2787

 

Враховуючи, що владою у різні часи через органи прокуратури ініціювалися судові справи з вилучення у профспілок об’єктів їхньої власності, а саме: будівель, де працюють профспілкові організації, навчальних центрів, культурно-освітніх, оздоровчих закладів, а загалом з 2012 року у такий спосіб було «одержавлено» понад 70 профспілкових об’єктів, ФПУ в чергове ініціювала розгляд на засіданні урядового Комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, який очолює Перший віце-прем’єр-міністр України-Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.Кубів, питання щодо забезпечення майнових прав профспілок.

 

Профспілки постійно чинять супротив такому правовому свавіллю.

Найбільш кричущі факти – у Полтаві та в Ужгороді, де здійснюються спроби висилити обласні профоб’єднання, які входять до складу ФПУ, з будівель, що їм належать. Ці випадки навіть викликали міжнародний резонанс.

З огляду на гостроту проблеми, ФПУ розробила проект нормативно-правового акту та запропонувала Уряду прийняти постанову з врегулювання деяких питань використання державного майна профспілками та їх об’єднаннями, яке за рішенням судів було визнано державною власністю.

Аргументація полягає у тому, що у 1992 та 1994 рр. Верховною Радою України були ухвалені рішення, згідно з якими профспілкове майно тимчасово передається в управління Фонду державного майна на період до законодавчого визначення суб’єкта права власності.

ФПУ запропонувала компромісний варіант у формі механізму передачі такого майна в користування профспілкам на безоплатній основі, або за умов символічної орендної плати, що дозволить протягом цього періоду і надалі використовувати профспілкові об’єкти за їх призначенням, а саме - в інтересах спілчан та соціально вразливих верств населення.

У тексті проекту постанови зазначено, що профспілки виконують важливі соціально-державницькі функції: надають громадянам безоплатну правову допомогу, представляють їх інтереси у судах, захищаючи трудові, соціальні та економічні права, ведуть культурно-освітню, спортивно-фізкультурну роботу для спілчан, забезпечують їх оздоровлення. Через те, що профспілки виконують величезний об’єм таких робіт, вони, як і інші подібні організації, повинні мати від держави певні преференції.

Урядовий комітет підтримав необхідність врегулювання зазначеної проблеми шляхом ухвалення постанови КМУ і наразі спільно з профспілками ведеться її доопрацювання.

Але, не зважаючи на це, Голова ФПУ Григорій Осовий вважає такий спосіб у більшій мірі паліативним, проте, остаточному вирішенню проблеми навколо профспілкового майна може сприяти скасування загаданих Постанов ВР початку 90-х. На його переконання, тоді в країні ще існувала правова невизначеність, зокрема, стосовно питань власності. Згодом були прийняті і Конституція України і ціла низка законодавчих актів, гарантуючих непорушність майнових прав, тому парламентські постанови не можуть мати над ними верховенства.

- Ті постанови застарілі і вже втратили свою актуальність, - говорить Голова ФПУ, - врешті-решт потрібно покласти край ганебній практиці нібито законного через суди «відтжиму» об’єктів майнового комплексу профспілок, які свого часу були побудовані за профспілкові внески, зусиллями спілчан для виконання статутної діяльності профспілок в інтересах усього суспільства.

Як пропонує профспілковий лідер, відміну зазначених постанов, міг би ініціювати нещодавно обраний Президент України або майбутній Парламент. На його думку, це може стати прикладом суспільного порозуміння між громадськими організаціями та владою. Таким чином можна раз і назавжди поставити заслін будь-яким спокусам зазіхати на майно громадських, або інших організацій.

 

Прес-центр ФПУ