1353025841 povyshennyy-travmatizm-na-rabote

 

Профілактика травматизму, підхід до планування роботи із врахуванням ступенів ризику та видів робіт, що виконуються суб'єктами господарської діяльності, покращення якості проведення перевірок.

На цьому було наголошено під час розширеного засідання колегії територіального управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області під час підведення підсумків його роботи за І-е півріччя 2013 року. Визначено завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці.

В роботі колегії взяв участь начальник управління нагляду на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Держгірпромнагляду України В.М.Морозов, перший заступник голови Ради профспілок Івано-Франківської області В.Г.Уєвич, начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Івано-Франківській області Н.Й.Глинська, інспекторський склад теруправління, працівники Карпатського ЕТЦ.

Стан наглядової діяльності, урядові рішення, які приймались на протязі звітного періоду і відповідно до яких проводилась робота з подальшого удосконалення системи нагляду в сфері промислової безпеки та охорони праці було висвітлено в доповіді начальника теруправління В.В.Креховецького.

Протягом звітного періоду на підприємствах сталося 50 нещасних випадків проти 62 за аналогічний період 2012 року, в тому числі 4 випадки із смертельним наслідком. Категорійних аварій в звітному періоді не зареєстровано. В першому півріччі 2013 року сталося 5 випадків, пов'язаних із використанням газу в побуті, при яких потерпіло 9 осіб, в тому числі 7 осіб загинуло.

Державними інспекторами теруправління за результатами перевірок виробничих об'єктів суб'єктів господарювання до адміністративної відповідальності притягнуто 653 працівників, в тому числі 284 перших керівників. Вимогливість до керівників підприємств за порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, використання наданих інспекторському складу прав щодо притягнення до відповідальності за порушення вимог НПАОП та направлення подань керівникам підприємств щодо невідповідності займаним посадам відповідальних осіб за невиконання ними посадових обов'язків повинно стати одним із пріоритетних напрямків у роботі.

За перше півріччя 2013 року теруправлінням видано 193 дозволи на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, зареєстровано 41 декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавців вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

В звітному періоді посадовими особами теруправління направлено 5 подань до органів прокуратури щодо порушення законодавства про охорону праці.

З метою комплексного управління охороною праці інспекторським складом приймалась участь в засіданнях районних Рад з питань безпечної життєдіяльності населення, комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, координаційної Ради Івано-Франківської ОДА.                                                                                   

На засіданні колегії велика увага приділялась також ролі профспілкових організацій в забезпеченні безпечних умов праці на підприємствах, в установах, організаціях області. Виступаючі підкреслювали: там, де є профспілкові організації, функціонують служби охорони праці, передбачені колективними договорами.

Стан охорони праці на сьогоднішній день оцінений профспілками як незадовільний. Нині в умовах праці, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, зайнято у середньому 23,9% від загального числа працюючих, 4% - в умовах збільшення рівня вібрації, шуму, 16,1% - у важких умовах. Ця статистика свідчать про низьку ефективність комплексних заходів, які розробляються підприємствами щодо поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, більшість з яких складається формально.

       Також, суттєвою проблемою є порушення роботодавцями порядку і термінів проведення атестації робочих місць за умовами праці. Посилаючись на недостатнє фінансування, порушується 5-и річний термін проведення атестації робочих місць. Як наслідок, працівникам не підтверджується стаж роботи у шкідливих умовах праці, що позбавляє їх права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах. Недоліки у проведенні атестації робочих місць за умовами праці призводить до недостатнього соціального захисту працівників, позбавлення їх всіх пільг і компенсацій, передбачених ст. 7 Закону України «Про охорону праці».

       Статтею 19 Закону України «Про охорону праці» передбачений мінімальний рівень витрат роботодавця на охорону праці, яка повинна складати не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, але вони не відповідають економічним умовам сьогодні, коли ціни зросли у десятки разів вартості цих заходів. В результаті комплексні заходи підприємств щодо поліпшенню стану безпеки, гігієни праці фінансуються не повністю і не є ефективними.

       Виділення коштів погіршується ще й тому,що деякі підприємства, особливо приватної форми власності, не укладають колективні договори, в яких були б передбачені витрати на охорону праці. Сприяє цьому відсутність на підприємстві профспілкової організації, яка б змогла налагодити належний громадський контроль.

       Про недостатню ефективність державної політики у сфері охорони праці свідчить те, що на сьогоднішній день немає загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці, недостатньо оновлена нормативна база у цій сфері, низька дієвість адміністративних заходів та відповідальність за порушення.

       Тому ініціатива профспілок спрямована на напрацювання проектів законодавчих актів у сфері охорони праці та соціального захисту працюючих у важких та шкідливих умовах праці. Зокрема, такі пропозиції внесені до проектів Трудового кодексу, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових документів.

 

Прес-служба Ради профспілок Івано-Франківської області