Після проголошення незалежності України 6 жовтня 1990 року створено Федерацію незалежних профспілок України, яка стала правонаступницею Української республіканської ради профспілок. Декларацію про заснування Федерації підписали 25 республіканських галузевих профспілок та 24 регіональних міжспілкових профоб'єднань.

У листопаді 1992 року на II (позачерговому) з'їзді Федерацію незалежних профспілок України було перейменовано у Федерацію профспілок України.

III з'їзд ФПУ відбувся 21-23 жовтня 1997 року.

IV з'їзд ФПУ проходив двома етапами:

перший – 19-21 листопада;

другий – 12 грудня 2002 року.

З'їзд затвердив Статут Федерації професійних спілок України в новій редакції та Програму дій ФПУ на 2002-2007 роки, обрав Головою ФПУ народного депутата України Олександра Миколайовича Стояна.

5 квітня 2006 року в м.Києві відбувся V з’їзд Федерації профспілок України, який затвердив Програму дій на 2006-2011 роки, Резолюції, Звернення та Заяви з актуальних соціально-економічних питань, а також нову редакцію Статуту ФПУ. Головою Федерації профспілок України було обрано Юркіна Олександра Валентиновича.

20 листопада 2008 року на засіданні Ради ФПУ Головою ФПУ обрано Хара Василя Георгійовича.

24 березня 2011 року VI З"їзд Федерації профспілок України переобрав Хара В.Г. Головою ФПУ. 

11 листопада 2011 року рішенням Ради Федерації профспілок України достроково припинено повноваження Голови ФПУ Хара В.Г. відповідно до поданої ним заяви. Більшістю голосів на посаду Голови ФПУ обрано Кулика Юрія Миколайовича.

26 лютого рішенням Президії ФПУ Кулика Ю.М. звільнено з посади Голови ФПУ відповідно до поданої ним заяви.

27 лютого 2014 року Рада ФПУ обрала Осового Григорія Васильовича першим заступником Голови Федерації профспілок України та поклала на нього виконання обов’язків Голови Федерації професійних спілок України.  26 червня 2014 року Рада ФПУ обрала Осового Г.В. Головою ФПУ.

24 березня 2016 року відбувся VII З’їзд ФПУ, який обрав Осового Г.В. Головою ФПУ. На VII З’їзді було затверджено Стратегію діяльності Федерації профспілок України на 2016 – 2021 роки «Європейський вибір», внесено зміни до Статуту ФПУ.

У Києві у великому залі МЦКМ (Жовтневий палац) 25 травня 2021 року відбувся VIII з’їзд Федерації профспілок України, в роботі якого взяли участь 377 делегатів від 45 всеукраїнських профспілок та 25 територіальних профоб’єднань. З’їзд як вищий керівний орган ФПУ підбив підсумки 5-ї роботи і затвердив Стратегію діяльності ФПУ на 2016-2021 роки «Час дій та якісних змін».

 Федерація професійних спілок України є найбільш чисельним профспілковим об’єднанням в Україні. В її лавах нараховується 3 мільйона членів профспілок. До складу ФПУ входять 46 всеукраїнські профспілки і 25 профоб’єднань. ФПУ, її членські організації принципово і послідовно відстоюють законні права та інтереси працівників, членів профспілок.

 Метою створення ФПУ є координація діяльності і об'єднання дій членських організацій, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав і гарантій працівників, представництво їх інтересів в органах влади, інших державних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, а також з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями.

Метою діяльності ФПУ є реалізація визначених З’їздом та виборними органами ФПУ цілей і завдань, спрямованих на підвищення рівня і якості життя членів профспілок та їхніх сімей, формування справедливих відносин у сфері праці та суспільстві через представництво професійних інтересів працівників, консолідацію дій членських організацій на захист трудових і соціально-економічних прав членів профспілок та відстоювання профспілкових ініціатив у відносинах з органами державної влади і об'єднаннями роботодавців на національному рівні, а також з іншими громадськими об’єднаннями.(Стаття 8 Статуту ФПУ).

Основними завданнями ФПУ є:

1) визначення та відстоювання узгодженої позиції членських організацій щодо соціально-економічної ситуації й суспільно-політичних подій;
2) представництво та захист інтересів членських організацій і трудових, соціально-економічних прав членів профспілок, яких вони об'єднують, в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування та у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями;
3) розробка стратегії і тактики діяльності, сприяння підвищенню ефективності діяльності членських організацій;

4) прогнозування соціальних наслідків намірів, рішень і дій органів державної влади й органів місцевого самоврядування, організацій роботодавців та їх об'єднань, відповідно до цього визначення стратегії й тактики своїх дій;
5) організація і здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість, охорону праці, державних соціальних стандартів, нормативів, соціальних гарантій, державної дисципліни цін і тарифів та реалізацією прав членів профспілок у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

6) участь у розробці державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у т.ч. житлової політики, здійсненні заходів спрямованих на розвиток житлового будівництва, у захисті економічних і соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням, збереженням житла;

7) участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також розмірів основних державних соціальних гарантій, політиці ціноутворення, розробці соціальних програм;

8)участь як представника застрахованих осіб в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
9) надання безоплатної правової, організаційної, фінансової, методичної та практичної допомоги членським організаціям та членам профспілок;
10) регулярне інформування членських організацій та членів профспілок про свою діяльність, здійснення інформаційного забезпечення діяльності профспілок на загальнонаціональному рівні;

11) реалізація повноважень у сфері ефективного використання майна та коштів ФПУ і управління корпоративними правами. (Стаття 9 Статуту ФПУ).

Федерація профспілок України впевнено продовжує утверджуватись на міжнародній арені як найбільш представницький національний профцентр України. Міжнародна діяльність Федерації профспілок України здійснюється відповідно до цілей і завдань, визначених програмними і статутними документами ФПУ, рішеннями з'їздів та виборних органів. Своє головне завдання в галузі міжнародної діяльності Федерація профспілок України вбачає в поглибленні діалогу з міжнародними національними профцентрами, а також міжнародними й регіональними профоб'єднаннями на принципах взаємної поваги, взаємодопомоги та рівноправ'я.

ФПУ підтримує зв'язки з профцентрами країн Бельгії, Болгарії, В'єтнаму, Данії, Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Польщі, Румунії, Сербії, Словенії, Угорщини, Франції та інших країн. Значну увагу Федерація профспілок України приділяє співробітництву з Міжнародною організацією праці, бере участь в її заходах, у розробці важливих для профспілкового руху конвенцій, відстоюючи у відповідних комітетах загальну позицію профспілок, узгоджену у рамках Групи трудящих Адміністративної ради МОП, активно використовує можливості МОП у галузі експертної оцінки проектів законодавчих актів, які проходять обговорення у Верховній Раді України.

У грудні 2005 року Федерація профспілок України ввійшла до складу Міжнародної конфедерації профспілок. Членство в МКП відкриває нові можливості для розвитку міжнародного співробітництва між профспілками на усіх рівнях. Воно також сприятиме подальшій інтеграції профспілок України до міжнародного профспілкового руху. У жовтні 2022 року ФПУ набула членства в Європейській конфедерації профспілок (ЄКП).

Адреса: 01001, м. Київ, майдан Незалежності, 2.

тел.  +38 (044) 205-76-09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.