АТБ3

В рамках Проєкту Міжнародної організації праці в Україні «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» 24 листопада 2020 року відбувся вебінар на тему: «Система вирішення трудових спорів – сучасний стан та можливості вдосконалення».

Через обмежувальні заходи, спричинені карантином, вебінар проходив за допомогою Zoom платформи. Серед 80 учасників були представники профспілок, роботодавців, громадських організацій, Міністерства юстиції України, Уповноваженого з прав людини, Верховного суду, Національної служби посередництва і примирення, Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Державної служби з питань праці. Від Профспілки металургів і гірників України взяли участь головний правовий інспектор праці О.Зубець та правовий інспектор праці Т.Мосійчук.

Модератором заходу виступила національний координатор Проєкту МОП Тетяна Міненко. Відкрили вебінар Джемал Ходжіч - старший технічний радник Проєкту МОП та Олександр Окіс - голова Національної служби посередництва і примирення України, які наголосили на актуальності теми обговорення та необхідності вдосконалення законодавства, а саме, щодо процедури досудового вирішення як колективних, так  індивідуальних трудових спорів.

Першим спікером була Крістіна Міхес - старший технічний спеціаліст МОП з питань соціального діалогу та трудового законодавства, яка висвітила тему: «Роль примирних процедур у трудових спорах та їх застосування: прогнози на майбутнє». У своїй презентації К.Міхес розкрила питання: чому врегулювання трудових спорів привертає дедалі більшу увагу; принципи МОП щодо врегулювання трудових спорів та норми Рекомендації МОП № 92 щодо добровільного примирення та арбітражу.

Друга частина вебінару була присвячена результатам дослідження незалежної експертки МОП Надії Зарько. У своїй презентації вона дала оцінку функціонуванню системи позасудового вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. За підсумками свого дослідження вона виділяє основні недоліки, проблеми існуючої системи вирішення КТС:

- наявні порядки вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів створювалися в різні періоди формування правової системи України, і тому не взаємопов’язані спільною цілісною ідеологією захисту трудових прав працівників. Законодавством також не визначено поняття «Індивідуальний трудовий спір»;

- законодавством не передбачено досудового розгляду ІТС для працівників підприємств з чисельністю працюючих до 15 осіб, в той час, коли в структурі переважної більшості галузей мікропідприємства з кількістю працюючих до 10 осіб становить 60-80%;

- відсутність в законодавстві про колективні трудові спори визначення понять «спір про права» та «спір про інтереси», що створює на практиці певні непорозуміння і проблеми під час вибору шляхів їх вирішення;

- законодавством не передбачена відповідальність за ухилення від примирних процедур та невиконання рішень примирних органів під час вирішення КТС.

Також Н.Зарько внесла пропозиції щодо законодавчої та нормативно-правової бази уніфікувати порядки вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, запровадивши єдину оновлену систему, враховуючи суттєві зміни, яких потребує нині існуюча у відповідності до міжнародних норм, визначивши в одному законодавчому акті (пропонується назва Закону – «Позасудове вирішення трудових спорів»):

- основні поняття, принципи, термінологію та структуру системи вирішення ІТС та КТС;

- повноваження, завдання, функції та порядок фінансування Національної служби посередництва і примирення – незалежного державного органу з урахуванням розширення її повноважень у сприянні вирішенню ІТС.

Учасники заходу прийняли активну участь в обговоренні. Цікавою інформацією щодо вирішення індивідуальних трудових спорів в судах різної інстанції поділився  начальник правового управління департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Михайло Шумило.

Було прийняте спільне рішення щодо напрацювання проекту Закону «Позасудове вирішення трудових спорів» тристоронньою робочою групою. Майданчик для проведення засідань робочій групі готові надати як Національна служба посередництва та примирення так і Національна тристороння соціально-економічної рада.

Сподіваємось, що найближчим часом використовуючи досвід НСПП, профспілок, роботодавців та матеріали досліджень Н.Зарько, вдасться напрацювати  достойний законопроект, який дасть змогу повністю врегулювати досудове вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів. Адже останнім часом від уряду постійно йдуть ініціативи щодо внесення змін в КЗпПУ. Одна з останніх ініціатив - прибрати з органів, які розглядають трудові спори, комісію по трудовим спорам.

Профспілка металургів і гірників України