07161451FLAG-profspilka

15 травня в Національному агентстві України з питань державної служби відбулося засідання Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади.
У вступному слові Голова Нацдержслужби України В’ячеслав Толкованов наголосив, що передумовою для подальшого здійснення заходів, спрямованих на модернізацію державного управління на основі демократичних цінностей і принципів ефективного урядування, є створення ефективної системи управління персоналом на державній службі, перетворення кадрових служб у служби персоналу та здійснення ними всіх функцій кадрового менеджменту, пов’язаних із плануванням, добором, професійним розвитком та плануванням кар’єри державних службовців.
Також Голова Нацдержслужби України зазначив, що координація діяльності щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45, та нормативно-організаційне забезпечення впровадження нового законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування (з урахуванням завдань щорічного Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава») є стратегічними напрямами діяльності Нацдержслужби України.
Перед присутніми виступила голова профспілки працівників державних установ України Тетяна Нікітіна , яка наголосила що система підвищення рівня професійної компетенції потребує суттєвої модернізації, але всі добрі наміри можуть бути марними, якщо не буде вирішено питання належного фінансування органів державного управління в цілому та оплати праці державних службовців зокрема. Голова профспілки нагадала присутнім про ситуацію, що склалася з оплатою праці державних службовців та зауважила, що Новий Закон України «Про державну службу», яким передбачено реформування системи оплати праці державних службовців вступить в силу лише з 1 січня 2014 року. Проте до реального введення його в дію питання оплати праці державних службовців залишаються не вирішеними. Т. Нікітіна висловила переконання, що саме вирішення питання щодо підвищення рівня соціального - економічного захисту державних службовців є найголовнішим чинником у демонстрації готовності держави до проведення радикальних реформ.
Учасникам засідання було презентовано Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року, затверджену на засіданні Кабінету Міністрів України 13 травня 2013 року, яка спрямована на формування нових засад управління людськими ресурсами, та поінформовано щодо стану реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, стану виконання в межах повноважень Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128.
Під час засідання були надані методичні рекомендації з розробки профілів професійної компетентності посад державної служби з урахуванням вимог нового законодавства про державну службу. Також члени Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади були ознайомленні з планом реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки.
В рамках заходу було затверджено ряд організаційних документів щодо діяльності Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади у 2013 році та надано низку доручень.
У засіданні взяли участь представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, НАДУ при Президентові України, члени Ради кадрових служб центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

Довідково: Рада керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року № 18.
Основними завданнями Ради є: участь у визначенні пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи; аналіз діяльності кадрових служб центральних органів виконавчої влади та підвищення ефективності їх роботи; підготовка і подання Кабінетові Міністрів України та центральним органам виконавчої влади пропозицій щодо: розроблення заходів (рекомендацій) стосовно заохочення працівників до професійно-кваліфікаційного зростання та побудови службової кар'єри, удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців; упровадження передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань державної служби і державного кадрового управління; забезпечення прозорості діяльності зазначених органів, пов'язаної з підбором, розстановкою кадрів та роботою з персоналом, удосконалення системи обліку кадрів з використанням сучасних інформаційних технологій; удосконалення нормативно-правової бази у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

 

http://www.ppdu-ua.org/?type=news&new=327