1

 

10 квітня 2019 року відбулося ІV засідання Ради Миколаївської обласної ради профспілок. На засідання Ради були запрошені члени обласної ради профспілок та члени Ревізійної комісії. Засідання Ради відкрив голова облпрофради Юрій Толмачов.

 

В роботі Ради взяли участь: директор Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єльчієва, начальник відділення НСПП в Миколаївській області Оксана Євченко, начальник відділу статистики та прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості Любов Міняйлова, заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Миколаївській області Ганна Марченко.

 

5

 

Перед початком роботи Ради голова облпрофради Юрій Толмачов вручив Грамоти Федерації профспілок України та Подяки голови ФПУ переможцям Всеукраїнського огляду роботи профспілок на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей 2018 року. У номінації «Батьківська турбота»: Почесною грамотою ФПУ нагороджена голова обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Світлана Начинова, Подякою голови ФПУ - голова обласної організації профспілки працівників АПК Антон Яковлєв; у номінації «Дитинство на долонях»: Грамотою ФПУ нагороджений голова єдиної первинної організації профспілки металургів і гірників України промплощадки МГЗ Олександр Чередніченко, Подякою голови ФПУ голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Євгенія Заяць.

З доповіддю «Трудовий потенціал Миколаївської області: реалії та загрози. Завдання профспілок області та соціальних партнерів щодо мінімізації негативних тенденцій в трудовій сфері» виступив голова обласної ради профспілок Юрій Толмачов.

 

3

 

В своїй доповіді голова облпрофради зазначив, що збереження і розвиток трудового потенціалу є необхідною передумовою інноваційного розвитку та стратегічним завданням сталого розвитку країни. У зв’язку з тим, що на сьогодні держава не забезпечує повною мірою належні умови для підтримки, відновлення і розвитку трудового потенціалу, це питання гостро стоїть на порядку денному профспілок усіх рівнів.

Для ринку праці Миколаївської області характерні скорочення робочих місць внаслідок реорганізації підприємств, реформування тощо (має місце у сферах державного управління, охорони здоров’я, соціальній сфері, на підприємствах зв’язку, лісового господарства та ін.); потужний тіньовий сектор, практика укладання договорів цивільно-правового характеру замість трудових договорів; загрозлива за своїми масштабами трудова міграція та гострий брак кадрів на будівництві, у машинобудівній та суднобудівній галузях, в аграрній сфері, у сфері охорони здоров’я, у секторі обслуговування. Ситуація на ринку праці погіршується і демографічною кризою. Водночас, негативні тенденції на ринку праці пов’язані зі зменшенням населення працездатного віку, втратою освіченої молоді та кваліфікованих спеціалістів є негативними не лише для профспілок, а і для інших сторін соціального діалогу – роботодавців та держави.

 

2

 

Голова облпрофради Юрій Толмачов підкреслив, що для збереження і розвитку трудового потенціалу необхідні: цілеспрямована комплексна політика держави, спрямована на подолання кризових явищ в економіці, створення сприятливих умов для роботи та розвитку підприємств та стримування демографічної кризи, а також об’єднання та координація зусиль усіх сторін соціального діалогу (на що спрямовані угоди про співпрацю у сфері трудових відносин).

В обговоренні доповіді взяли участь голови обласних організацій: профспілки працівників соціальної сфери Ольга Василюк, профспілки працівників зв’язку дирекції ПАТ «Укрпошта» Олександр Потьомкін; а також соціальні партнери: директор Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єльчієва, начальник відділення НСПП в Миколаївській області Оксана Євченко, заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Миколаївській області Ганна Марченко та ін.

 

6

 

Розглянувши та обговоривши питання порядку денного, обласна рада профспілок прийняла відповідні рішення. Першочерговим завданням профспілкових організацій усіх рівнів вирішено вважати здійснення заходів, спрямованих на збереження і розвиток трудового потенціалу, продовження співпраці з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, іншими соціальними партнерами у питаннях покращення ситуації на ринку праці Миколаївської області, збереження та розвитку трудового потенціалу. Облпрофраді, обласним галузевим організаціям профспілок необхідно максимально використовувати можливості соціального діалогу, передусім – угод про співпрацю у сфері трудових відносин.

На засіданні Ради було затверджено показники виконання бюджету за 2018 рік та бюджет Миколаївської облпрофради на 2019 рік.

7

 

 4


Відділ з організаційних питань

Миколаївської обласної ради профспілок