Мойсюк сумуємо

 

 

 

 

Федерація профспілок України, Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України з глибоким сумом сповіщають, що на 78-му році пішов з життя Голова Профспілки Мойсюк Василь Сильвестрович.

 

* * *

 

У вересні цього року виповнилося 60 років трудової діяльності Мойсюка Василя Сильвестровича.

У кожної людини свій життєвий шлях. У Василя Сильвестровича Мойсюка момент формування своєї власної долі настав дуже рано. Дитинство припало на час німецької окупації, воєнного лихоліття, післявоєнних важків років. Шкільні роки промайнули швидко. Школу закінчив з хорошими оцінками, хотів якомога більше знати, всьому навчатися.

Технічне училище №9 у Києві, в яке поступив Василь Мойсюк відразу після середньої школи та закінчив на відмінно, стало для нього добрим стартом у виробниче доросле життя. Уже за рік він застосовував набуті знання на практиці на Київському комбінаті хімічного волокна. А ще через рік став помічником майстра і з головою поринув в усі тонкощі виробництва нової на той час продукції – капронового волокна.  

Здібного і допитливого юнака помітили на підприємстві й рекомендували на навчання в Київський технологічний інститут легкої промисловості. В інституті не тільки повністю віддався навчанню, а й залюбки займався громадською діяльністю. Обирався в профспілковий комітет, брав активну участь у студентському самоврядуванні. Диплом захистив на «відмінно».

Після закінчення інституту Василь Сильвестрович повернувся на комбінат, вже як начальник зміни, згодом став технологом, начальником цеху, начальником виробництва Київського обєднання «Хімволокно». За час роботи він став активним громадським діячем, займався розробкою новітніх технологій, раціоналізаторських пропозицій, винахідництвом, залучав до цієї діяльності інженерно-технічних працівників і робітників.

На рахунку Василя Сильвестровича 40 раціоналізаторських пропозицій, на які отримано свідоцтва, та 5 авторських свідоцтв на винаходи. Інформація про його наукові праці публікувалася у фахових журналах «Хімічні волокна», «Промисловість хімічних волокон», «Легка промисловість», «Хімічна промисловість України» та інших. Він зробив чималий внесок в удосконалення виробництва, поліпшення якості продукції та запровадження нових технологічних процесів.

Наукові розробки, винахідницька та раціоналізаторська робота Василя Сильвестровича були помічені й гідно оцінені. Вчена рада Української технологічної академії 24 лютого 2012 року присвоїла звання академіка Мойсюку Василю Сильвестровичу і дійсного члена-академіка відділення «Технологія полімерних матеріалів і виробів з них».

За високі досягнення у праці Василь Сильвестрович нагороджений орденами Трудового Червоного прапора, «Знак пошани», медалями. За розробку та впровадження у виробництво винаходів, новітніх технологічних процесів він удостоєний знака «Винахідник СРСР», «Відмінник хімічної промисловості СРСР». У 1969 році йому присуджено заохочувальну премію ХХIV Всесоюзного конкурсу за найкращу пропозицію з економії електричної і теплової енергії. У 1976 році за досягнуті успіхи в розвитку народного господарства СРСР нагороджений Бронзовою медаллю ВДНХ СРСР.

Так сталося, що трудова діяльність Василя Сильвестровича розподілилася майже порівну – на виробничу і громадську, профспілкову. Саме на профспілковій роботі проявилися кращі риси його життєвої позиції – служити людям, захищаючи їх права і інтереси, керуючись чинним законодавством, усталеними стандартами, моральними та етичними нормами.

У 1976 році колектив Київського комбінату «Хімволокно» обрав Василя Сильвестровича головою профспілкового комітету майже десятитисячної первинної профорганізації, яка була однією з найбільших і кращих у хімічній галузі, базової організації з вивчення і узагальнення досвіду роботи за всіма напрямами профспілкової роботи.

Своїм досвідом щодо вирішення багатьох життєвих питань Василь Сильвестрович щедро ділився на сторінках газет і журналів, на різних виробничих та профспілкових нарадах і конференціях завжди виступав з конкретними пропозиціями.

У 1986 році на Республіканській профспілковій конференції працівників хімічної і нафтохімічної промисловості Василя Сильвестровича обрали головою Українського республіканського комітету. У його житті настав вищий рівень відповідальності, розширилося коло обов’язків, кількість організацій, з якими потрібно працювати, налагоджувати зв’язки, бувати на багатьох засіданнях, конкретно виступати і порушувати наболілі для працівників галузі питання та домагатися виконання ухвалених рішень. Для вирішення усіх питань він керувався професіоналізмом, компетентністю, аргументованістю позиції і безкомпромісністю.

З набуттям Україною незалежності і переходом на ринкові умови господарювання відбувалися процеси роздержавлення і приватизації, зміни виробничого підпорядкування підприємств. Відбулися зміни і в діяльності профспілки, її реорганізовано в Профспілку працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України. Керівником Профспілки одностайно обрали Василя Сильвестровича Мойсюка.

Перед всеукраїнською профспілкою хіміків окреслились найгостріші соціально-економічні питання, які потрібно було негайно вирішувати через розвиток соціального діалогу, укладення з міністерствами і господарськими об’єднаннями галузевих угод, звернення до Уряду і вищих гілок влади.

Основними напрямами діяльності Профспілки стали: захист прав членів профспілки на працю і продуктивну зайнятість, заробітну плату, що забезпечувала б гідний рівень життя, на безпечні умови праці і охорону здоров’я, удосконалення організаційно-фінансової роботи, навчання і підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу тощо. З усіх цих питань Василь Сильвестрович мав позицію, сформовану Центральною Радою і профактивом, яку постійно озвучував на нарадах, зустрічах з керівниками держави та підприємств, соціальними партнерами.

Профспілкова діяльність Василя Сильвестровича не обмежувалася хімічними галузями. Він входив до складу Президії і Ради Федерації профспілок України, понад 20 років успішно очолював комісію Ради ФПУ з питань економічного захисту трудівників.        

Внесок Мойсюка Василя Сильвестровича у розвиток профспілкового руху в в Україні є неоціненний, він був висококваліфікованим фахівцем, здібним організатором, умілим і авторитетним керівником, чуйною і відповідальною людиною.    

 

 

У ці скорботні дні Федерація профспілок України, Центральна Рада Профспілки висловлюють щире, глибоке співчуття у зв’язку з тяжкою втратою родині покійного. Світла пам'ять про Василя Сильвестровича назавжди залишиться в наших серцях.

 

 

 

Федерація профспілок України

Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України