1442135968 1 aktualno

На «Гарячу лінію ФПУ» надходять дзвінки щодо порядку врегулювання питання стосовно осіб, які досягли 60-річного віку та які повинні бути на самоізоляції у зв’язку з посиленням Урядом України заходів карантину, однак вони працюють на різних підприємствах, в установах та організаціях.

Отже, постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, у абзаці третьому пункті 4 постанови зазначено, що особами, які потребують самоізоляції, є «особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури».

Роз’яснюємо, що працівник старший 60 років може працювати, якщо він працює на підприємстві, що належить до об’єктів критичної інфраструктури, наприклад, на виробництві продуктів харчування, химічній промисловості тощо чи за службовими обов’язками здійснює заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19.

На інших підприємствах — тільки за умови дистанційної (надомної) роботи.

Щодо винятків.

- особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19;

- особи, які забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

Об’єкти критичної інфраструктури ― підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення (абз. 6 п. 2 Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави, затвердженому постановою КМУ від 23.08.2016 № 563).

До об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які: провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах; надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я; є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню; включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв. Підстава — частина 1 статті 6 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 № 2163-VIII.

Згідно зі Стратегією розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року» від 20 червня 2018 р. № 442-р., оборонна промисловість також може бути віднесена до об’єктів критичної інфраструктури.

Так, в частині «Передумови проведення структурних перетворень в оборонно-промисловому комплексі» вищезазначеного розпорядження зазначено, що «оборонна промисловість є критично важливою як для розвитку національної економіки, так і для захисту державних інтересів, сферою, що сьогодні функціонує переважно в межах четвертого технологічного укладу».

Отже, особа, якій виповнилось 60 років та вона працює на підприємстві, що належить до об’єктів критичної інфраструктури, може і надалі працювати.

Щоб працівник міг дістатися роботи, роботодавцю необхідно надати працівнику довідку про роботу на підприємстві критичної інфраструктури та забезпечити належними індивідуальними засобами захисту від COVID-19, у тому числі на час перебування на робочому місці.

                                                                         Департамент правового захисту

                                                                         апарату ФПУ