DSC05026

 

Напередодні Всесвітнього дня дій за гідну   працю 4 жовтня п.р. на засіданні Ради Федерації профспілок Черкаської області обговорено питання «Про дії профспілок області щодо громадського контролю за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, організаціях, установах області».

В роботі Ради взяли участь заступник Голови ФПУ Драп’ятий Є.М., заступник керівника управління захисту трудових прав ФПУ Гриценко М.М., члени Ради, ревізійної та статутної комісій, голови первинних профспілкових організацій, соціальні партнери, представники молодіжної комісії ФПО.

Голова ФПО П.В.Шевченко в доповіді поінформував учасників Ради про проведену правову роботу щодо дій профспілок області по громадському контролю за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, організаціях, установах області. Членам профспілок надається правова допомога та допомога з питань охорони праці, представлення їх інтересів у судах, вдосконалюється співпраця з органами державного нагляду і контролю. Зокрема, представниками профспілок надано консультацій з правових питань 3691 особі, складено позовних заяв – 12, винесено судових рішень на користь працівників – 8.

Шевченко П.В. відзначив, що однією з причин недоліків при здійсненні громадського контролю є недосконала система навчання профактиву, насамперед, голів первинних профспілкових організацій, основам трудового законодавства, в тому числі з питань охорони праці.

У своїх виступах ГАРКАВА Варвара Василівна - голова Уманської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу, БЕРЕСТОВИЙ Іван Федорович - заввідділом соціального захисту та охорони праці обкому профспілки працівників освіти та науки України, КОЧУБЕЙ Валентина Григорівна- голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я, СЕРДЮК Максим Анатолійович – голова первинної профспілкової організації, заступник начальника управління дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків доповіли про дії галузевих профоб’єднань щодо правозахисної роботи та надали пропозиції до рішення Ради.

Пропозиції направлені на ліквідацію порушень прав працівників на своєчасну виплату заробітної плати, заборгованої зарплати, виконання колдоговорів щодо проведення своєчасної атестації робочих місць за умовами праці, участі роботодавців у фінансуванні заходів з навчання голів первинних профспілкових організацій та громадських інспекторів з охорони праці.

Прийнятою постановою Ради поставлено завдання на підвищення ефективності громадського контролю з боку виборних профспілкових органів всіх рівнів за дотриманням органами влади, роботодавцями норм законодавства у соціально-трудовій сфері.

Посиленого контролю виборних профспілкових органів всіх рівнів вимагають питання за:

  • дотриманням роботодавцями норм законодавства в частині своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати. У випадках затримки заробітної плати, нелегального використання праці, «тіньової» виплати зарплати оперативно інформувати органи влади, вищестоящі профспілки та вживати заходів щодо усунення таких порушень;
  • необґрунтованим закриттям малокомплектних шкіл та забезпеченням норм трудового законодавства в процесі оптимізації;
  • проведенням роботодавцями своєчасної атестації робочих місць за умовами праці із дотриманням норм відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 1.08.1992 р. № 442;
  • недопущенням прийняття роботодавцями нормативних актів без дотримання процедури погодження або врахування думки виборного органу профспілкової організації;
  • внесенням до колективних договорів та угод обласного, районного, міського рівнів норм, що погіршують становище працівників порівняно з Генеральною та галузевою угодами;
  • виділенням коштів роботодавцем на повне фінансування комплексних заходів з охорони праці, відновлення (створення) закладів медицини праці на підприємстві, атестації робочих місць за умовами праці та усунення дії шкідливих факторів на робочих місцях.

 

У своїх виступах представники ФПУ Драп’ятий Є.М. та Гриценко М.М. охарактеризували діяльність ФПУ щодо підвищення рівня громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства в державі, проінформували про позицію щодо прийняття нової редакції Трудового кодексу, відповіли на запитання членів Ради ФПО з актуальних питань профспілкової діяльності.

Окремим питанням обговорювалися заходи щодо відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.

Заступник голови ФПУ Драп’ятий Є.М. детально проінформував профспілкову аудиторію з цього питання та заходи, приурочені ювілею, які заплановано провести ФПУ на батьківщині Кобзаря.

За значний особистий внесок у захист трудових прав, гарантій членів профспілок заступник Голови ФПУ Драп’ятий Є.М. вручив нагрудний знак ФПУ «Профспілкова звитяга» головам первинних профспілкових організацій Черкаського комерційного технікуму Гущиній Аллі Василівні та головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Шишлюку Олексію Степановичу.

 

Черкаська облрада профспілок

 

DSC05032

 

DSC05028

 

 

DSC05052