logo

 

 

Ратифікувавши Конвенції Міжнародної організації праці № 117 про основні цілі та норми соціальної політики та № 131 про встановлення мінімальної заробітної плати, підписавши Програму Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років, влада України підтвердила свою готовність до забезпечення гідної праці та достатнього рівня життя населенню України з метою досягнення заможного європейського майбутнього.
На жаль, як і в минулі роки, у проекті Державного бюджету України на 2020 рік Уряд знову порушує конституційні права людини на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї. Темпи зростання основних державних соціальних стандартів та гарантій, закладені Урядом України в проекті, не відповідають вимогам національного законодавства, міжнародним зобов’язанням України, домовленостям Сторін соціального діалогу в Генеральній угоді на 2019-2021 роки.

Занижено посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС, без достатньої державної підтримки залишаються підприємства і працівники низки галузей, що не дозволить погасити існуючу заборгованість з виплати заробітної плати працівникам через недостатність обігових коштів і провокуватиме її зростання.

Київська міська рада профспілок наполягає на врахуванні при доопрацюванні проекту Держбюджету–2020 профспілкових пропозицій, насамперед, щодо встановлення з 1 січня 2020 року:

- розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого у відповідності до національного законодавства та міжнародних зобов’язань України, зокрема Конвенції МОП № 117 (з урахуванням витрат на придбання або оренду житла, медичне обслуговування, освіту та прогнозного індексу споживчих цін), на рівні не менше 5640 грн;
- мінімальної заробітної плати у розмірі не менше 7276 грн;
- посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС з відповідним зростанням фонду оплати праці.

Профспілки столичного регіону закликають владу забезпечити виконання взятих на себе зобов’язань та не допустити подальшого поглиблення бідності в Україні через закріплення у Державному бюджеті України на 2020 рік занижених соціальних стандартів та гарантій, а також обмеження видатків галузям, які визначені пріоритетними та які є надважливими для економіки України (освіта, охорона здоров’я, вугільна промисловість тощо). Адже головний обов’язок влади – забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на достатній рівень життя на основі соціальної справедливості та розбудови економіки країни.

 

 

Схвалено Президією Київської міськпрофради 22.10.2019