3695 large

 

Усесвітній парламент праці взяв курс на глобальні дії з формуванню майбутнього праці

 

 

Після двотижневого обговорення ключових питань світу праці, таких як гідна праця у глобальних ланцюжках поставок, зайнятість при переході до миру, праця у морському судноплавстві й основні трудові права 105-я сесія Міжнародної конференції праці (МКП) завершила свою роботу.

«Ми працювали над тим, щоб поліпшення організації виробництва у глобальних ланцюжках поставок сприяло просуванню гідної праці. Ми почали роботу з визначення можливого і належного внеску гідної праці у справу миру і стабільності під час конфліктів, криз або катастроф», – підкреслив Генеральний директор МОП Гай Райдер у своєму заключному слові на МКП.

Крім того, він зазначив, що конференція вказала державам-членам шляхи виконання своїх зобов’язань щодо застосування ратифікованих конвенцій, удосконалення усесвітнього кодексу про працю в морському судноплавстві, а також організації МОП своєї власної роботи.

«І це ще не все: ми взяли курс на те, щоб зробити бідність надбанням історії до 2030 року», – сказав він насамкінець, процитувавши свою доповідь Міжнародної конференції праці під назвою «Ініціатива подолання бідності: МОП і Порядок денний на період до 2030 року».

Організація заслухала важливі виступи приймаючої країни Швейцарії та Європейської комісії. Двоє почесних гостей – президент Швейцарської Конфедерації Йоганн Шнайдер-Амманн та Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер – підкреслили центральну роль соціального діалогу між урядами, роботодавцями та трудящими у формуванні майбутнього праці.

Конференція також провела Саміт світу праці. Молодь та високі представники урядів, роботодавців і профспілок обговорили питання формування майбутнього праці для молоді. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею 12 червня інша група високого рівня обговорили дитячу працю у ланцюжках поставок.

На завершення делегати обговорили доповідь Генерального директора, яка привернула увагу всього світу до положення трудящих на окупованих арабських територіях.

У 105-й сесії МКП взяла участь рекордна кількість делегатів у складі 5982 осіб з 187 держав-членів МОП. Конференція пройшла під головуванням міністра праці ПАР Мілдред Оліфанта.

 

Комітети конференції

 

Чотири комітети конференції розглянули наступні актуальні питання праці.

 

Глобальні ланцюжки поставок

 

Комітет з питань гідної праці у глобальних ланцюжках поставок провів дев’ять днів інтенсивних тристоронніх дискусій, під час яких були вивчені шляхи ефективного внеску глобальних ланцюжків поставок у гідну працю та сталий розвиток.

Комітет прийняв консенсусну резолюцію і підготував ряд висновків, орієнтованих на конкретні дії. Вони надають МОП повноваження очолити глобальний заклик до дій, спрямованих на заповнення прогалин у сфері управління галузевих, національних, регіональних і міжнародних ланцюжків поставок.

Держави-члени МОП закликали організацію здійснити реалізацію своєчасної та активної програми і скликати, за рішенням її керівного органу, тристоронню нараду з метою визначення причин дефіциту гідної праці у глобальних ланцюжках поставок, виявлення серйозних проблем управління і розгляду програм, заходів, ініціатив або стандартів, необхідних для сприяння гідній праці у глобальних ланцюжках поставок.

 

МКТ та поправки до Конвенції № 185

 

Переважною більшістю голосів конференція затвердила дві поправки до Кодексу Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року.

Перша поправка передбачає прийняття, в рамках охорони праці, рекомендацій щодо ліквідації утисків і знущань на морських судах. Вона включає в себе посилання на Керівництво з цього питання, опубліковане спільно з Міжнародною палатою судноплавства та Міжнародною федерацією працівників транспорту.

Другою поправкою передбачено продовження на п’ять місяців терміну дії свідоцтва про відповідність трудовим нормам у морському судноплавстві у випадках, коли судно пройшло належну перевірку, а нове свідоцтво не може бути видане або відсутнє.

У результаті ще одного голосування була прийнята поправка до Конвенції № 185 про національні посвідчення особи моряків, що передбачає відповідність посвідчень моряків вимогам Міжнародної організації цивільної авіації. А саме, документи, що засвідчують особу, будуть містити фотографію власника на безконтактному чіпі.

 

Декларація про соціальну справедливість

 

Комітет з Декларації про соціальну справедливість прийняв Резолюцію із закликом до дій щодо реалізації всього потенціалу Декларації МОП про соціальну справедливість з метою справедливої ​​глобалізації 2008 року через її заходи у рамках реалізації Порядку денного ООН на період до 2030 року та інтеграцію гідної праці в національні стратегії сталого розвитку.

У Резолюції також міститься заклик до просування гідної праці на основі партнерської і узгодженої політики на рівні країн спільно з міжнародними і регіональними економічними і фінансовими інститутами. Це ще раз підкреслює необхідність зміцнення потенціалу МОП та її складових, щоб зробити внесок у досягнення пов’язаних з ними цілей Порядку денного на період до 2030 року.

 

Зайнятість і гідна праця при переході до миру

 

Делегати конференції здійснили перше обговорення переглянутої Рекомендації № 71 про зайнятість (перехід від війни до миру) 1944 року з урахуванням сучасного контексту і необхідності реагування на конфлікти та ліквідації надзвичайних ситуацій. Переглянута Рекомендація зосереджена на реконструкції і відновленні, включаючи профілактику, забезпечення готовності і відновлення.

Крім того, вона спирається на міцніючий міжнародний консенсус щодо життєво важливої ​​ролі зайнятості, створення нових робочих місць і гідної праці МОП у відповідь на кризи в ім’я зміцнення миру і стабільності. У зв’язку з цим у ньому визнається необхідність розширення можливостей подолання ситуацій на стику гуманітарної діяльності, миротворчої діяльності, ліквідації наслідків стихійних лих і проблем розвитку.

Друге обговорення можливості прийняття переглянутої Рекомендації відбудеться на Міжнародній конференції праці у червні 2017 року.

 

Застосування стандартів: 24 випадки і трудові мігранти

 

Комітет із застосування конвенцій і рекомендацій МКП ухвалив висновки по 24 окремих випадків, пов’язаних з питаннями реалізації трудових прав. Обговорення було присвячено щорічній доповіді Комітету експертів щодо застосування конвенцій і рекомендацій, який є незалежним органом і складається з експертів з правових питань, якому доручається розгляд застосування у законодавстві і на практиці конвенцій і рекомендацій МОП державами-членами МОП.

Комітет також обговорив Загальний огляд інструментарію для трудящих-мігрантів.

Визнаючи людський вимір даного питання, Комітет вважає вкрай важливим, щоб трудова міграція приносила плоди трудящим, роботодавцям і суспільству в цілому при збалансованості прав, обов’язків і потреб усіх зацікавлених сторін. Ефективне управління міжнародною трудовою міграцією вимагає належного глобального управління та міжнародного співробітництва, в яке МОП могла б зробити власний посильний внесок.