ПТУ-e1321030826746

Урядом на минулому засіданні розглянуто постанову КМУ «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».

Зміни запропонувало внести Міністерство освіти і науки України. Зокрема, передбачається, що підприємства, установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Переліки підприємств, що надають учням, слухачам робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики, формуються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням пропозицій підприємств — замовників підготовки кваліфікованих робітників, організацій роботодавців, місцевих органів виконавчої влади.

Профспілки в основному погодилися із запропонованими змінами, - сказав у своєму коментарі перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, в. о. першого заступника Голови ФПУ Г.В.Осовий

На засіданні Уряду він виступив з цього питання та привернув увагу присутніх до того, що міністерством пропонувалося внести наступну пропозицію: - п’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання або виробничої практики, учням професійно-технічних навчальних закладів, можна перераховувати на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, а саме укріплення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи тощо.

Г.В.Осовий виступив із запереченням щодо такої поправки через те, що заробітна плата є власністю громадянина, вона захищена законодавчо і ніхто не може її відчужувати у суб’єкта без його згоди, крім випадків, визначених законом. Аргументація представника профспілок полягала у тому, що така поправка вступає у протиріччя з Конвенцією МОП № 95, ратифікованої Україною, про захист заробітної плати, законом України про оплату праці, а також може позбавити права громадянина на користування власністю.

Позиція профспілок була підтримана Урядом, і згадану поправку вдалося відхилити, однак, у Порядку лишився пункт, яким передбачається можливість спрямування 50% від заробленого учнями на згадані цілі за умови, коли профспілка, або інша самоврядна організація, що об’єднує учнів, ухвалила таке рішення та закріпила його як умову у договорі з підприємством.

Наприклад, ПТУ уклала договір з підприємством, та передбачило спрямувати частину зароблених за договором коштів на цільові заходи, як то облаштування спортивного майданчику, або придбання спортінвентарю, спортивної форми, або ін. Учні можуть самі вирішити таки питання.

Тому профспілки захистили їх від можливого несправедливого використання зароблених ними коштів.

 

 Інформаційно-аналітичний центр ФПУ