IMG 20180411 122125

 

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку продовжує роботу 51-а сесія Комісії ООН з народонаселення та розвитку.

Учасники сесії завершили обговорення доповіді Генерального секретаря ООН «Діяльність щодо подальшого здійснення Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку: контроль за здійсненням програм у галузі народонаселення з упором на екологічно стійкі міста, переміщення людей і міжнародну міграцію» і схвалили, серед інших, наступні рекомендації:

- держави повинні визнати внесок міграції та мобільності в політичне, економічне, соціальне та культурне життя країн походження і призначення, а також міжнародної спільноти;

- держави повинні підтримувати право людей переміщуватися всередині країни як засіб поліпшення свого життя, а також сприяти, захищати і забезпечувати рівні можливості і доступ до соціального захисту для всіх внутрішніх мігрантів;

- держави повинні використовувати можливості, які створює урбанізація для сталого розвитку, і займатися колективним плануванням для отримання вигод з переваг більш високої щільності населення в міських районах, визнаючи значний вплив, який внутрішні міграційні потоки надають на потенціал розвитку та інноваційні можливості міських районів;

- держави повинні розробляти плани розвитку сільських і міських районів, в тому числі шляхом підтримки інноваційних та підприємницьких центрів і спеціальних економічних зон, і повинні вивчити можливості сприяння регіональної мобільності для професійної підготовки та працевлаштування з метою підтримки зусиль по розширення можливостей і забезпечення економічного зростання для тих, хто проживає у міських центрах, малих і середніх містах, а також в сільських районах;

- інвестиції в розвиток людського капіталу та стратегії використання демографічного дивіденду повинні спиратися на тенденції у галузі мобільності молоді, включаючи переважання переміщень з сільських в міські райони, транскордонну міграцію і концентрацію молодих людей в міських районах. Заходи і можливості слід стратегічно локалізувати там, де зосереджена молодь;

- держави і муніципальні органи влади повинні заохочувати ініціативи, покликані одночасно поліпшити доступ до освіти, професійній підготовці, житлу і гідної роботи для нужденних громадян, а також для мігрантів і біженців;

- державам пропонується прийняти стратегії з надання допомоги особам, які не мають безпечного житла, в тому числі переміщеним в результаті конфліктів або стихійних лих; які опинилися в становищі біженців; знаходяться в районах конфліктів; які проживають у тимчасовому або небезпечному житло і бездомним; пропонується підвищити якість всіх населених пунктів для забезпечення того, щоб всі люди мали доступ до основних послуг, включаючи водопостачання, каналізацію і транспорт, приділяючи при цьому особливу увагу питанням безпеки, а також пропонується забезпечити безпечне житло для всіх;

Сесія закінчить свою роботу 13 квітня.

 

Довідково

 

Комісія з народонаселення та розвитку є однією з десяти функціональних комісій Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР ООН). Після заснування ЕКОСОР у жовтні 1946 року Комісія мала назву «Комісія з народонаселення», яка в грудні 1994 року була змінена на «Комісія з народонаселення та розвитку».

Мета Комісії з народонаселення та розвитку – діяльність з виконання Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку. Комісія здійснює моніторинг, аналіз та оцінку впровадження Програми дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях, консультує ЕКОСОР з таких питань, як проблеми та тенденції народонаселення, інтеграція стратегій народонаселення та розвитку, а також пов’язані з народонаселенням політики та програми розвитку. Крім того, вона надає консультації та допомогу системі ООН, урядам та іншим організаціям з питань народонаселення та розвитку.

Комісія складається з представників 47 держав-членів ООН, які обираються ЕКОСОР на чотирирічний період на основі географічного розподілу. Представники повинні мати відповідний досвід у галузі народонаселення та розвитку. До 1994 року Комісія проводила засідання кожні два-три роки, а нині – один раз на рік.

 

IMG 20180411 122211

 

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ