IMAG0402

 

 

31 жовтня ц.р. на засіданні Чернівецької обласної тристоронньої соціально-економічної ради внесено низку доповнень до Територіальної угоди про регулювання основних принципів та норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин у Чернівецькій області на 2019-2020 роки.

Зміни до тексту Угоди ініційовано Чернівецькою облпрофрадою на підставі положень Генеральної Угоди на 2019—2021 роки, а також з урахуванням відповідних рекомендацій Міністерства соціальної політики України щодо змісту територіальних угод і колективних договорів.

Квінтесенцією пропозицій профспілкової Сторони, одностайно підтриманими усіма членами тристоронньої соціально-економічної ради, є посилення уваги до захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів працюючих.

Передбачено, зокрема, вжиття владою, роботодавцями та профспілками спільних заходів для забезпечення зростання середньої зарплати в області на 25% щорічно, встановлення на підприємствах, в установах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифної ставки робітника І розряду в розмірі, визначеному відповідною галузевою угодою, а де не укладені галузеві угоди, - не нижче 110% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного Законом.

Актуальною, за словами голови облпрофради Володимира Шкварковського, є узгоджена позиція щодо збереження рівня оплати праці як мінімальних гарантій під час проведення реформ у бюджетній сфері, в т.ч. пов’язаних із зміною статусу закладів, установ, організацій, порядку їх фінансування та умов оплати праці їх працівників, а також щодо встановлення при підготовці проектів чи внесення змін до обласного бюджету, бюджетів міст обласного підпорядкування, об’єднаних територіальних громад працівникам бюджетної сфери розміру мінімальної заробітної плати, посадових окладів (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, доплат і надбавок не нижче встановлених законодавством та Генеральною, галузевими та Територіальною угодами.

Намічено, як підкреслив голова облпрофради, для забезпечення виходу на рівень середніх зарплат в Україні запровадити виплати надбавок, доплат працівникам бюджетних галузей у розмірі 25-30%                         (т.зв.Буковинський бонус).

Особливо важливо, що у подальшому не допускатимуться без проведення попередніх переговорів (консультацій) із сторонами соціального діалогу як перегляд у бік зменшення розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, так і опрацювання проектів місцевих бюджетів у частині фінансового забезпечення працівників бюджетної сфери соціальними гарантіями, визначеними законами та іншими нормативно-правовими актами.

Зміни, внесені до Територіальної угоди, стосуються також питань охорони праці, оздоровлення працюючих та їх дітей, передбачення видатків на відрахування профспілковим комітетам підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, встановлених колективними договорами, але не менше ніж зазначено у статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” тощо.

 

IMAG0411

 

 

Михайло Лєньков,

завідувач відділом з питань

захисту соціально-економічних

та духовних інтересів працюючих

Чернівецької облпрофради