Молодiжна рада 25.07.15 035

 

25 червня п.р. в рамках реалізації дансько-українського проекту між 3та ФПУ: «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизацію в Україні» відбувся круглий стіл Миколаївської Молодіжної ради обласної ради профспілок з елементами тренінгу на тему: «Стан профспілок та перспективи розвитку». Захід було організовано і проведено Надією Матвєєвою - головним спеціалістом з правової роботи облпрофради, учасником першої (молодіжної) групи дансько-українського навчального проекту.

 

Участь у Круглому столі взяли молоді голови профкомів та профспілкові активісти первинних профспілкових організацій ТОВ “Південний тандем”, Управління Миколаївської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, ТОВ “Дніпро-Бузький морський термінал”, Територіального центру соціального обслуговування Миколаївського району, ТОВ “Лакомка”, ТОВ “Миколаївський глиноземний завод”, Миколаївського коледжу культури і мистецтв, Обласної психіатричної лікарні № 1, ПАТ “Миколаївська ТЕЦ”, “СК Нікмет-Термінал”, Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, ПАТ “Укртелеком” та ін.

 

Надія Матвєєва проінформувала учасників круглого столу про основні права та обов`язки профспілок, їх профспілкових об`єднань, визначені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», після чого учасниками заходу було обговорено проблемні питання реалізації, визначених діючим законодавством, прав та обов`язків профспілок.

 

Учасниками круглого столу було також обговорено сучасний стан профспілок та основні проблемні аспекти, що призводять до порушень прав профспілок і соціально-економічних прав працівників у зв`язку зі слабкою обізнаністю своїх прав, недоступністю до справедливого правосуддя, недосконалістю законодавства, норми і реалізація якого не забезпечують верховенства права. Порушення прав профспілок шляхом втручання у їхню діяльність, здійснення тиску на профспілкових лідерів та членів профспілок, перешкоджання роботодавців діяльності профспілкових організацій шляхом ненаданням їм належних умов.

 

Обговорення основних завдань та перспектив розвитку профспілок на фоні складної економічної ситуації в країні було проведено в рамках тренінгу, де кожна з 3 груп учасників круглого столу представила презентацію свого проекту. У ході обговорення було піднято проблемні питання та можливі варіанти механізмів вирішення цих проблем.

 

Обговорено питання необхідності модернізації та проведення структурних реформ у профспілках, у зв`язку з постійним скороченням профспілкового членства з різних причин, з недостатнім представництвом у складі вищих виборних органів молоді, голів первинних профспілкових організацій, зі зниженням престижу роботи в профспілках через незахищеність профспілкових працівників та залежність голів профкомів від роботодавців, з невідповідністю фінансового забезпечення профспілкових органів обсягам їх діяльності та відповідальності.

 

Учасники круглого столу відзначили, що необхідно приділити багато уваги формуванню позитивного сучасного іміджу профспілок та подолати негативний стереотип щодо їх іміджу через широкомасштабнівисвітлення в засобах масової інформації, на телебаченні, радіо, через інтернет-ресурси основної мети суспільно-корисної діяльності профспілок. Також необхідно створювати нові первинні профспілкові організації 

на підприємствах різних форм власності, у т.ч. на підприємствах малого і середнього бізнесу, та активізувати роботу з укладання колективних договорів і угод, які б охоплювали в першу чергу членів профспілок та підвищювали їх ефективність. Актуальним на сьогодні стає вивчення та поширення позитивного досвіду роботи членських оргагізацій з основних напрямів діяльності профспілок та ведення соціального діалогу, і проведення у тому числі таких заходів, як круглий стіл, сприятиме набуттю та обміну такого досвіду.

 

Учасники круглого столу впевнені, що для подальшого розвитку і оновлення профспілок є необхідним створення сучасної системи формування та розвитку кадрового потенціалу, що має передбачати організацію та підвищення кваліфікації профспілкових лідерів усіх рівнів та розвиток системи цільової підготовки саме в профспілкових навчальних закладах. Формування усвідомленого профспілкового членства має стати пріоритетом організаційної діяльності профспілок.

 

Всі учасники взяли активну участь в обговоренні вищезазначеної теми круглого столу та за результатами обговорення прийняли відповідну резолюцію.

 

 

Надія Матвєєва,

учасниця першої групи

дансько-українського проекту

 

Молодiжна рада 25.07.15 001

 

Молодiжна рада 25.07.15 003

 

Молодiжна рада 25.07.15 029 

 

Молодiжна рада 25.07.15 040