P1670675

 

10 червня 2019 року відбулось засідання Президії  Федерації профспілок Вінницької області з порядком денним: «Про стан атестації робочих місць та роботу членських організацій по забезпеченню належних умов праці спілчан».

Відкрив та вів засідання Президії ФПО – Голова ФПО Микола Колесник

Вступному слові Голова Федерації профспілок області зазначив, що на сьогодні існує ряд видів господарської діяльності, професій, де працівники зазнають негативного впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників на організм. Тому чинним законодавством для таких умов праці передбачаються пільги й компенсації, що дають змогу зберігати здоров’я і продовжувати професійну діяльність. Серед цих пільг – скорочена тривалість робочого часу, додаткові відпустки, пільгові пенсії, підвищена заробітна плата та інші компенсації визначені чинним законодавством.

Згідно із Законом «Про охорону праці» з 1992р. профспілки передали державі наглядові функції в галузі охорони праці, одночасно скоротивши чисельність технічних інспекторів праці. Однак це зовсім не означає, що профспілки відійшли від вирішення даних проблем. Як і раніше, всі найважливіші питання організації здорових і безпечних умов праці, забезпечення прав і соціальних гарантій працівників вирішуються за безпосередньою участю профспілок. Ці повноваження закріплені в Законі «Про охорону праці» та в Законі «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» .

Досвід міжнародного профспілкового руху свідчить про те, що питання умов праці поряд із заробітною платою та зайнятістю є одним із головних напрямком діяльності профспілок майже в усіх країнах світу.

Адже від того, як буде облаштоване робоче місце, якою мірою воно відповідає вимогам безпеки, санітарії, гігієни, залежить не тільки здоров’я, а часом і життя працівника. Від цього безпосередньо залежить продуктивність праці та якість продукції.

На сьогодні головним завданням профспілок у галузі охорони праці є захист прав і законних інтересів працівників від можливого свавілля власника або державних структур.

З інформацією виступив  Вадим Шевчук – головний правовий інспектор праці Апарату ФПО, який звернув увагу присутніх на важливість проведення атестації робочих місць за умовами праці, що це є комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності. Тому в разі перевищення норм шкідливих факторів працівники повинні отримувати пільги за перебування в цих умовах.

 

P1670672

 

Атестація проводиться на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

Статтею 13 ЗУ «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів та організувати, зокрема, проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством. За їх підсумками вжити заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Матеріали атестації робочих місць за умовами праці є документами суворої звітності і повинні зберігатися на підприємстві протягом 50 років. Звернуто увагу, що сьогодні існує проблема, коли навіть діючі підприємства не зберегли матеріали атестацій робочих місць за умовами праці і це створює проблему для працівників яким підтверджено право на пільгову пенсію за Списками № 1 і № 2. Тому, в разі виникнення такої ситуації працівники можуть звертатися до суду з метою захисту свої прав.

На виробництвах Вінницької області понад 39 тисяч працівників працюють у несприятливих умовах праці, а атестація робочих місць проведена тільки для 36 тисяч, що становить 90 відсотків від несприятливих умов праці.

Загальний стан охорони праці та промислової безпеки визначається, в першу чергу, станом виробничого травматизму.

Так, за минулий рік в області трапилося 216 нещасних випадків травмування, в тому числі 9 смертельних, проти 173 і 14 за відповідний період 2017 року. Кількість нещасних випадків, які трапилися за 5 місяців п. р. 79 нещасних випадків травмування, в тому числі 7 смертельних.

Вадим Шевчук звернув увагу присутніх на роботу членських організацій Федерації профспілок області по забезпеченню належних умов праці спілчан.

 

   P1670674

 

 В обговоренні взяли участь:

Ганна Макаренко  - завідувач сектору з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Вінницькій області.

Іван Івацко - голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства.

Степан Нешик - голова обласної організації профспілки працівників АПК.

Володимир Ковальчук - голова єдиної профспілкової організації ТОВ «Вінницький агрегатний завод»

Ліна Воронюк -  голова первинної профспілкової організації ПрАТ «Могилів – Подільський машзавод»

Ксенія Паращук - головний спеціаліст з питань соціального захисту та охорони праці обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я

Алла Рафал - голова обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення.

 Всі виступаючі відзначили, що сьогодні слід  підвищити ефективність громадського контролю за охороною праці в цілому,  і зокрема, відповідальність профспілкових активістів за станом  атестації  робочих  місць.

 Президія ФПО ухвалила відповідну Постанову з питання порядку денного.

 

Федерація профспілок Вінницької області