«Сьогодні майже на всіх робочих місцях в офісі знаходяться персональні комп’ютери із ЖК моніторами. Враховуючи специфіку роботи на ПК, спеціалісти, крім працівників відділу обліку та звітності, працюють не більше 3–4 годин. Крім цього, на підприємстві складено список працівників, звільнених від проходження повторних інструктажів, до якого входять майже всі офісні працівники.

Чи є необхідність проведення в таких випадках повторних інструктажів з офісними працівниками при роботі на ПК і чи необхідно при цьому проходити їм періодичні медичні огляди?».

 

 

Сучасний комп’ютер є електротехнічним пристроєм загального користування, не є засобом підвищеної небезпеки, а ремонт його внутрішнього електронного обладнання можливий тільки у сервісних центрах за наявності спеціального обладнання.

До нормативно-правових актів, пов’язаних з організацією експлуатації комп’ютерної техніки, належать:

— Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26 березня 2010 р. № 65 (НПАОП 0.00-1.28-10, далі — Правила № 65);

— Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04);

— Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту, технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури (НПАОП 52.72-1.09-97);

— Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2-007-98);

— Улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах (ДСанПіН 5.5.5-009-98).

Правила № 65 не містять вимоги щодо проходження медичного огляду осіб, залучених до роботи з комп’ютерною технікою. Але роботи, пов’язані з необхідністю фіксації зору на сліпучих об’єктах розрізнення (екрани дисплеїв) протягом 6 годин, відносять до класу 3.1, а протягом 8 годин — до класу 3.2 за умовами праці (п. 4.8.4 Гігієнічної класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 р. № 528).

Таким чином, особа, яка залучається до роботи з екраном дисплея протягом 6 годин і більше, підлягає медичному огляду щодо спроможності такого зорового навантаження.

 

3 клас — ШКІДЛИВІ умови праці, які характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство (п. 4.1 Гігієнічної класифікації).

 

Відповідно до п. 6.2.3 Додатка 4 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246, зорово-напружені роботи, пов’язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв), передбачають щорічний медичний огляд офтальмологом та невропатологом. Враховуючи зазначене, за межу безперервного стеження за екраном відеотерміналів (дисплеїв) можна прийняти 6 годин.

Електробезпека будівель та приміщень, де розміщені робочі місця операторів (користувачів) ПК, повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. № 4 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98) (п. 1.4 розділу ІІІ Правил № 65), але ці правила не поширюється на безпосередньо комп’ютерну техніку, оскільки комп’ютер не є електроустановкою, а є електротехнічним пристроєм, який розміщується в приміщеннях без підвищеної небезпеки, поза межами вибухо- та пожежонебезпечних зон.

На підприємстві інструктаж, навчання й перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05) та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 р. № 368 (НАПБ Б.02.005-2003). Працівники, які в установленому цими нормативним документами не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань, не повинні допускатись до роботи (пункти 1.4–1.6 розділу І Правил № 65).

Проведення інструктажів реєструється в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці за формою Додатка 6 до НПАОП 0.00-4.12-05 та в Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки за формою Додатка 2 до НАПБ Б.02.005-2003, відповідальним за ведення якого є безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, виробництва, цеху, дільниці) або фізична особа, яка використовує найману працю), який пройшов відповідне навчання та перевірку знань (п. 6.8 НПАОП 0.00-4.12-05, п. 2.9 НАПБ Б.02.005-200). Періодичність проведення інструктажу визначається залежно від встановленої на підприємстві періодичності та для інструктажів з питань охорони праці для робіт без підвищеної небезпеки становить 1 раз на 6 місяців (п. 6.5 НПАОП 0.00-4.12-05), для інструктажів з пожежної безпеки — 1 раз на рік (п. 2.5 НАПБ Б.02.005-2003). Роботодавець може затвердити Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу (п. 6.11 НПАОП 0.00-4.12-05).

Розглянемо підприємство офісного напряму, яке має 5 підрозділів. Тоді, відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05, на ньому має бути 5 Журналів інструктажу з питань охорони праці на робочому місці (Журналів реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки), а також призначено не менше ніж 5 відповідальних осіб за їх ведення, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань. Виникає питання: чи можна проводити інструктаж з питань охорони праці (наприклад, первинний) для користувачів комп’ютерної техніки різних структурних підрозділів, з його реєстрацією в одному Журналі інструктажу з питань охорони праці на робочому місці та однією особою (замість 5 журналів та 5 осіб, які проводять інструктаж)?

Це питання має бути конкретизовано у наступних редакціях НПАОП 0.00-4.12-05, але сьогодні може бути вирішено тільки таким чином: проведення інструктажу з питань охорони праці працівнику керівником іншого підрозділу є відступом від вимог НПАОП 0.00-4.12-05, тому подібні відступи від нормативно-правових актів з охорони праці повинні узгоджуватись з представником Держгірпромнагляду. Більше користі має 1 інструктаж, проведений фахівцем, ніж 10 інструктажів, проведених керівниками підрозділів, які досконало не володіють цим питанням.

На підприємстві, де експлуатується комп’ютерна техніка, розробляється інструкція з охорони праці відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98) (п. 1.8 розділу І Правил № 65). Виникає закономірне питання: чи повинна бути на підприємстві Інструкція з охорони праці для користувача комп’ютерної техніки (такі інструкції існують на ринку інформаційних послуг)?

На думку автора, Інструкція з охорони праці для користувача комп’ютерної техніки не є доцільною з таких міркувань.

1. Сучасна комп’ютерна техніка є електротехнічним пристроєм загального призначення (її можуть використовувати навіть діти). Під час експлуатації комп’ютерної техніки найважливішим є питання електробезпеки. Тому однією з таких інструкцій з охорони праці (поруч з Інструкцією з пожежної безпеки та Інструкцією з подання першої долікарської допомоги) має бути Інструкція з електробезпеки, де, зокрема, містяться вимоги електробезпеки під час експлуатації комп’ютерної техніки.

2. Робота на комп’ютерній техніці загального призначення не відноситься до робіт підвищеної небезпеки, робоче місце користувача цією технікою є стаціонарним (як правило, незмінним), а виконання вимог Правил № 65 щодо організації робочого місця є обов’язком роботодавця, а не працівника. Ознайомлення працівника з організацією робочого місця користувача комп’ютерної техніки доцільне під час інформування працівника під розписку «про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору» та проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, з включенням цих питань до програми проведення вступного інструктажу, яка затверджується керівником підприємства (п. 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05).

3. Відповідно до форми Інструкції з охорони праці (Додаток 4 до НПАОП 0.00-4.15-98), інструкція розробляється керівником підрозділу, але дублювати розроблення Інструкції з охорони праці для користувача комп’ютерної техніки загального призначення керівниками різних підрозділів не є прийнятним, що також мотивує внесення цих питань до програми проведення вступного інструктажу.

4. Не відноситься до питань охорони праці робота з програмним забезпеченням комп’ютерної техніки.