85741322

 

29-30 листопада 2016 року відбулася зустріч з визначення пріоритетів нової Рамкової програми з розвитку між Організацією Об’єднаних Націй та Урядом України (УНДАФ) на 2018-2022 рр. за участі представників Уряду, Парламенту, неурядових та громадських організацій, науковців, соціальних партнерів, експертів Системи агенцій та інституцій ООН.

Зі вступним словом виступили Перший віце-прем’єр-міністр України -Міністр економічного розвитку та торгівлі України – Степан Кубів та Координатор системи ООН, Координатор з гуманітарних питань, Представник Програми розвитку ООН – Ніл Вокер.

Метою заходу було визначено досягнення згоди щодо ключових пріоритетних напрямів співпраці ООН та Уряду України відповідно до національних пріоритетів, Порядку денного розвитку на період після 2015 року та Цілей сталого розвитку (2015-2030 роки) і порівняльних переваг системи ООН, які мають позитивно вплинути на життя людей.

 

Степан Кубів презентував зміни, які відбулися в країні за останній час та спрямовані на покращення якості життя громадян України.

Під час пленарного обговорення були визначені виклики та загрози, які на даний момент існують в Україні, зокрема конфлікт на Сході, та запропоновані конкретні напрями дій з питань:

-         забезпечення гендерної рівності;

-         охорони здоров’я;

-         працевлаштування молоді;

-         вирішення проблем тимчасово переміщених осіб;

-         охорони навколишнього середовища тощо.

 

Довідково: Рамкова програма з розвитку між ООН та Україною (УНДАФ) на 2018-2022 роки була підготовлена у тісній співпраці між Урядом та системою агенцій ООН в Україні, як стратегічний документ. Відповідно до цієї програми були проведені регіональні консультації з обговорення Цілей сталого розвитку, за результатами яких виокремлено основні пріоритети розвитку як на національному рівні, так і на рівні областей:

  1. 1.Ціль № 16 – сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
  2. 2.Ціль № 8 – сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
  3. 3.Ціль № 3 – забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.
  4. 4.Ціль № 11 - забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів;
  5. 5.Ціль № 9 – створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

 

Експертами ООН було запропоновано чотири пріоритети для обговорення в робочих групах та визначення очікуваних результатів і індикаторів для кожного з напрямків УНДАФ:

  1. 1.Стійке економічне зростання та зайнятість.
  2. 2.Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг та соціального захисту.
  3. 3.Демократичне врядування, верховенство права і участь громадян.
  4. 4.Безпека людини, соціальна згуртованість і відновлення на Сході України.

Відповідно до напряму «Стійке економічне зростання та зайнятість» учасниками було визначено три очікуваних результати:

-         до 2022 року національні інституції створюють сприятливе середовище для сталого ведення бізнесу на основі інновацій, технологій, інвестицій, що сприяють зайнятості та призводять до більшої конкурентоздатності економіки, включно із розвитком сільських територій;

-         до 2022 року усі жінки та чоловіки (особливо молодь) в рівній мірі мають доступ до інклюзивного ринку праці, повної та продуктивної зайнятості та гідної праці;

-         національні інституції, бізнес і громади приймають та впроваджують політики та законодавство для досягнення сталого управління і використання природних ресурсів, збереження екосистем, адаптації до змін клімату.

Також, за наполяганням представників Федерації профспілок України, профспілки було включено до переліку партнерів для досягнення цілей зазначеного напряму.

Відповідно до напряму «Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг та соціального захисту» учасниками було визначено три очікуваних результати:

-         забезпечення в рівній мірі доступу до якісних, гендерно-чутливих інтегрованих послуг з охорони здоров’я, орієнтованих на інтереси пацієнта;

-         рівний доступ до якісної та сучасної освіти;

-         громадяни України (з акцентом на вразливі верстви населення) мають максимальний доступ до інтегрованих адресних, соціальних послуг і соціального захисту.

Відповідно до напряму «Демократичне врядування, верховенство права і участь громадян» учасниками було визначено два очікуваних результати:

-         люди в Україні, включаючи вразливі групи, реалізовують право людини, гендерну рівність, мають недискримінаційний доступ до якісних публічних послуг та верховенства права, а також залучені до процесу прийняття рішень;

-         Урядові інституції на всіх рівнях функціонують ефективно і раціонально для впровадження принципів і практик на основі підзвітності, інклюзивності, прав людини та гендерної рівності.

Відповідно до напряму «Безпека людини, соціальна згуртованість і відновлення на Сході України» учасниками було визначено два очікуваних результати:

-         громади, включаючи тимчасово переміщених осіб та найбільш вразливі групи населення підвищили свою спроможність відновлення після наслідків конфлікту;

-         зміцнено відчуття єдності та згуртованості на основі спільних цінностей, дотримання прав людини та нульової толерантності до насильства.

Дані напрацювання будуть включені до стратегії впровадження УНДАФ. Наступним кроком, який був визначений організаторами заходу, стане підготовка Офісом Координатора системи ООН тексту та матриці УНДАФ з урахуванням коментарів партнерів, а також направлення проекту УНДАФ Міністерству економічного розвитку та торгівлі України. Завершення розробки УНДАФ планується на початок 2017 року. Очікуваний початок впровадження та імплементації УНДАФ планується на січень 2018 року.

 

Департамент захисту соціально-економічних прав