prof_mzhk

 

 

          Що таке Молодіжний житловий комплекс?

 

фото мжк 1Молодіжний житловий комплекс (МЖК)  - це, з одного боку, збудоване зусиллями молоді, держави і будівничих установ якісне житло та інфраструктура, а з іншого – це комплекс підходів до організації довкілля, в якому основним принципом є самоврядування та іноваційність. МЖК надає практичну можливість розвивати місцеве самоврядування та створювати сприятливі умови для діяльності громадських об'єднань.

      Рух МЖК розпочався у 1971 році у місті Калінінграді як молодіжний експеримент, і за підтримки комсомолу отримав широке розповсюдження, Вже на початку 80-х років. В Україні МЖК почали розвиватися з 1986 р. На початок 90-х МЖК вже стали загальновизнаною практикою вирішення як житлових, так і соціальних проблем молоді.

       Сьогодні економісти та політологи вважають, що саме МЖК були предвісником ринкових та демократичних перетворень. Це був приклад ефективного господарювання в умовах планової економіки та розбудови основ громадянського суспільства.

       04 липня 1992 року, за ініціативою Асоціації молодіжних житлових комплексів, в яку входило більше сотні МЖК з усієї України Кабінет Міністрів України приймає постанову №369, про створення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у складі Асоціації МЖК www.mgkukr.org.

 

      Почалася історія становлення нової інституції, яка стала дієвим інструментом реалізації житлової політики у новоствореній Державі.

         Велике значення для подальшого розвитку молодіжного будівництва   стало прийняття у 1993 році Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", стаття 10 якого закріпила право молоді на кредити для придбання житла.

      В нових політико-економічних умовах МЖК суттєво трансформувалися, більшість з них переросли в потужні будівельні організації, а інші взяли на себе функцію крім будівництва - експлуатацію і розвиток інфраструктури та облаштування уже забудованих територій культурними, оздоровчими та побутовими підприємствами. 

      Таким чином, по мірі  створення та розвитку молодіжних житлових комплексів в Україні стала потреба у створенні професійної спілки, спілки в якій молодіжний житловий комплекс домінує, яка враховує специфіку галузі, яка орієнтована на соціальний захист, допомогу працівникам галузі.

       Перша профспілкова організація МЖК в Україні була створена у м. Харкові в МЖК «Інтернаціоналіст» в 1990р. Пізніше, у грудні 1990р. 17 первинних профспілкових організацій організацій МЖК м. Харкова створили Харківський обласний комітет профспілки працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування.. Досвід харків'ян по створенню профспілкових  організацій  першими перейняли в МЖК "Мрія" м. Сєвєродонецька Луганської області та МЖК "Митниця" в м. Черкаси.

      22 квітня в1992 році в Києві на установчій конференції була створена Українська республіканська профспілка працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування. Головою Центрального Комітету був обраний харків'янин Ігор Власенко, на цій же конференції було прийнято рішення про вступ до Федерації незалежних профспілок України (з листопада 1992р.Федерація Профспілок України) www.fpsu.org.ua.

     В 2000р. Українська республіканська профспілка працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування згідно  Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» була легалізована Міністерством юстиції України (рішення №1367 від 20 березня 2000року) та перейменована на Професійну спілку працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України (Постанова конференції профспілки від 18 лютого 2000р.)

     фото мжк интУ своїй діяльності Профспілка працівників МЖК  керується ст.36 Конституції України, Законом України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом Профспілки, прийнятим в новій редакції позачерговою конференцією 18.02.2000 року до якого внесені зміни та доповненнями III звітно-виборною конференцією профспілки працівників МЖК України 26 вересня 2002 року.

Метою та  основними завдання  Профспілки працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України  є:

представництво, здійснення та  захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян

- використання колективно-договірної системи регулювання соціально-трудових відносин для забезпечення продуктивної зайнятості членів профспілки, належної оплати праці, створення безпечних і здорових умов праці.

- застосування передбачених законодавством механізмів і процедур для вирішення колективних трудових спорів.

- координація роботи організаційних ланок Профспілки та профспілкових органів в інтересах Профспілки та її членів

- сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва в Україні

- участь у реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р.№967

фото мжк 3Членами профспілки працівників МЖК можуть бути особи, які працюють в молодіжних житлових комплексах, органах місцевого самоврядування, молодіжних, будівельних, інших організаціях,підприємствах чи установах близьких за родом діяльності.

Прийняття у члени профспілки здійснюється первинною організацією, у разі відсутності первинної організації на підприємстві чи в організації – відповідно вищим територіальним органом Профспілки. Член Профспілки  повинен визнавати та виконувати Статут, своєчасно в розмірі 1% від заробітної плати сплачувати членські внески.

На початок  2016 року чисельність Профспілки складає 1500 членів.

Організаційна структура Профспілки:

 4 регіональні профспілкові організації, 2 обласні профспілкові організації,1 міська профспілкова організація, 51 первинна профспілкова організація.

    Для організаційного вдосконалення роботи по розширенню можливостей кредитування молоді  постановою КМУ від 15.04.2009 року №340 «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» реорганізовано на Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

www.molod-kredit.gov.ua.

    Первинні профспілкові організації створені в  усіх Регіональних управліннях Державної  спеціалізованої фінансової установи «Державний  Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та входять до складу Профспілки  працівників МЖК та КМС України.

 

Голова Центрального комітету Профспілки –

Караван Ніна Григорівна 

 

Заступник Голови -  

Лятушинський  Петро Іванович

 

Центральний комітет Профспілки працівників МЖК розташований за адресою:

61027 м. Харків вул.Кричевського, 50 кімн. 22

тел.. (057) 709-77-43

 e-mail: profspilkamgk@gmail.com

 

Представництво Профспілки працівників МЖК в м.Києві розташовано за адресою:

01042 м. Київ бульвар Дружби народів, 5  кімн. 236

тел..(044) 528-70-80