d4wcms 046345 

 

Спільна заява

 

Середа, 8 травня 2013 р.

Хосе Мануель Салазар-Ксірінакс, помічник Генерального директора МОП з політичних питань, та Ріта Рой, президент і виконавчий директор Фонду MasterCard

 

Молоді люди заслуговують на кращий старт

Молоді люди відчули на собі весь тягар кількох потрясінь з часу фінансової кризи 2008 року. Рекордно високі рівні безробіття, масові протести і перспектива втратити ціле покоління ще не отримали скоординованої і достатньої відповіді.

Згідно з новою доповіддю МОП про глобальні тенденції в сфері молодіжної зайнятості, у 2013 році глобальний рівень безробіття серед молоді досягне, за прогнозами, майже 13 відсотків - еквіваленту 73 млн. молодих людей. Це майже той самий рівень, що й у розпал економічної кризи. Виходячи з поточних прогнозів, до 2018 року зниження рівня безробіття не очікується.

Хоча ситуація у розвинених країнах і країнах що розвиваються дещо відрізняється, проте жодна країна не може почуватися захищеною.

У розвинених країнах багато молодих людей припинили пошуки роботи взагалі, або знизили свої очікування отримати будь-яку роботу, яку вони лише зможуть знайти. Крім того, все більше і більше молоді працює на умовах неповної або тимчасової зайнятості. Стабільні робочі місця, що колись були нормою для попередніх поколінь, сьогодні стали нездійсненною мрією для багатьох молодих людей. Величина цифр наводить на думку про те, що мова йде про покоління в небезпеці, а саме про мільйони безробітних або недостатньо зайнятих молодих людей, чий період "юної" залежності від батьків і держави затягується.

Завдяки партнерству з Фондом MasterCard, МОП розробила й провела інноваційне дослідження в країнах що розвиваються, що виходить за рамки стандартних показників ринку праці. Це дослідження охопило такі питання, як нерегулярна та неповна зайнятість, якість робочих місць, задоволеність від роботи та зміни ринку праці. Результати досліджень переходів від школи до роботи показують, що молоді люди стикаються з набагато більш складними труднощами у виході на ринок праці, ніж на це вказують опубліковані дані з безробіття.

В досліджених країнах до двох третин молодих людей були або безробітними, або перебували у відносинах нерегулярної, неякісної, низькооплачуваної зайнятості, часто в неформальній економіці, або ж взагалі не перебували ні на ринку праці, ні в сфері освіти або навчання. Отримані дані свідчать про те, що в країнах що розвиваються конкуренція за дефіцитні робочі місця призводить до подальшої уразливості недостатньо освічених молодих людей.

Особливо вразливими є молоді люди, які живуть у сільській місцевості, або ті, хто мігрує до міст. Без створення стабільних робочих місць і полегшення доступу до освіти й професійного навчання прогрес у скороченні бідності перебуває під загрозою.

 

Потрібні творчі й комплексні рішення

Глобальна економічна і соціальна криза терміново потребує спільних дій від державної політики, приватного сектора, профспілок та інших суб'єктів. Потрібна глобальна скоординована макроекономічна відповідь, яка на перше місце ставить робочі місця, особливо для молодих людей. Зростання не відбувається без працюючих людей.

На національному рівні необхідно одночасно вживати особливих заходів щодо зайнятості молоді. До них відносяться заходи щодо забезпечення молодих людей навичками необхідними роботодавцям; можливості кредитування малих та середніх підприємств, що дозволить їм давати роботу більшій кількості молодих працівників; та забезпечення рівності прав, умов праці та соціального захисту для молоді на рівні з працівниками старшого віку.

У країнах з високим рівнем безробіття серед молоді, комплексні пакети програм зайнятості та послуг, призначених для малозабезпечених молодих людей, як правило, були більш ефективними ніж несистемні заходи. Такі комплексні програми об'єднували освіту і навчання з підтримкою в набутті досвіду роботи та в працевлаштуванні, включно зі стимулами для роботодавців наймати малозабезпечених молодих людей, такими як субсидування заробітної плати, зниження податків або звільнення від сплати соціального внеску протягом певного періоду.

Одним із прикладів ефективного підходу є гарантії зайнятості для молоді, що охоплюють здобуття кваліфікації та досвіду роботи, допомога в пошуку роботи та/або працевлаштуванні. Дослідження, проведене в 2011 році в Швеції, показало, що безробітні молоді люди, що скористалися такою гарантією, змогли швидше знайти роботу. В Австрії, 63 % молодих людей знайшли роботу протягом року після участі в аналогічній програмі в 2010 році.

Професійне навчання також є потужним інструментом для посилення впливу і підвищення рівня зайнятості серед молоді, зменшення невідповідності кваліфікації, а також сприяння ефективному переходу від освіти до зайнятості. Підготовка ініціатив, які виявилися найбільш актуальними для ринку праці, характеризуються тісною співпрацею між державною політикою, підприємствами, соціальними партнерами, навчальними закладами та молоддю.

У країнах, що розвиваються, де молоді люди можуть працювати на роботах у неформальному секторі економіки, що дозволяють лише виживати, потрібні комплексні стратегії і програми зайнятості та соціального захисту. Такі заходи можуть включати навчання в сфері письменності, професійних і підприємницьких навичок, а також сприяння молодіжним мікро- та малим підприємствам і кооперативам в ефективному доступі до кредитів, нефінансових послуг та ринків.

Не існує жодного універсального підходу який би однаково підходив усім, але молоді люди в усьому світі поділяють однакову мотивацію – знайти гідну роботу, яка б дозволила їм утримувати себе й свої родини. Вони є рушієм інновацій та зростання у майбутньому, але вони терміново потребують "поштовху" від правильного поєднання політичних заходів.

 

МОП опублікувала Доповідь про Глобальні тенденції молодіжної зайнятості від 2013 р. (http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_212390/lang--en/index.htm?shared_from=media-mail)

Слідкуйте за нашими новинами у Facebook (http://www.facebook.com/pages/International-Labour-Organization-ILO/488782827814626)

МОП є спеціалізованим агентством ООН (http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm)