nspp fl

Упродовж січня - липня 2019 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі майже 281,6 млн. грн. від залишку загальної суми боргу (717,6 млн. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 2989 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 2827 узгоджувальних зустрічей, 147 засідань примирних комісій та 15 засідань трудових арбітражів.

Упродовж січня – липня 2019 року НСПП сприяла вирішенню 253 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 241 – на виробничому рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6755 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 253 КТС (К) найманими працівниками було висунуто 535 вимог, з яких: 279 (52,1%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 153 (28,6%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 95 (17,8%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 8 (1,5%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За цей період НСПП:

- зареєстровано 124 вимоги у 76 спорах (2 – на територіальному, 74 - на виробничому рівнях), зокрема у липні – 17 вимог у 5 КТС(К) на виробничому рівнях;

- вирішено та знято з реєстрації 110 спорів (2 - на територіальному, 108 - на виробничому рівнях) та 171 вимога, зокрема у липні – 7 КТС(К) на виробничому рівні та 7 вимог.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня - липня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 681 розбіжності між сторонами СТВ (далі – розбіжності) у 609 конфліктних ситуаціях (7 – на територіальному,602– на виробничому рівнях) на 679 підприємствах.

Упродовж січня – липня п.р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К):

-         взято на облік 409 конфліктних ситуацій (5 – на територіальному, 404 - на виробничому рівнях) та 436 розбіжностей на 422 підприємствах, зокрема у липні – 66 конфліктних ситуацій (1 - на територіальному та 65 – на виробничому рівнях) та 71 розбіжність на 61 підприємстві;

-         знято з обліку 330 конфліктних ситуацій (4 – на територіальному, 326 -  на виробничому рівнях) та усунено 382 розбіжності на 392 підприємствах, зокрема, у липні – 37 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 36 – на виробничому рівнях) та 39 розбіжностей на 69 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 10 випадків (1,6% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС (К).

 

Відповідно до компетенції, Служба продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту та надавати роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей. Так, упродовж січня-липня 2019 року наймані працівники провели 51 акцію соціального протесту та 8 страйків, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

 

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у липні 2019 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення

 

Управління соціального діалогу та

 колективно - договірного регулювання