2013 185 009

 

Актуальні питання підвищення ролі Профспілки та її організацій в обстоюванні трудових прав та соціально-економічних інтересів спілчан у процесі реформування системи охорони здоров’я обговорили учасники Пленуму ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України, що відбувся 10 жовтня у Будинку профспілок. У заході взяли участь та виступили Міністр охорони здоров’я України Раіса Богатирьова, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.

У доповіді голови Профспілки Вікторії Коваль, виступах учасників засідання наголошувалось: галузева Профспілка відповідно до Основних напрямів діяльності, ухвалених VI з’їздом на 2011-2015 роки, цілеспрямовано працює над підвищенням ролі і значення Профспілки та її організацій в умовах системних змін, які відбуваються в галузі охорони здоров’я. В процесі соціально-економічних трансформацій, які супроводжуються викликами правового та соціального характеру, Профспілка здійснює пошук нових форм і методів роботи, удосконалює шляхи конструктивної співпраці та соціального діалогу з органами влади та роботодавцями, забезпечує своєчасний та ефективний соціально-економічний захист спілчан. Під постійною увагою в умовах реформування перебувають питання належного фінансового забезпечення галузі, її кадрового потенціалу, підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці, дотримання і виконання конституційних прав та гарантій працівників.

Учасники засідання також підкреслювали, що консолідовані дії Профспілки та соціальних партнерів дозволили досягти певних позитивних результатів. Зокрема, забезпечити право медичних працівників новоутворених установ та територіальних органів Держсанепідслужби України на пільгову пенсію за вислугу років, додаткову відпустку, скорочений робочий час та підвищену оплату праці при роботі у шкідливих умовах. Серед здобутків також збереження права на кваліфікаційну категорію та професійну підготовку, виплату надбавки за тривалість безперервної роботи лікарям та фахівцям, які перейшли на посади медичних працівників з сімейної медицини в новостворені центри медико-санітарної допомоги, законодавче закріплення соціальних прав і гарантій працівників системи екстреної медичної допомоги, запровадження додаткових надбавок та збереження існуючих умов оплати праці.

Заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк у своєму виступі на засіданні наголосив на тому, що перед галузевою Профспілкою, як і перед ФПУ в цілому стоять важливі завдання по підвищенню престижності праці, зокрема працівників охорони здоров’я, забезпеченню своєчасного фінансування галузі, запровадженню нового розміру базового тарифу Єдиної тарифної сітці, а також громадського контролю виплати заборгованості із заробітної плати. У цьому плані, підкреслив він, якщо ми хочемо реального вирішення проблеми, треба відкрито і конкретно її визначати.

Дуже важливо, зазначалось на засіданні, що, завдяки солідарним діям профспілок працівників бюджетної сфери при сприянні ФПУ вдалося не допустити з 1 січня 2013 року збільшення грошового розриву між розміром посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою. Водночас рівень соціальних гарантій та оплати праці працівників охорони здоров’я залишається недостатнім. Другий рік поспіль обмежуються права медпрацівників, визначені пунктами «ж» та «ї» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Порівняно з законодавчо гарантованим рівнем, середня заробітна плата працівників охорони здоров’я продовжує посідати передостанні позиції, відстаючи у 1,6 раза від рівня заробітної плати працівників промисловості (3817 грн.) У серпні п.р. цей показник склав 2433 грн. і у порівняні з аналогічним періодом минулого року (2274 грн.) підвищення дорівнювало 159 грн. або 7 відсотків.

Загострюються також проблеми щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, що фінансуються із місцевих бюджетів. Незабезпеченість ФОП у IV кварталі 2013 року складає понад 2,3 млрд. гривень. Обмеженість фінансування на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію змішує працівників галузі проходити курси за власні кошти.        Ускладнюється реалізація постанов КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 №199, «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 №174, спрямованих на поліпшення соціального захисту працівників екстреної медичної допомоги і фтизіатричної служби та постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 у частині забезпечення виплат допомоги на оздоровлення медичним працівникам.

Для забезпечення підвищення ролі Профспілки та її організацій всіх рівнів у обстоюванні трудових прав та соціально-економічних інтересів спілчан у процесі реформування системи охорони здоров’я ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України постановив звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо стану фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я у 2013 році та необхідності внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та перспектив формування Держбюджету на 2014 рік, зокрема щодо встановлення тарифу I розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, поширення дії постанови КМУ №209 від 05.03.2012 року щодо поширення умов оплати праці на працівників реформованої первинної ланки в непілотних регіонах.

Було також вирішено доручити головам Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки активізувати координацію діяльності територіальних профспілкових організацій у відстоювання трудових, соціально-економічних прав працівників галузі, посилити правову роботу та забезпечити на місцях дієвий громадський контроль за дотриманням трудових прав та соціально-економічних гарантій працівників в умовах реформування галузі та оперативно реагувати на факти їх порушення, взяти під особистий контроль питання своєчасної оплати праці працівників у повному обсязі, остаточного погашення заборгованості по заробітній платі вивільненим працівникам у зв’язку з ліквідацією установ Держсанепідслужби України.

 

Фоторепортаж

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

 

2013 185 011

 

 

2013 185 022