gfgfgfg 45454

 

Нещодавно проведено спільне пленарне засідання Івано-Франківської обласної ради профспілки працівників нафтової і газової промисловості тк територіального управління Держгідпромнагяду в Івано-Франківській області, на якому відзначено, що незважаючи на зусилля керівництва структурних одиниць ПАТ «Укрнафта» в Івано-Франківській області та їх профспілкових комітетів, реалізація Закону України «Про охорону праці» все ще знаходиться на недостатньому рівні.

      Більше 60% працюючих здійснюють свої трудові функції у важких та небезпечних умовах праці. Значну кількість серед них займають жінки. І хоча порівняно з попередніми роками кількість робочих місць із несприятливими факторами зменшилась, учасники пленуму вважають, що досягнуто це не завдяки фактичному покращенню умов праці, а по причині не завжди об’єктивних підходів до атестації робочих місць, яка подекуди більше відображає відомчі інтереси ніж реальний стан. Зокрема про це свідчить невпинний щорічний ріст загальної захворюваності працівників та навіть фіксація у 2011 році у Прикарпатському УБР двох випадків професійних захворювань, що раніше було б розцінено як надзвичайну ситуацію, а нині навіть не стало предметом обговорення на засіданні профкому.

     Найбільше нарікань викликає моральна та фізична зношеність устаткування та механізмів. Так, наприклад, в НГВУ «Долинанафтогаз» останній верстат-качалка був придбаний у 1997 році, а серед тих, що використовуються є «ветерани» воєнних часів – 1942-1944 років. Строк експлуатації 60% автобусів, які щоденно здійснюють перевозки долинянських нафтовиків, давно перевищив 15-20 років, що може спричинити непоправне – масові ДТП, але чомусь не викликає заборони на експлуатацію зі сторони державних інспекцій. В Прикарпатському УБР більше половини автотракторної техніки вичерпало свій амортизаційний ресурс та підлягає списанню. Таке саме становище в НГВУ «Надвірнанафтогаз» та інших структурних одиницях ПАТ «Укрнафта» в області. Але в комплексних планах по охороні праці, як правило, конструктивної модернізації не передбачається, або передбачається формально та не виконується.

     І хоча фінансування заходів по охороні праці щорічно зростає, коштів на реальне покращення умов праці не вистачає, бо темпи росту цін на засоби та заходи з охорони праці на декілька порядків вищі. Значну питому вагу у витратах на охорону праці займає придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. В той же час саме ця ділянка роботи піддається найбільшій критиці на місцях.

     Незважаючи на те, що правління ПАТ «Укрнафта» централізувало закупівлю спецодягу і спецвзуття та здійснює прискіпливі, а відтак і інколи невиправдано довготривалі тендери, придбані спецзасоби нерідко низької якості та непридатні для використання у технологічних процесах. Тобто замість пом’якшення несприятливих для здоров’я факторів самі стають шкідливими.

     Рукавиці «КР», які не згинаються, або навпаки, виготовлені із «секенд-хендовських» джинсів; кирзові чоботи, які неможливо взути; «одноразовий» спецодяг для зварників; мило яке не милиться – ось специфічний набір зауважень, висловлюваних на більшості робітничих зборах в процесі обговорення виконання колективного договору.

       Небажання правління товариства вникнути в такі «дрібниці» спричинило протягом останніх двох років профспілкові акції впливу на зразок бракування поставок нестандартного спецодягу, відсилання найбільш одіозних зразків безпосередньо голові правління, тощо. Але внаслідок несистематичного контролю профспілки за якістю спецодягу такі спецакції дають, як правило, недовготривалий ефект.

     В останні роки у структурних підрозділах ПАТ «Укрнафта» в Івано-Франківській області відмічена також тенденція до згортання соціальних програм.

     Особливо багато питань викликає забезпечення працюючих у шкідливих умовах «спецмолоком». Всупереч позиції Міністерства охорони здоров’я, колишнє Мінпраці впровадило порядок видачі спецмолока за результатами атестації робочих місць, а не в залежності від наявності шкідливих факторів. Це викликало тривалу і поки що не завершену боротьбу Федерації профспілок України та скорочення кількості працівників, які мають право на отримання такого «спецмолока». Структурні ж одиниці ПАТ «Укрнафта», наприклад, НГВУ «Надвірнанафтогаз» на додаток до цього безпідставно впровадили його заміну на згущене солодке молоко, яке ніякого профілактичного ефекту не дає. Звичайною стала і неправомірна практика видачі «спецмолока» або передбачених нормативами замінників не раз в зміну, а раз в декілька місяців. До того ж у колективному договорі ПАТ «Укрнафта», всупереч Закону України «Про охорону праці» до цього часу не передбачені умови виплати грошової компенсації для тих працівників, які працюють з роз’їзним характером робіт.

     Учасники засідання констатували, що і в структурних одиницях ПАТ «Укрнафта» мають місце випадки приховування виробничого травматизму, що вже стало загальнодержавною небезпечною тенденцією протягом останніх 10-ти років та підтверджується порівняльним аналізом співвідношення числа загиблих до загального числа травмованих на виробництві. Про це також свідчать непоодинокі факти звернень в профкоми родичів постраждалих на виробництві працівників із скаргами на невиконання обіцянок, даних при скритті нещасних випадків. Але заляканість працівників, побоювання втратити робоче місце робить роботу по викриттю таких ганебних фактів надзвичайно непродуктивною.

     Щорічна реєстрація аварій та нещасних випадків на виробництві, під час яких гинуть працівники, також свідчить про незадовільний стан безпеки праці в структурних одиницях ПАТ «Укрнафта». При цьому не викорененими залишаються прояви байдужого ставлення до травмованих працівників або сімей загиблих.

     Так, зокрема, не виплачена одноразова допомога, передбачена і галузевою угодою, і колективним договором товариства постраждалим в ДТП працівникам НГВУ «Надвірнанафтогаз». Тричі перерозслідувався смертельний випадок з працівником цього ж НГВУ і лише після рішення суду був пов’язаний з виробництвом.

       Однією з причин зазначених негативних наслідків є падіння відповідальності багатьох служб та фахівців за виконання функцій, передбачених нормативними актами з охорони праці, причому і таких які не потребують ніякого фінансування, а лише сумлінного виконання прямих службових обов’язків.

       Не випадково, причиною більшості нещасних випадків, що сталися на виробництві є організаційні фактори та недостатній рівень виконавської та трудової дисципліни. Прикметно, що приклад відсування питань охорони праці та безпеки виробництва на другий план та вирішення їх за залишковим принципом показують самі керівники служб охорони праці та структурних одиниць. В процесі підготовки до даного засідання технічною інспекцією праці галузевої профспілки було видано 6 приписів. І тільки начальник Долинського тампонажного управління Вівчарчин М.І. спромігся відреагувати належним чином.

     Пленум відзначив, що на більшості з перевірених структурних одиниць відзначено не включення представників профкому до складу постійно діючої комісії по перевірці стану охорону праці на Ш-ій ступені, а в НГВУ «Надвірнананфтогаз» навіть на ІІ-му етапі, що є вже прямим порушенням стандартів ПАТ «Укрнафта».

     Учасники пленуму відмітили як негативний факт створення перешкод для доступу працівників вищестоящих профорганів до структурних одиниць ПАТ «Укрнафта», вимог про непередбачене законодавством завчасне повідомлення про перевірки та детальний перелік питань, що зводить нанівець контрольну функцію профспілок за станом охорони та безпеки праці на виробництві.

     Завдання докорінного посилення профспілкового контролю за безпекою та охороною праці, поставлені Радою ФПУ у грудні 2012 року, вимагають активізації навчання представників профспілки з цих питань, більш відповідального ставлення всіх організаційних ланок профспілки до виконання функцій передбачених Законом України, Генеральною та Галузевою угодами, чинним колективним договором ПАТ «Укрнафта» та посилення вимогливості до керівників структурних одиниць за дотриманням законодавства про працю, про охорону праці та професійні спілки.

     З доповідями виступили: начальник територіального управління Держгірпромнагляду В.В.Креховецький, начальник інспекції держнагляду за промисловою безпекою в нафтогазовому комплексі та гірничорудній промисловості цього управління В.М.Пленюк, голова обласної ради профспілки працівників нафтогазпрому С.З.Остап”юк.

     Дане питання викликадо жваве обговорення. Доповідачі та виступаючі критично проаналізували, на якому обладнанні, в яких умовах працюють нафтовики в Карпатах. Голова профкому НГВУ “Долинанафтогаз” В.М.Марилів продемонстрував присутнім в залі, якої якості спецодяг замовляє ПАТ “Укрнафта”, надсилаючи його виробничникам. Цей одяг, розрахований на два роки користування, буквально розривається через 3-4 місяці. А голова профкому Долинського тампонажного управління О.І.Яремчук повідомила, що тампонажники з інших областей побоюються працювати на карпатських схилах на агрегатах, які давно вичерпали свій ресурс.

     Діловим були також виступи голів профкомів Долинського ГПЗ З.І.Грицея та НДПІ – В.Т.Боднарука.

     Своїми думками, як забезпечити належні умови роботи працівників нафтогазового комплексу, поділилися голова Ради профспілок області І.Є.Басюк, начальник управління праці ПАТ “Укрнафта” І.З.Токарський, профспілкові активісти галузі та представники підприємств з охорони праці.             

     З обговореного питання прийнята відповідна постанова.

 

     Прес-служба Ради профспілок Івано-Франківської області