Гербеда

 

15 квітня 2015 року відбулася робоча зустріч Голови Об'єднання профспілок Харківської області С.А. Тесленка з заступником Голови НСПП С.В. Гербедою та начальником відділення НСПП у Харківській області О.М. Дорожко.

Обговорено поточну ситуацію у сфері соціально-трудових відносин та своєчасного врегулювання суперечностей між роботодавцями та трудовими колективами області. Як зазначалось, на більшості підприємств, установ та організацій області зменшуються обсяги виробництва, запроваджується скорочений режим роботи, збільшуються борги із виплати заробітної плати, а рівень її оплати в умовах зростання цін і тарифів, не забезпечує навіть необхідні життєві потреби людини праці. В такій ситуації важливо відчувати настрій в трудових колективах, виявляти чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин, вживати заходів щодо попередження та врегулювання трудових спорів.

Особливу увагу було приділено пошуку шляхів вирішення колективних трудових спорів між найманими працівниками цехів №351, №352, №420 ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та генеральним директором ДП «Завод ім. В.О. Малишева». Ці спори взяті під окремий контроль Національної служби посередництва і примирення.

Також учасники зустрічі обговорили стан і проблемах існуючої системи вирішення трудових спорів в Україні, важливість подальшого розвитку соціального діалогу, який одночасно виступає засобом політичної й економічної стабілізації та механізмом еволюційних змін в українському суспільстві, обговорили Нову модель вирішення трудових спорів в Україні. Учасники зустрічі дійшли згоди, що запропонована Нова модель сформована як ефективний механізм вирішення трудових спорів, заснований на підвищенні ролі соціального діалогу, колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органів, підвищенні ролі і активності організацій профспілок і роботодавців.

 

Н. Гриценко,

заввідділом ОПХО