітнього електроінструменту, обладнання та засобів малої механізації. Виділяються необхідні кошти для проведення атестації робочих місць та медичних оглядів.

Як результат копіткої роботи по впровадженню системи охорони праці товариство з додатковою відповідальністю “БМФ “Івано-Франківськбуд” уже 5 років працює без випадків виробничого травматизму. Товариство неодноразово виходило переможцем в оглядах-конкурсах з охорони праці серед підприємств області. Нехай і надалі його робота буде успішною без аварій і нещасних випадків.

 

Прес-служба Ради профспілок Івано-Франківської області

На фото: на будівельному майданчику

_