При зверненні в райлікарню щодо проходження працівниками птахокомплексів, зайнятими на роботах без шкідливих умов праці, попереднього (при прийомі на роботу) та періодичних медичних оглядів, нам нав’язують отримання працівниками психіатричних сертифікатів, посилаючись на п. 18 Переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1465. Ми з цим не згодні. Прошу роз’яснити це питання.

 

Сергій Петрович, Волинська обл.

 

 

Вимога працівників районної лікарні щодо проведення працівникам птахокомплексів попереднього (при прийомі на роботу) та періодичних медичних оглядів у психіатра є неправомірною.

Зазначені медичні огляди проводяться для категорій працівників згідно з Переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих — додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25 травня 2006 р. та № 859 від 26 червня 2007 р.).

У редакції зазначеної постанови № 924 від 10 жовтня 2012 р. відсутній пункт 18 «…робітники тваринницьких ферм і комплексів», на який посилаються працівники районної лікарні.

За результатами психіатричного медичного огляду працівнику видається довідка за формою, наведеною у постанові КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1465, а не сертифікат, як цього вимагають у райлікарні.

Неправомірні вимоги працівників районної лікарні ви можете оскаржити до районного закладу Державної СЕС, яка відповідно до п. 4.3.1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 здійснює контроль за повнотою проведення медоглядів, або до суду.