А1

 

Профспілковий рух у галузі зв’язку стикається з новими загрозами і викликами у соціально-економічній та трудовій сферах, спричиненими діями керівників деяких підприємств. Ситуація ускладнюється внутріспілковими проблемами щодо власної спроможності до ефективних дій у сучасних умовах. Про це говорили 22 жовтня учасники пленуму ЦК Профспілки працівників зв’язку, у роботі якого взяв участь та виступив заступник Голови ФПУ Євген Драпятий..   

У доповіді голови Профспілки Миколи Стародуба, виступах представників профорганізацій, трудових колективів наводилися конкретні приклади того, як складно сьогодні профспілковим активістам відстоювати права та забезпечувати справедливе вирішення трудових спорів. На деяких підприємствах галузі роботодавці напряму та зухвало переслідують представників інтересів працівників. Так на одному з підприємств, щоб «вплинути на волю та бажання добиватися правди», одному з активістів дали 21 догану на день!     

Учасники пленуму наголошували: в умовах змін в соціально-економічній політиці країни та перезавантаження влади виклики і загрози профспілкового руху ще більш загострилися. Сьогодні новообрана влада декларує та проводить реформи задля розбудови правової, високорозвиненої, цивілізованої України з високим рівнем життя, культури та демократії.

Натомість, на прикладі ухвалення парламентом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»  спостерігається стійка тенденція нехтування владою проведення соціального діалогу, ігнорування профспілкової позиції, і врешті-решт обмеження дії законодавства про працю на державних службовців.

Інший яскравий приклад, який збурив все профспілкове середовище стосується запланованих владою змін до існуючого трудового законодавства, яке планують переписати, задовольняючи забаганки бізнес структур, а людину праці позбавити майже всіх гарантій, передбачених нині діючим законодавством про працю.

З презентацією позиції Федерації профспілок України з цього питання виступив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. Він зазначив, що Федерація профспілок України на п’ятому засіданні Ради визнала, що профспілковий рух в Україні стикається з новими загрозами і викликами у соціально-економічній та політичній сферах. Це актуальне питання було розглянуто та обговорене  також на засіданні Президії Федерації профспілок України 3 жовтня. Була прийнята постанова «Про ситуацію з проектом Трудового кодексу України»  з відповідною вимогою - Заявою до законодавців про забезпечення ними процесу розробки нової редакції Трудового кодексу шляхом широкого обговорення з профспілками, роботодавцями, експертним середовищем, громадянським суспільством з урахуванням міжнародних стандартів та провідної європейської практики.

У доповіді та виступах підкреслювалось: відсутність соціального діалогу, ігнорування владою справедливих вимог профспілкових органів щодо підвищення добробуту людей праці та  впровадження  сучасних соціальних стандартів негативно позначається на мотивації профспілкового членства і послаблює профспілковий рух. Наголошувалось, що Профспілка працівників зв’язку України та її організаційні ланки перебувають під постійним тиском негативних процесів, які відбуваються в економіці, соціальній, гуманітарній та трудових сферах  як в державі, так і на окремих галузевих підприємствах.

Розмір оплати праці працівників підприємств, як правило, нижче показника середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності, внаслідок чого підприємства втрачають трудовий потенціал, особливо з числа молоді,  а також відбувається трудова міграція працівників до інших країн. Кількість працівників на підприємствах галузі у 2018 році зменшилася на 5034 особи (2018 – 90984; 2017 – 96018), що в свою чергу призвело і до падіння профспілкового членства на 5628 членів Профспілки (2018 – 78820; 2017 – 84448).

Було вирішено: з метою виконання статутних завдань вищими за підпорядкуванням органами Профспілки та раціонального витрачання профспілкових коштів на всіх рівнях, які мають спрямовуватись насамперед на захист трудових і економічних прав членів Профспілки, на захист на гідну оплату праці, соціальних стандартів і гарантій, особливої уваги потребує і вдосконалення нашої організаційної побудови. При цьому сучасний ринок праці та структурні зміни на галузевих підприємствах зобов’язують Профспілку модернізувати свою організаційну структуру, запроваджувати інститут профспілкових представників. 

 

Прес-центр ФПУ

 

А2

 

а3

 

А4

 

А6

 

А5