fpu   flag

 

 

Питання мотивації профспілкового членства було і є основним у діяльності Федерації профспілок Рівненської області. Роботі із залучення до лав Федерації нових членських організацій, посиленню співпраці з профспілковими осередками, які не входять у ФПО, а отже і поглибленню ролі соціального діалогу на Рівненщині, був даний новий імпульс з приходом до керівництва регіональним профоб’єднанням Миколи Шершуна. Саме з його ініціативи відбулись перемовини з цілим рядом профспілкових осередків та їх керівниками для консолідації зусиль у ході підготовки до підписання чотирьохсторонньої регіональної Угоди.

Предметно це питання обговорювали і на президії ФПО, на якій прийняли відповідну постанову. У ній, зокрема, сказано, що основним завданням ФПО, її членських організацій залишається посилення впливу профспілок на покращення рівня життя громадян, захист трудових, соціально-економічних прав і гарантій працівників, підвищення ролі профспілок у суспільно-політичному житті області.

Однак, часто процеси, що відбуваються у профспілковому русі області, супроводжуються такими негативними тенденціями, як послаблення єдності, зниження мотивації до профчленства, загострення проблем фінансового забезпечення діяльності організацій.

           Аналіз статистичних даних членських організацій ФПО свідчить про тенденцію до зменшення профспілкового членства. Підтвердженням цього є той факт, що чисельність профспілок області за 2012 рік скоротилася на 9591 особу. Скорочення профспілкового членства торкнулося більшості обласних галузевих профспілкових організацій.

           Найбільше зменшення зафіксовано у галузевих профспілкових організаціях працівників агропромислового комплексуна 3540 осіб, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на - 1997, освіти і науки на - 1436.

          Поряд з загальним зменшенням чисельності членів профспілок скорочується кількість первинних профспілкових організацій. Так, у порівнянні з 2011 роком їх стало менше на 104.

До об’єктивних причин зменшення чисельності членів профспілок можна віднести: спад виробництва, процеси приватизації, реорганізація та ліквідація підприємств та організацій, скорочення штатної чисельності працівників, перехід працюючих у приватні структури тощо.

Суб’єктивні причини переважно пов’язані з мотивацією профспілкового членства, а саме розчаруванням спілчан у можливостях профспілкових структур відстоювати право на працю, справедливу і своєчасну її оплату. Як наслідок зберігається вихід з профспілок за власним бажанням. Окремі обласні організації, профкоми проявляють пасивність щодо залучення нових працівників до вступу у члени профспілки.

За даними районних і міських управлінь праці не на всіх підприємствах, де укладені колективні договори, є профспілкова організація. Таких підприємств у галузі АПК - 72; державних установах - 72; будівництва та промисловості будівельних матеріалів - 26; культури - 17; охорони здоров’я - 16; торгівлі - 10; і т.д., невизначених приватних підприємств - 317.

З метою збереження й розвитку профспілкового руху в області, його консолідації, організаційного, кадрового зміцнення профспілок, посилення мотивації до профспілкового членства президія своєю постановою визначила найголовніші пріоритети у цій великій роботі та взяла на себе зобовязання впроваджувати нові форми і методи мотивації профспілкового членства, забезпечуючи високий рівень виконавської дисципліни та ефективної діяльності виборних профспілкових органів, працювати над створенням позитивного іміджу профспілок та виборних органів, проявляти солідарну підтримку у захисті прав та інтересів працівників, забезпечувати широку гласність у роботі по збереженню цілісності та організаційної єдності профспілок області.

Конкретні завдання поставлені і перед усіма членськими організаціями профспілок області на виконання Постанови президії ФПО. Вже у найближчі тижні розпочнуться дні Федерації профспілок області у районах і містах, зустрічі з профспілковим активом. У їх ході надаватиметься практична і методична допомога усім членським організаціям ФПО з підготовки та проведення колдоговірної кампанії та з укладення на місцях територіальних трьохсторонніх угод на новий період.

 

 

Ніна СКОРИК,

головний спеціаліст ФПО

з соціально- економічних питань