e561084e9220383c7204

До СПО об’єднань профспілок протягом трьох останніх місяців від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшла на опрацювання низка законопроектів України, направлених на дерегуляцію трудових відносин, які є новою тактикою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України після активного солідарного протистояння профспілок тотальній лібералізації трудових відносин та критики сумнозвісного законопроекту «Про працю» (реєстр. № 2708), як на національному, так і  на міжнародному рівні, що зупинило його просування. Відтепер значну частину цього законопроекту подано як окремі законопроекти щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України, проте без зміни по суті.

Також у листі зазначається, що внесені законопроекти: «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості», «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання праці домашніх працівників», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів», які розроблені на виконання пунктів 104 та 106 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2020-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2020 № 534, мають суттєві зауваження і ніяким чином не пов’язані з подоланням негативних наслідків, спричинених виникненням і поширенням пандемії.

Фактично вони є продовженням реформи  лібералізації законодавства про працю шляхом дерегуляції на користь роботодавця через пряму дискримінацію трудових прав працівників, позбавлення їх права на профспілковий захист, що є прямим  шляхом до запровадження в Україні рабської праці. Крім того, більшість нововведень, що пропонуються зазначеними проектами можуть мати, особливо під час пандемії COVID-19, вкрай згубні наслідки для ринку праці, охорони праці і безпеки людей на робочому місці.

Визнаючи необхідність реформування законодавства про працю, СПО об’єднань профспілок наголошує, що таке реформування має відбуватися системно і лише за виконання принципу рівних прав і можливостей, пріоритетності питання захисту прав людини та з обов'язковим урахуванням інтересів працюючих людей, а не шляхом просування неоліберальних законопроектів, положення яких є нащадком Урядового законопроекту «Про працю» (реєстр. № 2708). Тільки за таких умов можна отримати справедливе і збалансоване для працівників та роботодавців законодавство про працю, яке буде не тільки гарантом від незаконних звільнень, але й дієвим механізмом у врегулюванні інтересів сторін.

Також у листі звернено особливу увагу, що наразі несистемний підхід до розробки низки законопроектів, направлених на врегулювання трудових відносин, без врахування положень Конституції України, міжнародних стандартів у сфері праці призведе до розбалансування цих відносин в бік ще більшої влади роботодавця, тоді як права працівників будуть суттєво обмежені. Тим самими посилюватиметься конфліктогенна ситуація в трудових колективах і протестні дії. 

СПО об’єднань профспілок, який представляє 6 мільйонів працівників, вимагає від Кабінету Міністрів України зупинити просування законопроектів, як таких, що суперечать Конституції України, актам міжнародного права, ратифікованим Україною, та Директивам Європейського союзу та запропонував розробку і розгляд законопроектів щодо впорядкування норм права у сфері праці як однієї з фундаментальних складових суспільних відносин, здійснювати  на площадці Національної тристоронньої соціально-економічної ради, де є можливість проведення професійної дискусії і пошуку взаємоприйнятних рішень та узгодження інтересів держави, працівників і роботодавців. Лише після цього проекти законодавчих актів подавати на розгляд Уряду і Верховної Ради України.

Таку саму спільну позицію висловила Президія Національної тристоронньої соціально-економічної ради, яка своїм рішенням від 27.11.2020 утворила тристоронню робочу групу з напрацювання законодавчих ініціатив.

           Департамент правового захисту ФПУ