закк

 

Подаємо для ознайомлення постанову Ради Закарпатської обласної ради профспілок, прийняту 20 березня 2018 року:

Про захист соціально-економічних

та майнових прав профспілок

 

       Заслухавши та обговоривши інформацію голови облпрофради Фленька В.Ю. «Про захист соціально-економічних та майнових прав профспілок» Рада відмічає, що масштабне реформування, яке проводиться останнім часом у країні, спричинило значні економічні і соціальні проблеми. Очікування і реалії у багатьох випадках не справдилися, рівень життя переважної більшості громадян погіршився, що відбивається як на суспільстві загалом, так і на громадських організаціях, й зокрема, профспілках.

         Порушуються Конституційні права людини праці, скасовуються та обмежуються соціальні гарантії і стандарти, відбувається пряме нехтування інтересами людини праці. Так, влада зруйнувала систему оздоровлення та санаторно-курортного лікування працюючих та членів їхніх сімей, у тому числі дітей, запровадила непідйомні ціни на газ, електроенергію, тарифи на комунальні послуги і продовжує їх збільшувати. Ріст цін, у тому числі й на продукти харчування, товари першої необхідності призвів до значного зубожіння працюючих.

Відбулося різке знецінення грошових доходів громадян. Зберігається таке ганебне явище, як заборгованість із виплати заробітної плати. Влада практично не реагує на конкретні звернення та масові акції працівників, ігноруючи їх конституційні вимоги, вдається до дискредитації громадських рухів, об’єднань, у тому числі профспілок.

За рішучу правозахисну позицію та активні дії профспілкові організації останнім часом зазнають утисків своїх прав шляхом законодавчого та нормативного ускладнення їх діяльності, приміром, процедури державної реєстрації, запровадження «нововведень» в оподаткуванні видатків профспілок і контролю за використанням коштів. Під гаслами реформ, оптимізації та реорганізації відбувається скорочення чисельності працюючих, ліквідація профспілкових організацій.

Державні органи незаконно втручаються у роботу профспілок, порушують Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», здійснюють відверту антипрофспілкову кампанію, спрямовану на підрив активності профспілкових організацій, їх дискредитацію перед суспільством, а також позбавлення статутної діяльності.

Конфліктна ситуація за право власності на Будинок профспілок в м. Ужгороді, на площі Народній, 5, яка дістала національний і міжнародний розголос, виникла внаслідок прийнятих всупереч здоровому глузду, з грубими порушеннями норм міжнародного судочинства судових рішень, якими обласну раду профспілок Закарпаття позбавлено права власності на будівлю профспілок, яка належить їй на законних підставах протягом 55 років.

Однак, усі ці обставини не були враховані в рішеннях Господарського суду Закарпатської області від 17 травня 2016 року та Львівського апеляційного господарського суду від 5 вересня 2016 року по справі №907/118/16 щодо визнання права власності Фондом державного майна України на будівлю Закарпатської обласної ради профспілок.

На підставі цих судових рішень було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року №221-р «Про передачу частини будівлі в м. Ужгород до сфери управління Державної судової адміністрації».

У цих складних умовах перед обласною радою профспілок, її членськими організаціями постають спільні завдання щодо пошуку нових шляхів посилення ефективності дій, спрямованих на захист соціально-економічних та майнових прав профспілок, консолідації профспілкового руху, збереження профспілкового майна.

Враховуючи вищенаведене, обласна Рада профспілок

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

         1. Інформацію голови облпрофради Фленька В.Ю. «Про захист соціально-економічних та майнових прав профспілок» взяти до відома.

         2. Вважати найголовнішим завданням профспілок області збереження їх єдності, солідарності, згуртованості, організаційного і фінансового зміцнення. Постійно домагатися збільшення профспілкового членства, вдосконалення структури, форм і методів роботи, спрямованих на збереження та підвищення авторитету профспілкових організацій.

         3. Звернутися до:

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:

- забезпечити неухильне дотримання норм Конституції України, не допускати при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян;

         - підтримати профспілкові законодавчі ініціативи, спрямовані на захист соціально-економічних прав працівників, кардинальне підвищення заробітної плати в умовах зростання цін і тарифів;

- збільшити державні інвестиції в освіту, охорону здоров’я, культуру, соціальну інфраструктуру;

- повернути працівникам право на санаторно-курортне та дитяче оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування;

- на законодавчому рівні закріпити за профспілками право власності на майно, яке знаходиться у їх віданні.

         Федерації профспілок України:

         - шляхом дієвого соціального діалогу, в процесі укладання Генеральної угоди більш активно відстоювати на національному рівні відстоювати соціально-економічні і майнові права членів профспілок.

         Обласної державної адміністрації та обласної ради:

- забезпечення виконання заходів, спрямованих на підвищення соціально-економічного становища краю, здійснення у повному обсязі фінансування діючих обласних програм розвитку галузей,

- не рідше одного разу на півріччя проводити зустрічі з головами облорганізацій галузевих профспілок для обговорення шляхів вирішення найбільш актуальних питань у відповідних галузях економіки.

4. Вимагаємо:

Від Президента України, як гаранта Конституції:

- покласти край неправомірним діям представників судової влади щодо права власності на будівлю в м. Ужгороді на пл. Народній, 5, які перешкоджають діяльності найчисельнішого громадського об’єднання Закарпаття і викликають негативний міжнародний резонанс.

Від Прем’єр-міністра України:

- скасувати розпорядження Кабінету міністрів України від 29 березня 2017 року №221-р «Про передачу частини будівлі в м. Ужгороді до сфери управління Державної судової адміністрації».

5. У разі невиконання вищезазначених вимог учасників позачергового розширеного засідання ради:

- ініціювати вихід Федерації профспілок України з колективних переговорів із укладання Генеральної угоди на новий термін;

- розпочати проведення безстрокових акцій протесту всіх членських організацій ФПУ в м. Києві та на місцях, винести на засідання Ради ФПУ в березні ц.р. питання «Про наступ на майнові права профспілок».

6. Звернутися із Заявами до міжнародних організацій профспілок та органів Євросоюзу про критичну ситуацію, що склалася у зв’язку з наступом на майнові права профспілок у Закарпатті.

7. Звертаємось до всіх регіональних профоб’єднань України підтримати дії Закарпатської облпрофради щодо законного відстоювання права власності на Будинок профспілок у м. Ужгороді на пл. Народній, 5.

8. Контроль за виконанням постанови покласти на президію облпрофради.

 

 

         Голова Закарпатської обласної                              В.Ю. Фленько

             ради профспілок