П’яте засідання Ради ФПО: Підсумки профспілкового року в Житомирській області

 

DSC00338

02 квітня 2019 у Будинку спілок Федерація профспілок Житомирської області провела чергове п’яте засідання Ради ФПО, учасники якого розглядали питання про виклики та загрози профспілковому руху і завдання Федерації профспілок області, її членських організацій в сучасних умовах.

Профспілковий рік на Житомирщині

У своїй доповіді Голова Федерації профспілок Житомирської області Неля Паламарчук говорила про наявний стан справ у профспілкових організаціях нашої області як про наочну ілюстрацію тенденцій, характерних для українських профспілок в цілому. Економічні та політичні процеси в країні, які носять характер перманентних реформ і змін суспільно-політичного контексту, зумовили скорочення чисельності профспілкового членства. Проте, варто зазначити, що правозахисна діяльність профспілок недостатньо висвітлена у ЗМІ, в тому числі профспілкових, а тому спілчани і потенційні нові члени профспілки, зачасту недооцінюють важливість для них профспілкового членства. Що роблять профспілки? Повна і вичерпна відповідь на це питання є вирішальною для мотивації спілчан. Так, за відсутності санаторно-курортного лікування та можливостей відпочинку трудящих та їх дітей за кошти Фонду соціального страхування, основними «практичними» аспектами роботи профспілок для трудящих є охорона праці та правовий захист при порушенні трудового законодавства. Центр правової допомоги при Федерації профспілок Житомирської області надає красномовні цифри своїх звітів, які говорять самі за себе, відповідаючи на питання «Навіщо потрібна профспілка?»

DSC00320

Охорона праці

Під час проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань до складу комісії із розслідування обов’язково включається представник з питань охорони праці відповідної профспілкової організації, який представляє та захищає інтереси постраждалої особи.
За підсумками 2018 року в області спостерігається збільшення як загальної кількості потерпілих, так і особливо, майже в два рази, кількості загиблих на виробництві, відповідно на 4% та 88%. Внаслідок нещасних випадків, визнаних пов’язаними з виробництвом, травмовано 113 осіб, із них 15 працівників загинуло, тоді як в 2017 році – 109 осіб, в тому числі, 8 – із смертельним наслідком.

DSC00313
Тільки в 2018 році такі представники брали участь у 29 комісіях із спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві, тобто, з смертельними і тяжкими наслідками та групових, за результатами яких розроблені заходи щодо усунення причин їх настання.
В своїй законотворчій діяльності Федерація профспілок області в минулому році надавала свої пропозиції стосовно необґрунтованого скасування Урядом нормативно-правових актів з охорони праці, Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації, змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, Заходів з реалізації Меморандуму про співпрацю між ФПУ та Уповноваженим ВРУ з прав людини, заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, проекту Державного бюджету України на 2019 рік тощо.
Федерація профспілок області була активним учасником реалізації заходів обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, які направлені на профілактику виробничого травматизму та зниження його рівня.

DSC00376

Правова допомога

За даними окремих членських організацій, станом на 1 січня 2019 року кадровий потенціал членських організацій ФПО налічує 157 громадських інспекторів праці, із яких 129 громадських інспекторів в галузі охорони здоров’я, 20 – в галузі лісового господарства, 7 – в галузі агропромислового комплексу.
За 12 місяців поточного року спеціалісти Федерації профспілок області та її членських організацій провели 7009 консультацій з правових питань, складено 32 позови та інших процесуальних документів, забезпечено представництво 4 членів профспілки.
Інспекторів праці профспілок у 2018 року здійснено 97 перевірок, з них 32 — спільно з територіальним органом Держпраці.

DSC00385
Вході перевірок виявлено 185 порушень, зокрема у сфері оплати праці — 42, зміни істотних умов праці — 10, звільнення та переведення – 34 і т.д.
З метою поновлення трудових прав працівників профспілковими організаціями за вказаний період підготовлено та направлено 63 подання про усунення порушень законодавства про працю, з яких 60 — надіслано роботодавцям, а решта — органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів. Із загальної кількості виявлених порушень лише 68 було усунуто. За повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 32 посадові особи підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної — 1, дисциплінарної — 31.
Вході своєї діяльності та співпраці із членськими організаціями, актуальним завданням стало питання відстоювання інтересів працівників Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Житомирській області.

DSC00368
Фахівцями ФПО надано допомогу у складанні позовних заяв та підготовці відповідних документів, які є доказами неправомірних дій роботодавця.
На сьогодні частина позовів звільнених осіб задоволено і працівники поновлені на роботі, інші позови досі розглядаються у судових інстанціях.
Відповідно до законодавства, профспілки здійснюється контроль за станом заборгованості по заробітній платі в Житомирській області. Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01 листопада 2018 року по Житомирській області складає 7,14 млн. гривень, що є неприпустимим фактом в сьогоденні.
З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПО постійно проводяться семінари профспілкового активу в учбово-методичному центрі ФПО з питань трудового законодавства, а саме: організовано і проведено 223 семінари-навчань з питань застосування трудового законодавства, підготовлено для використання в роботі 84 методичних матеріали, надано через засоби масової інформації 25 роз’яснень законодавства.

DSC00357

Загальнонаціональний рівень

Запрошеним на п’яте засідання Ради ФПО був заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп`ятий. Аналізуючи загрози профспілковому руху в Україні та пропонуючи цілий ряд конкретних заходів і стратегій для їх подолання, Є. Драп`ятий підкреслив ті сильні сторони структурної побудови профспілок, які дозволяють нам з надією дивитися у майбутнє. По-перше, молодь до 35 років складає близько 34,5% членів профспілок в Україні. І це досить активна частка спілчан, яка не тільки вимагає змін, але й пропонує інновативні рішення старих проблем. Техінспекція праці, правові інспектори, профспілкове навчання та профспілкові засоби інформації – це вже напрацьовані і досить добре функціонуючі ділянки профспілкової роботи. Проте, без дієвих механізмів зміцнення, наявного «арсеналу» профспілок замало.

DSC00365

Серед зовнішніх загроз є і не такі очевидні, як, наприклад скорочення виробництва. Ослаблюють профспілки і самоусунення держави від соціальної функції, захисту, ціноутворення, і реформа децентралізації влади, і альтернативні (жовті) профспілки. Проте, внутрішні проблеми є не менш нагальними для профспілок. Окрім відсутності чи недостатності мотивації профспілкового членства, проблемою є і відсутність системи створення нових профспілкових організацій. До речі, ФПУ планує відкрити спеціальний Центр сприяння створенню нових профспілкових організацій та видає новий Профспілковий довідник із покроковою інструкцією з відкриття та організації роботи первинної профспілкової організації. Серед численних внутрішніх загроз профспілкового руху і незахищеність і залежність профспілкових лідерів від роботодавця; роздробленість, малочисельність окремих профспілок; поважний вік профспілкових кадрів та кадровий дефіцит працівників виконавчих апаратів профорганів.

DSC00380

Що ж пропонує Федерація профспілок України для посилення наших позицій?
вдосконалення організаційної побудови профспілок відповідно до сучасного ринку праці;

  •  внесення змін до статуту ФПУ щодо формування виборних органів Президії і Ради ФПУ з врахуванням чисельності і сплати членських внесків;
  • вдосконалити розподіл повноважень між профспілковими рівнями (ФПУ-галузь-територія-первинка);
  • об’єднання не чисельних профспілок в одну галузеву профспілку з метою консолідації потенціалу профспілкових фахівців, інших ресурсів, фінансових можливостей тощо;
  • утворення Центру сприяння створенню профспілкових організацій у нових секторах економіки, підприємствах всіх форм власності;
  • запровадження і поширення соціального профспілкового квитка;
  • поширення практики ефективного і цільового використання профспілкових коштів на:

- правовий захист працівників – 20%;
- навчання і підготовку профспілкових кадрів – 10 %;
- інформаційну роботу (ЗМІ) – 5%;
- фонд солідарних дій (страйки, акції) – 5%;
- забезпечення профспілкової діяльності виборних органів та інші витрати – 60%;

  • підготовка профспілкових лідерів до участі у виборчих процесах органів місцевого самоврядування.

DSC00390

Учасниками засідання Ради ФПО різних галузей були поставлені актуальні питання щодо сталості галузевого принципу, специфіки роботи у об’єднаних територіальних громадах, актуальності питань санаторно-курортного лікування для заохочення профспілкового членства і не тільки. Серед рекомендацій Федерації профспілок Житомирської області, зафіксованих у тексті прийнятої на Раді постанови, є також і вимоги:

• звернутися до представників ФПУ в парламенті з пропозиціями щодо внесення змін до законодавства стосовно:
- спрощення державної реєстрації профспілкових організацій;
- відновлення часткового фінансування з Фонду соціального страхування на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб, підтримку дитячих оздоровчих таборів.
• З метою підвищення результативності соціального діалогу на національному рівні, формування позитивного іміджу профспілок, популяризації профчленства та діяльності профспілкових організацій підвищити роль та ділову активність керівних органів ФПУ в організації та проведенні солідарних заходів вуличної демократії.

Архiв
<< < Вересень 2019 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Не
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30