20

 

 

Оздоровчі заклади Запорiзькоi областi прийняли на вiдпочинок у другу змiну більше 11 тис. дiтей та підлітків не тiльки зi своєi областi, а iз iнших регiонiв України. Розумiючи важливiсть проведення безпечного вiдпочинку й оздоровлення дiтей та пiдлiткiв, Запорiзькою обласною радою профспiлок приймаються вiдповiднi заходи з контролю за перебiгом оздоровчої кампанiї, як-то щоденний монiторинг стану справ у таборах, виїзди технiчних iнспекторiв працi профспiлок, спецiалiстiв облпрофради, керiвникiв профспiлкових органiзацiй, якi ознайомлюються зi станом справ оздоровлення дiтей.

Значна увага приділяється оздоровленню дiтей iз соцiально незахищених сiмей, талановитих дiтей, переможцiв олiмпiад, спортивних змагань та iнших заходiв. Кожен оздоровчий заклад прийняв на вiдпочинок вищезазначенi категорiї дiтей.

У таборах "Чайка" (директор Анна Дрьомiна), "Одисей" (директор Юрiй Кодря) i "Смена" (директор Юрiй Бiлокуров), "Гвоздика" (директор Наталя Василенко) вiдпочивають дiти за путьовками, придбаними обласним вiддiленням Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi за повну вартiсть. У цих таборах вiдпочивають дiти м.Запорiжжя, м.Мелiтополя, м.Енергодар, Opiхiвського, Михайлiвського, Якимiвського районiв.

На оперативних нарадах голова облпрофради Вiктор Сластьон постiйно наголошує на питаннях щодо ходу озоровчої кампанії 2013 i тримає пiд контролем всi важливi питання стосовно оздоровлення дiтей, особливо наголошуючи на безпечному та якiсному оздоровленнi дiтей, охоронi iх життя та здоров'я.

Хiд оздоровчої кампанiї 2013 року висвiтлюється на шпальтах районних, мiських та обласних газет, радio, телебаченні.

Наразi, у другу оздоровчу змiну в таборах тільки Якимiвського району Азовського узбережжя, якими опiкуються профспiлки, вiдпочиває бiля 5000 дiтей та пiдлiткiв.

Враховуючи постiйне пiклування та контроль за оздоровленням дiтей з боку органiв влади, роботодавцiв, Фонду соцiального страхування, обласної ради профспiлок, кiлькiсть оздоровлених дiтей у поточному роцi, порiвняно з минулим, збiльшено, що вiдображає позитивну динамiку оздоровчої роботи з дiтьми.

 

 

                                 Анатолiй Черепєхiн

               зав.вiддiлом Запорiзької облпрофради

 

IMG 75901

 

IMG 84751

 

IMG 88431